Wat wordt er van jouw verwacht vanuit de wet- en regelgeving? 

Vanaf 1 juli 2017 is deelname aan een Lerend Netwerk verplicht gesteld door de overheid. Het kwaliteitskader stelt: 

  • Elke zorgorganisatie is lid van lerend netwerk, met tenminste 2 verschillende collega zorgorganisaties.
  • Lerend netwerk bestaat uit organisaties die tezamen voor minimaal 120 cliënten zorg bieden.
  • In de keuze van de netwerkpartner staat ‘leren’ en ‘praktische werkbaarheid’ centraal.
  • Actieve onderlinge uitwisseling door bezoek, consultatie, benchmarking en intervisie.
  • Er dient tijd en ruimte beschikbaar gesteld te worden voor medewerkers en bestuurders.
  • Geïntegreerd onderdeel van het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag.

Vanuit de bedoeling van het Kwaliteitskader bekijken zorgorganisaties welke samenwerking zinvol is voor écht leren en verbeteren. Vanuit dat perspectief maken zorgorganisaties afspraken. Sommige leden maken deel uit van verschillenden netwerken en benutten die voor andere doelen. Bijvoorbeeld een netwerk van bestuurders - niet in de eigen regio uit concurrentie overwegingen - om het kwaliteitsplan en verslag te bespreken. En een ander netwerk – dichterbij uit praktische overwegingen - voor uitwisseling van leerervaringen tussen zorgmedewerkers. Ook worden bestaande netwerken benut en daartoe indien nodig aangevuld met nieuwe afspraken. Sommige organisaties formaliseren de samenwerking met het ondertekenen van een officieel convenant. Dat is een eigen keuze en geen vereiste uit het kader. 

Zorgverleners en zorgorganisaties krijgen vanuit dit kwaliteitskader de verantwoordelijkheid én het vertrouwen om in de lokale context van de dagelijkse praktijk samen continu aan de verbetering van kwaliteit van zorg en ondersteuning. Daarmee ligt de nadruk vooral op een dynamisch ontwikkelproces van samen leren en verbeteren en minder op de verantwoording en handhaven aan de hand van gedetailleerde indicatoren. Daarbij gaat het niet zozeer om de foto, maar om de film van hoe een zorgorganisatie met zorgverleners en cliënten aan de verbetering van kwaliteit van verpleeghuiszorg werkt. Leren en verbeteren is niet vrijblijvend; continu werken aan het verbeteren van kwaliteit is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor professionele zorgverleners. 

Het Lerend Netwerk van KenniZ kan jouw op diverse facetten ondersteunen.

Bekijk hier de mogelijkheden voor het aansluiten bij een KenniZ Lerend Netwerk.

 KenniZ_LN_copy.png

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent