Terug naar overzicht
Kamerbrief over inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning

De wereld van de zorg is soms best ingewikkeld. Iemand die je helpt de weg te vinden als je zorg nodig hebt, met informatie, advies en voorlichting of om je hulpvraag helder te krijgen, is in die zorgwereld soms heel belangrijk.

Daarom is in het regeerakkoord afgesproken dat er meer geld beschikbaar wordt gesteld voor zulke cliëntondersteuning. Met de extra middelen geven we samen met gemeenten, zorgkantoren en alle andere betrokken partijen een impuls aan onafhankelijke cliëntondersteuning. In deze kabinetsperiode €55 miljoen en daarna 10 miljoen structureel per jaar. Ten eerste zorgen we zo voor meer inzicht in hoe de vraag naar en het aanbod van cliëntondersteuning er precies uitziet. Ten tweede maken we cliëntondersteuning beter bekend bij hulpverleners en zorgen we dat het beter georganiseerd wordt. Waar je ook je hulp- of ondersteuningsvraag stelt, elke betrokken professional moet je kunnen wijzen op de mogelijkheid om cliëntondersteuning te krijgen.

Als derde maken we werk van de bekendheid over cliëntondersteuning bij cliënten en hun familie en andere betrokkenen. Tot slot gaan we met cliëntorganisaties, cliëntondersteuners, gemeenten en zorgkantoren aan de slag om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren en deskundigheid te bevorderen', aldus Hugo de Jonge (Minister van VWS). 

 

Minister de Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de inzet van extra middelen uit het Regeerakkoord voor cliëntondersteuning

Download 'Kamerbrief over inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor clientondersteuning

Clientondersteuning in de curatieve zorg

 

Bron: Blog Hugo de Jonge en Rijksoverheid 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo aethon

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy