Nieuwe zorgaanbieder? Vul de checklist in van de IGJ

Nieuwe zorgaanbieder? Vul de checklist in van de IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op kwaliteit en veiligheid bij nieuwe zorgaanbieders in de zorgmarkt. Het werkveld van nieuwe zorgaanbieders is groot. Zorginstellingen komen en gaan, fuseren en wisselen sneller van doelgroep dan de grote(re) zorgaanbieders.

Nieuwe maatregelen tegen opstapeling van zorgkosten

Nieuwe maatregelen tegen opstapeling van zorgkosten

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 17,50 per vier weken voor huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening. Dit is ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.

ZN en zorgkantoren publiceren tool voor kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

ZN en zorgkantoren publiceren tool voor kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren publiceren vandaag de tool die zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg gaan gebruiken om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsbudget.

10 gouden tips voor mantelzorgers

10 gouden tips voor mantelzorgers

Mantelzorgers lopen tegen praktische problemen aan in de zorg voor hun naasten met dementie. Toch zijn er vaak creatieve oplossingen. Het GOUDMantel-project gaat uit van waardevolle kennis en ervaring die (oud) mantelzorgers hebben. De praktische tips zijn nu gebundeld in een inspiratiegids.
Extreme personeelstekorten in de thuiszorg tijdens de zomermaanden

Extreme personeelstekorten in de thuiszorg tijdens de zomermaanden

Het personeelstekort in de thuiszorg is deze zomervakantie nog erger dan vorig jaar. Thuiszorgorganisaties zijn hierdoor genoodzaakt om individuele zorg aan cliënten te verkorten, vakanties van personeel in te korten en daarbij worden families van medewerkers gevraagd om in te vallen, zegt V&a

Minutenregistratie wijkverpleging kan worden afgeschaft

Minutenregistratie wijkverpleging kan worden afgeschaft

‘Een doorbraak’. Zo noemt Else Stapersma, senior adviseur bij Vilans, de wijzigingen in de regels voor wijkverpleging die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2019 doorvoert. Er komt een vereenvoudigde werkwijze voor het registreren van geleverde zorg.

Begin augustus schre

Ouderen overwegen vaker verhuizing

Ouderen overwegen vaker verhuizing

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren. Het aandeel 65-plushuishoudens dat aangaf eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Het aandeel dat zei beslist te willen verhuizen bleef met 3 procent stabiel.

Kamerbrief over inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning

Kamerbrief over inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning

De wereld van de zorg is soms best ingewikkeld. Iemand die je helpt de weg te vinden als je zorg nodig hebt, met informatie, advies en voorlichting of om je hulpvraag helder te krijgen, is in die zorgwereld soms heel belangrijk.

Tips voor de werkgever per 1 juli

Tips voor de werkgever per 1 juli

Per 1 juli is er weer het nodige veranderd. Waar moet u als werkgever rekening mee houden?

Wijzigingen minimumloon

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.

INSPECTIE CONTROLEERT OP NALEVING HITTEPLAN BIJ ZORGINSTELLINGEN

INSPECTIE CONTROLEERT OP NALEVING HITTEPLAN BIJ ZORGINSTELLINGEN

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat controleren of zorginstellingen zich houden aan het hitteplan dat door de RIVM is geactiveerd. Vanaf gisteren geldt in delen van Nederland een hitteplan, dat er voor moet zorgen dat kwetsbare groepen extra aandacht krijgen tijdens de warmste dagen.

Kwaliteitssysteem eten en welzijn voor zorgorganisaties in de maak

Kwaliteitssysteem eten en welzijn voor zorgorganisaties in de maak

Voor onder meer ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en GGZ-instellingen wordt een uniek netwerk opgericht. Daarin ontwikkelen en implementeren zorgorganisaties samen met kennispartners een kwaliteitssysteem op het gebied van eten en welzijn: LEEV, wat staat voor Leren en Verbeteren.

 Tekort aan zorgappartementen groeit

Tekort aan zorgappartementen groeit

Er is een groeiend tekort aan vrije sector zorgappartementen in Nederland. Nu is er een tekort van 32 duizend appartementen, dit zal toenemen tot circa 52 duizend in 2040 als er niet wordt bijgebouwd. Dit blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur CBRE.

KenniZ groeit: Ruim 100 zorglocaties zijn nu Premium Lid

KenniZ groeit: Ruim 100 zorglocaties zijn nu Premium Lid

Ruim 100 zorglocaties in Nederland zijn op dit moment Premium Lid van KenniZ. Het succes van het jaarlijkse seminar 'Dag van de Zorgondernemer' heeft hier mede aan bijgedragen.

Verplicht melden signalen mishandeling en geweld

Verplicht melden signalen mishandeling en geweld

Vanaf 1 januari 2019 is het voor verpleegkundigen en verzorgenden verplicht om signalen van ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis.

Zwarte lijsten breken vertrouwen af in VWS

Zwarte lijsten breken vertrouwen af in VWS

Het publiceren van zwarte lijsten met slecht presterende zorginstellingen is misschien logisch uit het oogpunt van kwaliteitsverbetering, maar ondermijnt de vertrouwensrelatie die VWS zo graag wil opbouwen met het veld.

Extreme hitte. Welke maatregelen nemen verpleeghuizen?

Extreme hitte. Welke maatregelen nemen verpleeghuizen?

Voldoende drinken, eet ijsjes en zoek verkoeling. Het Nationaal Hitteplan is actief wegens aanhoudende hitte. In het Hitteplan staat welke verantwoordelijkheden organisaties hebben tijdens een periode van aanhoudende hitte.

Hitteplan actief: extra maatregelen IGJ

Hitteplan actief: extra maatregelen IGJ

Vanaf maandag 23 juli is het Nationaal Hitteplan actief in heel Nederland. Dit plan moet gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen (zoals ouderen en bewoners van gehandicaptenzorginstellingen en ggz-instellingen) tijdens hittegolven beperken.

Bewoners zorginstellingen vragen mee tijdens de pride Amsterdam

Bewoners zorginstellingen vragen mee tijdens de pride Amsterdam

Op zaterdag 4 augustus 2018 vaart de Roze 75+ boot voor de derde keer mee met de Canal Parade. Het doel: Lesbische, homo-, biseksuele, transgender en intersekse-ouderen van boven de 75 jaar die wonen bij Amsterdamse en Zaanse zorginstellingen een onvergetelijke dag bezorgen. Dit meldt Amsta. 
Nationaal hitteplan geactiveerd

Nationaal hitteplan geactiveerd

De komende dagen wordt het extra warm. Daarom activeert het RIVM met ingang van maandag 23 juli het Nationaal Hitteplan. Daarmee roept het RIVM op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen. Extra alertheid

Autoriteit Persoonsgegevens houdt eerste controle AVG in zorg

Autoriteit Persoonsgegevens houdt eerste controle AVG in zorg

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gestart met een verkennend onderzoek om te achterhalen hoe goed grote organisaties de nieuwe Europese privacyregels naleven. Ook organisaties in de zorg worden meegenomen in de steekproef.

Aanpak De Jonge moet impuls geven aan cliëntondersteuning

Aanpak De Jonge moet impuls geven aan cliëntondersteuning

Er is meer inzicht nodig in de vraag naar en het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook moet cliëntondersteuning bij "de toegang" beter bekend zijn en georganiseerd worden, en moeten cliënten actiever op hun recht hierop worden gewezen. Verder is het aan het veld om aan de slag te gaa
HKZ VOOR ZORG-ZPP'ERS OP KOMST

HKZ VOOR ZORG-ZPP'ERS OP KOMST

Er is een HKZ-keurmerk voor zzp'ers in de zorg op komst! Het HKZ-keurmerk is een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk voor alle zelfstandige verpleegkundigen, (kraam)verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg.
Mensen met beperking aan de slag in de zorg

Mensen met beperking aan de slag in de zorg

Bij verpleeghuis ‘Het Gulden Huis’ is vandaag het startschot gegeven voor een brede samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen in de zorg. Deze samenwerking kwam mede op initiatief van de VGN tot stand en zorgt ervoor dat het voor mensen met een beperkin

Orpea mag verder met overname Dagelijks Leven

Orpea mag verder met overname Dagelijks Leven

Het Franse zorgconcern Orpea mag verder met de overname van thuiszorgorganisatie Dagelijks Leven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurt de overname na een procedurele toets goed. Dagelijks Leven biedt door het hele land kleinschalige woonzorglocaties aan voor mensen met dementie. De NZa toe

Hugo de Jonge (minister VWS): ‘De verpleeghuiszorg is zelf de verandering die ze zoekt’

Hugo de Jonge (minister VWS): ‘De verpleeghuiszorg is zelf de verandering die ze zoekt’

Met het kwaliteitskader, Thuis in het verpleeghuis en de extra middelen voor personeel en scholing hebben de verpleeghuizen alle kansen om hun kwaliteit nú te verbeteren, vindt minister van VWS Hugo de Jonge. Maar ze hebben ook de verantwoordelijkheid om die kansen te pak
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo aethon

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy