NZa werkt verder aan nieuwe bekostiging wijkverpleging

NZa werkt verder aan nieuwe bekostiging wijkverpleging

In 2019 start de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de wijkverpleging met de volgende fase in de vernieuwing van de bekostiging. In de voortgangsrapportage doorontwikkeling bekostiging wijkverpleging geven we een stand van zaken en de richtingen voor het vervolg. We werken in dit t

Ieder(in): Problemen bij CAK zorgwekkend'

Ieder(in): Problemen bij CAK zorgwekkend'

Maatregelen bij het CAK om de interne administratie en gegevensverwerking te verbeteren hebben nog onvoldoende verbetering gebracht. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Mensen die eigen bijdragen moeten betalen kunnen hierdoor in de problemen komen.

Het CAK is vera

Subsidie voor muziekactiviteiten in woonzorgcentra

Subsidie voor muziekactiviteiten in woonzorgcentra

Fonds Brentano stelt subsidie beschikbaar voor eenmalige of structurele muziek- en zangactiviteiten in verpleeg- en verzorgingshuizen. De activiteiten kunnen kleinschalig op een huiskamer zijn, maar ook in de recreatiezaal voor een groter publiek. De aanvraagprocedure is eenvoudig.

Voor een optr

Terugkoppeling info sessie maart: Heeft u al een preventiemedewerker?

Terugkoppeling info sessie maart: Heeft u al een preventiemedewerker?

Tijdens de info sessie van 14 maart '19 hebben we het thema: De Zorg Risico-inventarisatie & -evaluatie (Zorg-RI&E) behandeld: Zorgen voor een veilige en gezonde werkplek binnen een kleinschalige woonzorgvoorziening.

Wat komt hier allemaal bij kijken? Wat bent u verplicht? Aan welke risi

180 miljoen euro voor Waardig ouder worden en nu gesteund door kabinet

180 miljoen euro voor Waardig ouder worden en nu gesteund door kabinet

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft het manifest Waardig ouder worden opgenomen in het regeerakkoord en er maar liefst 180 miljoen euro voor beschikbaar gesteld in de komende kabinetsperiode (2018-2021).

Kort voor de Provinciale Statenverkiezing heeft het kabinet haar steun uit

Gevolgen voor de zorg bij ‘no deal’

Gevolgen voor de zorg bij ‘no deal’

Er bestaat een mogelijkheid dat er na 29 maart 2019 geen overeenkomst is tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK). Op dat moment zijn de wettelijke Europese regels niet meer van toepassing op het VK. Hieronder staan mogelijke ongewenste gevolgen als er geen overeenkomst komt.

Workshop 17 april: ZorgRI&E in één dag

Workshop 17 april: ZorgRI&E in één dag

Tijdens de info sessie van vandaag behandelen we het thema: De Zorg Risico-inventarisatie & -evaluatie (Zorg-RI&E), Zorgen voor een veilige en gezonde werkplek binnen een kleinschalige woonzorgvoorziening. Wat komt hier allemaal bij kijken? Wat bent u verplicht? Welke risico's moet u aan

Vandaag info sessie ZorgRI&E: Borging binnen uw kleinschalige woonzorglocatie

Vandaag info sessie ZorgRI&E: Borging binnen uw kleinschalige woonzorglocatie

Tijdens de info sessie van vandaag behandelen we het thema: De Zorg Risico-inventarisatie & -evaluatie (Zorg-RI&E), Zorgen voor een veilige en gezonde werkplek binnen een kleinschalige woonzorgvoorziening. Wat komt hier allemaal bij kijken? Wat bent u verplicht? Welke risico's moet u

Banken: verduurzaming, leiderschap en innovatie nodig om zorgsector te transformeren

Banken: verduurzaming, leiderschap en innovatie nodig om zorgsector te transformeren

Om de toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg door zorginstellingen in Nederland financierbaar te houden is een transformatie noodzakelijk. Vooral op het gebied van verduurzaming, leiderschap en innovatie zullen de komende jaren grote stappen moeten worden gezet.

 

Ban

Verpleegkundige weet bedroevend weinig over ondervoeding

Verpleegkundige weet bedroevend weinig over ondervoeding

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem in alle sectoren van de zorg. Het leidt tot complicaties en slechte genezing. Goede voedingszorg is daarom een essentieel onderdeel in de verpleegkundige zorg. Net zo belangrijk als wondverzorging, hulp bij wassen en aankleden en het geven van de juiste

Zorginstituut brengt gebruik en kosten regeling ziekenvervoer in kaart

Zorginstituut brengt gebruik en kosten regeling ziekenvervoer in kaart

Ongeveer 90.000 patiënten hebben in 2017 gebruikgemaakt van de regeling ziekenvervoer om reiskosten naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling vergoed te krijgen via het basispakket. In totaal werd € 106,8 miljoen gedeclareerd; gemiddeld € 1.206, oplopend tot enkele tienduizenden eur

NZa adviseert over overheveling van zorg naar de Wlz

NZa adviseert over overheveling van zorg naar de Wlz

Wat betekent het als aanbieders van langdurige zorg verantwoordelijk worden voor alle zorg aan hun cliënten? Dus niet alleen verpleging en verzorging maar ook voor huisartsenzorg en mondzorg ? En wat zijn de gevolgen voor zorgaanbieders van ggz-cliënten die permanent zorg of toezicht nodig he

Toetsingskaders zorg thuis

Toetsingskaders zorg thuis

In het toetsingskader voor het toezicht op de verzorging en verpleging thuis staat waar we op letten. Dit toetsingskader beschrijft de normen en regels waarop de inspectie toetst. Deze normen en toetsingscriteria zijn gebaseerd op wetgeving of op veld- en beroepsnormen.

Toetsingskader 'T
IGJ en NZa: Versterk de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector

IGJ en NZa: Versterk de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector

Steeds vaker ontvangen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) signalen en meldingen over belangenverstrengeling of het ‘oneigenlijk besteden’ van zorggeld. Om nu en in de toekomst de publieke belangen van kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, toe

WEEK VAN ZORG EN WELZIJN 11 t/m 16 maart

WEEK VAN ZORG EN WELZIJN 11 t/m 16 maart

De Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van 11 t/m 16 maart 2019. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen hun deuren en laten zien wat werken in zorg en welzijn is. Met een baan in deze sector kun je écht het verschil maken voor een ander.

In het hele land zijn er evenementen over

Manifest duurzame toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg

Manifest duurzame toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg

Herinrichting van het zorglandschap is hard nodig Tientallen zorgpartijen komen gezamenlijk tot 10 concrete maatregelen Brancheorganisatie ActiZ onderschrijft de noodzaak

De financiële resultaten van algemene ziekenhuizen in Nederland dalen al jaren. De verpleeghuiszorg staat voor een

Minister De Jonge (CDA) wil thuiszorg veranderen, maar VVD ziet er niets in

Minister De Jonge (CDA) wil thuiszorg veranderen, maar VVD ziet er niets in

Hugo de Jonge wil nieuwe zorgaanbieders strenger controleren, één team van verpleegkundigen per wijk en zorg niet meer per uur vergoeden. In een interview met het AD zegt de minister van Volksgezondheid dat het anders moet: "De marktwerking in de zorg is doorgeschoten."

‘Marktwerking in de zorg is doorgeslagen’

‘Marktwerking in de zorg is doorgeslagen’

De marktwerking in de gezondheidszorg is ‘doorgeslagen’ en moet ingeperkt worden. Anders wordt goede zorg steeds moeilijker te organiseren en te betalen. Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vandaag in een interv

Twee jaar na roep om herwaardering ouderen wordt pact Waardig Ouder Worden officieel kabinetsbeleid

Twee jaar na roep om herwaardering ouderen wordt pact Waardig Ouder Worden officieel kabinetsbeleid

Samen met ChristenUnie en Omroep MAX heeft KBO-PCOB een mooie mijlpaal te vieren: het pact Waardig Ouder Worden wordt na twee jaar officieel kabinetsbeleid.

Twee jaar geleden riepen de drie organisaties op tot herwaardering van ouderen, ze sloten daartoe het pact Waardig Ouder Worde

Erkenning problemen medische zorg in kleinschalige woonzorgvoorzieningen

Erkenning problemen medische zorg in kleinschalige woonzorgvoorzieningen

Eind vorig jaar trokken huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde aan de bel, omdat de (medische) zorg aan ouderen in de kleinschalige woonzorgvoorzieningen niet goed is geregeld. Het ministerie van VWS erkent dat er problemen zijn met de verantwoordelijkheidsverdeling bij medische zorg en l
Meer KenniZ op doen met de Sharepoint App

Meer KenniZ op doen met de Sharepoint App

Onze leden weten het al, het KenniZ (online)platform is opgericht om samen u zoveel mogelijk kennis te delen.

Zowel bij de start als een gevestigde zorgonderneming komen er een hoop vragen op u af; Op welke wijze kunt u slim de financieringsvormen gebruiken (PGB, VPT, Zvw)? Maar ook het toepasse

Groen licht voor Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ)

Groen licht voor Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ)

Op 11 april 2018 is de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ) opgericht. SKILZ is een samenwerkingsverband tussen V&VN, NVAVG en Verenso en heeft tot doel om de ondersteuning van en zorg voor mensen met een complexe en langdurige zorgvraag te verbeteren. Onlangs heeft SKILZ van het
Veld eensgezind over afschaffing verdeelsleutel kwaliteitsgelden

Veld eensgezind over afschaffing verdeelsleutel kwaliteitsgelden

Na branchevereniging ActiZ wil ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) af van de huidige verdeelsleutel van de kwaliteitsgelden voor de ouderenzorg. Uit de nieuwste inkoopmonitor langdurige zorg blijkt volgens ActiZ eens te meer dat aanbieders niet met de regeling uit de voeten kunnen. Ruim de helft

Schrijf u nu in voor de KenniZ Masterclass: Financieren Zorgvastgoed, wat komt daar bij kijken?

Schrijf u nu in voor de KenniZ Masterclass: Financieren Zorgvastgoed, wat komt daar bij kijken?

Wat kunt u verwachten?

U wordt namens KenniZ ontvangen in de Fonteinkerk in Rotterdam voor een Masterclass Financiering Zorgvastgoed met inzichten uit de praktijk. Aansluitend krijgt u een rondleiding tijdens ‘work in progress’ in de nieuwbouw zorgvilla (29 zorgeenheden) voor Martha Flora in

KenniZ op bezoek bij Kloek - Amsterdam

KenniZ op bezoek bij Kloek - Amsterdam

De ontwikkelingen binnen de kleinschalige zorg volgen elkaar snel op. (Nieuwe) Zorgondernemers betreden de markt en bestaande initiatieven blijven doorgroeien. Zowel startende - als gevestigde zorginitiatieven lopen zo tegen eigen uitdagingen aan. Om te weten wat er speelt, bezoekt KenniZ graag ha
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy