Kwaliteitskaders binnen de zorgsectoren

Het hoofddoel van de zorg is een zo goed mogelijk bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt, door een optimale interactie tussen cliënt, zorgverlener en zorgorganisatie in het zorg- en behandelproces. De zorgorganisatie draagt zorg voor de juiste randvoorwaarden en middelen (personeel, leren en ontwikkelen, veiligheid, informatie, financiën en fysieke omgeving) om dit hoofddoel te bereiken. De cliënt bepaalt binnen de gegeven kaders hoe zorgverleners en zorgorganisatie zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. Het is dan ook de cliënt die het resultaat van deze inspanningen beoordeelt: in welke mate is hij of zij tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg aan de beoogde kwaliteit van leven?
 
Binnen de diverse zorgsectoren zijn er (nieuwe) kwaliteitskaders van kracht of worden op dit moment ontwikkeld: 
- Verzorging & Verpleging: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017
- Gehandicaptenzorg: Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022
- Wijkverpleging: Contouren Kwaliteitskader Wijkverpleging (2017 - in ontwikkeling) 
- Jeugdzorg: Kwaliteitskader Jeugd 2016
- Geestelijke gezondheidszorg: Algemene leveringsvoorwaarden GGZ 2017
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo aethon

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy