Protocol injecteren AstraZeneca-vaccin vrij beschikbaar

Protocol injecteren AstraZeneca-vaccin vrij beschikbaar

Vilans stelt het protocol ‘COVID-19-vaccin van AstraZeneca klaarmaken en injecteren’ vrij beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Het protocol is vrij te downloaden. Eerder stelde Vilans al de protocollen voor het klaarmaken en injecteren van het Moderna-vaccin en BioNtech/Pfizer-vaccin

Wet zorg en dwang: welke informatie heeft het CIZ nodig?

Wet zorg en dwang: welke informatie heeft het CIZ nodig?

Om aanvragen voor de Wet zorg en dwang snel en zorgvuldig te kunnen behandelen heeft het CIZ een checklist gemaakt waarin wordt aangegeven welke informatie nodig is en wie een vraag bij het CIZ mag indienen.

U vindt het document hier. 

bron: Verenso

Vernieuwers ouderenzorg verdwalen in financiële zorgjungle

Vernieuwers ouderenzorg verdwalen in financiële zorgjungle

De financiële schotten tussen de Zvw, de Wlz en de Wmo vormen bijna niet te nemen obstakels voor vernieuwers in de ouderenzorg. Innoveren in de ouderenzorg vereist veel creativiteit, lef en doorzettingsvermogen. Dat blijkt op de vierde editie van het Zorgvisie Congres Ouderenzorg op de juiste plek.
AstraZeneca levert minder vaccins dan beloofd

AstraZeneca levert minder vaccins dan beloofd

Farmaceut AstraZeneca levert de komende twee weken minder vaccins aan lidstaten van de Europese Unie dan beloofd. Voor Nederland gaat het om ruim 217.000 doses, die later zullen arriveren. De oorzaak van de vertraging heeft de vaccinmaker niet meegedeeld, zegt een woordvoerder van het ministeri

Beter aansluiten op verpleeghuisbewoners met dementie

Beter aansluiten op verpleeghuisbewoners met dementie

Tijdens de coronacrisis veranderde het gedrag van veel mensen met dementie. Bij sommige mensen leidde dit tot meer onbegrepen gedrag en bij anderen juist minder. Hoe vind je een goede aansluiting bij bewoners? Lees de kennisbundel met inzichten en succesvolle experimenten in coronatijd en ga

Hoger beroep inkoopkader langdurige zorg: waarom staan we hier?

Hoger beroep inkoopkader langdurige zorg: waarom staan we hier?

De zaak tussen de zorgaanbieders in de langdurige zorg en de zorgkantoren is nog niet voorbij. Woensdag diende het hoger beroep over het inkoopkader dat de zorgkantoren aanspanden.

De zorgaanbieders in de ouderenzorg, ggz en gehandicaptenzorg spanden afgelopen najaar een kort geding&

NZa neemt maatregelen tegen zorgcowboys door aanpak juridische constructies

NZa neemt maatregelen tegen zorgcowboys door aanpak juridische constructies

De NZa gaat barrières opwerpen tegen complexe juridische structuren bij zorgbedrijven. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld weglekt door fraude, oneigenlijk gebruik en onwettige winstuitkeringen.

Het besluit is mede ingegeven door publiciteit rond ondernemingen die onterecht hog

Meldpunt 'Zorgbonus gemist' is open

Meldpunt 'Zorgbonus gemist' is open

Het meldpunt 'Zorgbonus gemist' is een initiatief van verscheidene koepels van werkgevers, uitzendbureaus, bemiddelaars en zzp-belangenorganisaties. Het doel is om eerst in kaart te brengen hoe groot die groep is die geen zorgbonus hebben gehad. KenniZ doet uiteraard ook mee aan dit mooie inita
IGJ wil meer aandacht voor infectiepreventie en hygiëne: 8 tips en tools

IGJ wil meer aandacht voor infectiepreventie en hygiëne: 8 tips en tools

In verpleeghuizen is meer aandacht nodig voor infectiepreventie en hygiëne, concludeert de IGJ na bezoek aan tien verpleeghuizen eind 2020. De besturen van de verpleeghuizen kunnen meer doen om goed infectiepreventie- en hygiënebeleid te ondersteunen. Ook houden medewerkers zich niet a

Vaccinatie bewoners door huisartsenposten (HAP)

Vaccinatie bewoners door huisartsenposten (HAP)

Huisartsenposten (HAP’s) organiseren  de vaccinatie van de groep van 77.000 Wlz-cliënten in (kleinschalige) instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Mobiele teams vanuit de huisartsenposten zijn op 25 januari begonnen met vaccineren met het vaccin van Moderna

Toetsingskader vaccineren IGJ: snel én zorgvuldig

Toetsingskader vaccineren IGJ: snel én zorgvuldig

Bekijk de praatplaat over vaccineren. Meer weten? Ga naar rijksoverheid.nl

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op het vaccineren volgens het ‘Toetsingskader vaccineren’ en doet aanbevelingen voor eventuele verbeteringen. ‘Er is een enorme drive en energ

Ouder worden 2020-2040

Ouder worden 2020-2040

Het aantal ouderen neemt toe tot 2050 – daarna hebben we blijvend met een gemiddeld oudere bevolking te maken. Met de groei van het aantal ouderen neemt tegelijkertijd het aantal ouderen met zorgvragen de komende decennia behoorlijk toe. Dit stelt ons voor de vraag hoe we de kwaliteit, de toe

Verlenging meetperiode indicatoren verpleeghuiszorg tot 30 april 2021 i.v.m. COVID-19

Verlenging meetperiode indicatoren verpleeghuiszorg tot 30 april 2021 i.v.m. COVID-19

In verband met de drukte vanwege corona en vaccinatie heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg besloten de meetperiode voor de indicatoren verpleeghuiszorg over verslagjaar 2020 te  verlengen. De meetperiode, die liep van januari tot en met februari 2021, is verlengd tot en met 3

Partijen tekenen voor betere uitwisseling kwaliteitsinformatie verpleeghuizen

Partijen tekenen voor betere uitwisseling kwaliteitsinformatie verpleeghuizen

De ketenpartijen in de verpleeghuiszorg hebben de handen ineengeslagen om informatie-uitwisseling over de kwaliteit van zorg te stroomlijnen en administratieve lasten te verlagen. Met dat doel ondertekenden op 28 januari 2021 zeven ketenpartijen in de verpleeghuiszorg een convenant.

Het

Miniwegwijzer Vaccineren Corona, CoronaWegwijzer en CoronaAudit verpleeghuiszorg

Miniwegwijzer Vaccineren Corona, CoronaWegwijzer en CoronaAudit verpleeghuiszorg

Op basis van de huidige kennis en richtlijnen omtrent corona is er vanuit het Vilans-programma Waardigheid en trots op locatie een CoronaWegwijzer met een Miniwegwijzer Vaccineren Corona op organisatieniveau en een CoronaAudit op teamniveau ontwikkeld.

Nieuwe Free Learning over eten, drinken en slikken

Nieuwe Free Learning over eten, drinken en slikken

Door meer te weten over goed eten en drinken kun je verslikproblematiek en mondproblemen bij je cliënten voorkomen. Doe de Free Learning ‘Eten, drinken en slikken’.

De module bestaat uit 20 vragen. Aan de hand van praktische films, heldere tekeningen en duidelijke feedbac

Tweede Kamer wil FFP2-maskers altijd beschikbaar, V&VN wil ze als norm

Tweede Kamer wil FFP2-maskers altijd beschikbaar, V&VN wil ze als norm

Maak FFP2-maskers altijd beschikbaar voor verpleegkundigen en alle andere zorgverleners. Die opdracht geeft de Tweede Kamer de minister mee nu een motie daarover is aangenomen. De motie volgde op een leidraad van V&VN, NU'91 en CNV, waarin zij stellen dat FFP2-maskers de norm zijn.

Ma

Update vaccinatie-proces

Update vaccinatie-proces

Vaccinatie cliënten onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde
Voor de bewoners in instellingen die gevaccineerd worden met Pfizer/BioNTech is op 21 januari 2021 besloten dat het interval tussen 2 doses wordt aangepast naar 4 weken (28 dagen). Dit geldt voor de total

Dag van het respect voor de zorg – online gratis liveshow

Dag van het respect voor de zorg – online gratis liveshow

Het is zover! Vandaag is de landelijke Dag van het respect voor de zorg! Dé dag voor aandacht, waardering en respect voor iedereen die in de zorg werkt. Ondanks deze nijpende tijden is het thema: werkplezier. Want ook, of misschien wel juist, in coronatijd ontstaan bij zorgorg

Registratie vaccinatie COVID-19 in verpleeghuizen

Registratie vaccinatie COVID-19 in verpleeghuizen

Vanaf vandaag zullen verpleeghuizen in Nederland cliënten op grote schaal gaan vaccineren.

Het uitgangspunt hierbij is dat de vaccinatieregistratie onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderen geneeskunde wordt vastgelegd in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) of ECD (elekt

Tips voor lastige situaties in coronatijd

Tips voor lastige situaties in coronatijd

Wie kent niet de situatie dat een familielid geen mondkapje wilde dragen? De coronatijd kan voor allerlei lastige situaties zorgen, in verpleeghuizen of ook in de thuiszorg. Jennie Mast, adviseur van Vilans, geeft tips voor hoe je hiermee om kan gaan. 

Wie kent niet de si

Het vaccineren van bewoners is begonnen

Het vaccineren van bewoners is begonnen

foto: BNN VARA

18 januari was het dan zover: de eerste bewoners van verpleeghuizen hebben het vaccin tegen het coronavirus gekregen. Het is een behoorlijk operatie om alle ouderen te vaccineren. Een goede voorbereiding is dus essentieel. Eén van de zorgorganisaties waar gestart is met

Tweede reparatiewet Wet Zorg en Dwang 2021

Tweede reparatiewet Wet Zorg en Dwang 2021

Verklaren WilsOnbekwaam

Uit de memorie van toelichting van de tweede reparatiewet WZD 2021 is het volgende te lezen over de wilsbekwaamheid:

Onderdeel B, Artikel 3

………… Tevens wordt voorgesteld te bepalen dat een deskundige overeenkomstig de daarvoor gangbare richtlijnen

Vaccinatie bewoners van start, vanaf maandag bestellen
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten