Stuur een kerstkaart

Stuur een kerstkaart

Harmke Ton (87) uit Utrecht: “Vroeger kreeg ik veel kaartjes, maar tegenwoordig niet meer. Mensen bellen of e-mailen nu steeds vaker. Dat is ook leuk, maar een echt kerstkaartje brengt toch een betere sfeer mee.”  Veel ouderen brengen de feestdagen alleen door.
Beantwoording Kamervragen over uitzending Radar betreft een 93-jarige dame die in de schulden is gekomen door een fout van het CAK

Beantwoording Kamervragen over uitzending Radar betreft een 93-jarige dame die in de schulden is gekomen door een fout van het CAK

Hugo de Jonge: 'Onlangs kwam in het nieuws dat een oudere mevrouw geconfronteerd werd met een flinke rekening, omdat ze jarenlang een te lage eigen bijdrage had betaald voor de zorg die zij krijgt in het verpleeghuis door een fout in de administratie van het CAK.

Student bedenkt water 'snoepjes' zodat oma met dementie niet uitdroogt

Student bedenkt water 'snoepjes' zodat oma met dementie niet uitdroogt

De 24-jarige Lewis Hornby heeft een uitvinding bedacht die waarschijnlijk heel veel mensen met dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, gaat helpen. De student uit Londen bedacht eetbaar water, kleurrijke bolletjes die op snoepjes lijken.

Wijkverpleging bant minutenregistratie

Wijkverpleging bant minutenregistratie

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft afspraken gemaakt met wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, accountants en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om in 2019 af te komen van de minutenregistratie in de wijkverpleging.

Eenzaamheid WMO-gebruikers toegenomen

Eenzaamheid WMO-gebruikers toegenomen

In 2017 voelde 20% van de mensen in de Wmo zich zeer eenzaam. Bij mensen die daarnaast nog van een voorziening in de Participatiewet of de Jeugdwet gebruik maakten (multi-gebruikhuishoudens) was dat 22%. Dit blijkt uit de derde SCP-rapportage over de ontwikkelingen in het soci

Aan de slag met het Kwaliteitskader wijkverpleging

Aan de slag met het Kwaliteitskader wijkverpleging

Waar moet goede zorg in de wijk aan voldoen? In juni 2018 verscheen het Kwaliteitskader Wijkverpleging om de kwaliteit van de zorg te verbeteren én meer eenheid in de zorg aan te brengen. Met het nieuwe werkdocument van V&VN kunnen wijkverpleegkundigen direct aan de slag.

Subsidie SectorplanPlus 3e tijdvak geopend per 1 december 2018

Subsidie SectorplanPlus 3e tijdvak geopend per 1 december 2018

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van VWS om een extra impuls te geven aan scholing voor onder andere nieuwe medewerkers, werkbegeleiders en praktijkopleiders. Ook de begeleidingskosten van Orientatiebanen valt onder deze subsidieregeling.

De aanvraagprocedure en alle laatste

Bejaardenhuis? Babyboomers maken zelf uit hoe ze wonen

Bejaardenhuis? Babyboomers maken zelf uit hoe ze wonen

Senioren van nu wonen veel vaker en langer zelfstandig, en willen zelf bepalen hoe dat eruit ziet. Dat leidt tot innovatieve, zelf georganiseerde woonvormen. En het levert een grote markt op voor beleggers en ontwikkelaars.

KenniZ aanwezig bij IGJ rond de tafel over de Wet Zorg & Dwang

KenniZ aanwezig bij IGJ rond de tafel over de Wet Zorg & Dwang

Op dinsdag 11 december is KenniZ aanwezig bij het rond de tafelgesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het thema 'Wet Zorg & Dwang'.

Wet zorg en dwang vervangt Wet Bopz

Wet zorg en dwang vervangt Wet Bopz

De Wet zorg en dwang vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) per 1 januari 2020. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’.

Dementiezorg voor Elkaar heeft Groen & Grijs uitgeroepen tot het beste dementie-idee van Nederland in 2018

Dementiezorg voor Elkaar heeft Groen & Grijs uitgeroepen tot het beste dementie-idee van Nederland in 2018

Het initiatief Groen & Grijs, kookworkshops voor mensen met dementie en hun kleinkinderen, is door Dementiezorg voor Elkaar uitgeroepen tot het beste dementie-idee van Nederland in 2018.

9 tips voor betere samenwerking in de wijk

9 tips voor betere samenwerking in de wijk

Cliënten in de wijkzorg hebben vaak meerdere hulpvragen en problemen. Daarom krijgen ze vaak te maken met zorgverleners uit verschillende 'werelden'. Zo krijgt iemand met dementie die schulden heeft bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige en casemanager dementie over de vloer.

Dementiemonitor Mantelzorg 2018 : de uitkomsten

Dementiemonitor Mantelzorg 2018 : de uitkomsten

Door de dementie van hun naaste is het voor mantelzorgers vaak moeilijker om sociale contacten te onderhouden. Dit blijkt uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van het Nivel en Alzheimer Nederland.

 Zorginnovatie ondersteunt ouderen met dementie bij slaapproblemen

Zorginnovatie ondersteunt ouderen met dementie bij slaapproblemen

Ruim 46 procent van de bewoners in Nederlandse verpleeghuizen lijdt aan slaapproblemen. Door ouderdom en een ziekte zoals dementie, kunnen slaapproblemen zoals moeilijk inslapen, intensief dromen of ‘s nachts wakker worden, toenemen.

IGJ publiceert toetsingskader e-health voor zorginstellingen

IGJ publiceert toetsingskader e-health voor zorginstellingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op het najaarscongres het toetsingskader e-health openbaar gemaakt. Dit toetsingskader is het uitgangspunt voor het toezicht op de randvoorwaarden voor de inzet van e-health door zorgaanbieders.

Inspectiebezoek houdt je scherp maar blijf wel kritisch op de terugkoppeling

Inspectiebezoek houdt je scherp maar blijf wel kritisch op de terugkoppeling

Hygiëne en infectiepreventie - en daarbij ook antibioticaresistentie - krijgen bij Santé Partners de aandacht die ze verdienen. De organisatie zag dan ook met vertrouwen het bezoek van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd tegemoet.

St. Anna Zorggroep wil voortrekker zijn op werkgeluk binnen de zorgsector

St. Anna Zorggroep wil voortrekker zijn op werkgeluk binnen de zorgsector

De St. Anna Zorggroep is één van de eerste deelnemers aan een uniek, landelijk onderzoek naar werkgeluk. Vandaag ondertekende Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur, hiertoe de samenwerkingsovereenkomst met de Erasmus Universiteit.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Noodklok huisarts over kleine woonzorghuizen

Noodklok huisarts over kleine woonzorghuizen

UTRECHT - Huisartsen luiden de noodklok omdat de zorg aan ouderen in kleinschalige woonzorghuizen steeds vaker op hun bord terechtkomt, terwijl die naar hun idee eigenlijk in handen zou moeten zijn van een specialist.

Overzicht wettelijke registraties ouderenzorg vernieuwd

Overzicht wettelijke registraties ouderenzorg vernieuwd

Veel zorgverleners geven aan dat ze veel tijd kwijt zijn met het doen van administratiewerk. Een grote ergernis. Vooral omdat veel registraties helemaal niet wettelijk verplicht zijn. Maar welke registraties zijn dat wel?

Meerdere zorginstellingen weigeren beleidsregel NZa uit te voeren

Meerdere zorginstellingen weigeren beleidsregel NZa uit te voeren

Verschillende zorginstellingen, waaronder BrabantZorg, weigeren om per 1 december de wachtlijsten voor dementerende ouderen bij te gaan houden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in een beleidsregel zorgaanbieders verplicht om deze wachtlijsten te registreren. 
Vandaag info sessie KenniZ bij Moriahoeve in Woudenberg

Vandaag info sessie KenniZ bij Moriahoeve in Woudenberg

Vandaag samen met 15 zorgondernemers de KenniZ info sessie bij de kleinschalige woonzorgboerderij Moriahoeve in Woudenberg! Centraal tijdens deze middag staan uw vragen ten aanzien van de Financiën & Actualiteiten in de Zorg en de AVG-wetgeving in de praktijk.   De overgang van PGB
Nog steeds te weinig bedden beschikbaar voor aansterkende ouderen

Nog steeds te weinig bedden beschikbaar voor aansterkende ouderen

Ouderen die na opname in het ziekenhuis eerst nog moeten aansterken voor zij naar hun eigen huis mogen, kunnen daarvoor lang niet altijd een bed vinden. Door dit tekort aan zogenoemde eerstelijnsverblijf(ELV)-bedden, zorgt er voor dat deze ouderen toch weer terug moeten naar het ziekenhuis. Dat

KenniZ te gast op KvK - ZZP-event: Succesvol ondernemen in de zorg

KenniZ te gast op KvK - ZZP-event: Succesvol ondernemen in de zorg

Vandaag is KenniZ te gast bij de Kamer van Koophandel op het ZZP-event: Succesvol ondernemen in de zorg in Rotterdam. Onze kenniZ-partner Westerveld & Vossers organiseert hier de workshop: Nederlandse vergoedingenstelsel en de bijbehorende wetten en regels. Tevens verzorgd KenniZ ee

Vandaag de info sessie: Interne audit 'nieuwe stijl'

Vandaag de info sessie: Interne audit 'nieuwe stijl'

Interne audits zijn doorgaans gericht op Wat we doen: de focus ligt op het controleren of werkafspraken worden uitgevoerd (compliance). De mooiste verbeterkansen liggen echter in het Hoe en Waarom van afspraken. Is het effectief wat we doen? Draagt dit bij aan

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy