Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-instelling

Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-instelling

Hulpmiddelen voor cliënten die in een Wlz-instelling wonen worden nu vanuit vier regelingen geleverd: de Wlz, de Zvw, de Wmo 2015 en soms ook de WIA. Bovendien verschillen de regels voor cliënten met behandeling en cliënten zonder behandeling in de instelling. Deze ingewikkelde regelgeving w

Actieleernetwerken Voeding in de Zorg

Actieleernetwerken Voeding in de Zorg

Wil jij of jouw organisatie de ambities op het gebied het eten & drinken omzetten naar de praktijk? Meld je dan aan voor de actieleernetwerken Voeding in de Zorg die worden geïnitieerd door het Ministerie van VWS. In samenwerking met andere zorgorganisaties en onder professionele begeleiding kr
Save the date: 4 december Congres Cliëntenraden 2019

Save the date: 4 december Congres Cliëntenraden 2019

Wil jij meer weten over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) die volgend jaar ingaat? Kom dan naar het Congres Cliëntenraden 2019 op 4 december in het NBC in Nieuwegein. Je krijgt informatie over de inhoud van en hoe je invulling geeft aan deze nieuwe wet. Inspire

Kabinet treft maatregelen voor doelmatiger besteding zorggeld

Kabinet treft maatregelen voor doelmatiger besteding zorggeld

De bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) treffen verschillende maatregelen om de doelmatige besteding van zorggeld te bevorderen. Zo worden alle zorgaanbieders verplicht om transparant te zijn over hun financiële constructies. Ook komt er een meldplicht

IGJ terughoudend bij handhaving Wet Zorg en Dwang

IGJ terughoudend bij handhaving Wet Zorg en Dwang

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat de Wet Zorg en Dwang tijdens het overgangsjaar 2020 alleen handhaven als de kwaliteit en veiligheid van zorg in gevaar komen. Daarmee neemt de inspectie een lerende rol aan. De invulling van deze rol is door minister de Jonge uitgewerkt in een road

Verpleegkundige opent zelf minidorpje voor ouderen in strijd tegen eenzaamheid

Verpleegkundige opent zelf minidorpje voor ouderen in strijd tegen eenzaamheid

ANNA PAULOWNA - Na ruim een jaar bouwen, is 'ie vandaag feestelijk geopend: het Polderhofje. Binnen Anna Paulowna is het een dorpje op zich, waar senioren zelfstandig kunnen wonen en - als ze het nodig hebben - zorg kunnen krijgen.

Initiatiefnemer Jennifer Hofmeijer heeft het Polderhofje

De inspectie ziet mooie oplossingen in de zorg voor personeelstekort

De inspectie ziet mooie oplossingen in de zorg voor personeelstekort

Vaak komt de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd langs als er iets aan de hand is. Toch gaat er ook heel veel goed. Om die reden bezochten we onlangs De Breeje Hendrick, een verpleeg- en verzorgingshuis in Lekkerkerk.

Een van de grootste problemen in de zorg is het tekort aan personeel. Di

Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

De zorginkoop voor 2020

De NZa brengt de Wegwijzer bekostiging digitale zorg voor 2020 weer bewust begin juli uit. Net nadat vrijwel alle nieuwe declaratieregels voor de zorg zijn vastgesteld. We willen hiermee zo veel mogelijk aansluiten op het zorginkoopproces tussen zorgaanbieders en zorgverz

Geen scherp onderscheid tussen ‘particuliere’ en ‘reguliere’ woonzorg

Geen scherp onderscheid tussen ‘particuliere’ en ‘reguliere’ woonzorg

Dat is een van de conclusies uit een verkennend SCP-onderzoek over de particuliere woonzorgsector. De kennis over deze sector is nog relatief beperkt. Particuliere woonzorg voor ouderen wordt vaak opgezet door bevlogen zorgprofessionals of ondernemers met een persoonlijke erva

IGJ: Verpleeghuiszorg in Nederland georganiseerd rondom de behoeften van de cliënt

IGJ: Verpleeghuiszorg in Nederland georganiseerd rondom de behoeften van de cliënt

In ongeveer driekwart van de verpleeghuizen ervaren cliënten nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers. De zorg wordt georganiseerd rondom de behoeften van de cliënt. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de bezoeken die de inspectie doet sinds het Kwaliteit

KenniZ geeft workshop bij 'Thuis in het Verpleeghuis' in de RAI

KenniZ geeft workshop bij 'Thuis in het Verpleeghuis' in de RAI

Vandaag is KenniZ aanwezig bij het congres voor de ouderenzorg vanuit VWS: 'Thuis in het Verpleeghuis', dit jaar in de RAI Amsterdam. Naast een informatiestand, waar men alles te weten komt over KenniZ, geven wij ook een workshop.

Tijdens de tweede ronde: Kleinschalige zorg en wonen: ondern

Vandaag tweede Start Up bijeenkomst: Financiën voor de startende zorgondernemer

Vandaag tweede Start Up bijeenkomst: Financiën voor de startende zorgondernemer

Vandaag de tweede Start Up bijeenkomst, speciaal voor de startende zorgondernemer!

Het thema ‘Financiën voor de startende zorgondernemer’ staat centraal.

Met input van de startende zorgondernemers gaan we vandaag heel concreet aan de slag! Onze expert Roland Stokman van

Toezichthouders en zorgverzekeraars werken samen in strijd tegen malafide thuiszorgorganisaties

Toezichthouders en zorgverzekeraars werken samen in strijd tegen malafide thuiszorgorganisaties

Toezichthouders NZa, IGJ en de Inspectie SZW slaan de handen ineen met het Openbaar Ministerie en alle zorgverzekeraars om misbruik, fraude en zorgverwaarlozing in de wijkverpleging te stoppen. De afgelopen weken zijn ze gestart met verschillende toezichtacties bij bedrijven die wijkverpleegkundige
IKZ: 558 signalen van mogelijke zorgfraude in 2018

IKZ: 558 signalen van mogelijke zorgfraude in 2018

In de zorg gaan vele miljarden euro’s om die bedoeld zijn voor hulpbehoevende en kwetsbare mensen in de samenleving. Door zorgvuldig met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) onderzoekt en deelt meldingen over zorgfraude en signaleert trend

Nationaal Hitteplan van kracht: waar moet u op letten?

Nationaal Hitteplan van kracht: waar moet u op letten?

Zodra de temperatuur 4 dagen op rij boven de 27 graden is, treedt in Nederland het Nationaal Hitteplan in werking. In het Hitteplan leest u welke verantwoordelijkheden organisaties hebben tijdens een periode van aanhoudende hitte. Voor zorgorganisaties is dit cruciaal; ouderen zijn extra kwet

Anne-Mei The: ‘Tijdige psychosociale begeleiding maakt dementie draaglijker’

Anne-Mei The: ‘Tijdige psychosociale begeleiding maakt dementie draaglijker’

Dementie is afgrijselijk voor degenen die ermee te maken krijgen. Gelukkig komen er steeds meer interventies met een positieve benadering die de kwaliteit van leven vergroten. In het eerste deel van een serie van vier een interview met Anne-Mei The over de sociale benadering.

‘De mens zien o

Betere informatie over palliatieve zorg

Betere informatie over palliatieve zorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Deze vorm van zorg en hulp is gericht op mensen die zich in de laatste fase van het leven bevinden. Met het concept 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga

Kamer stemt in met aanpassingen Wet zorg en dwang

Kamer stemt in met aanpassingen Wet zorg en dwang

De Tweede Kamer heeft ingestemd met aanpassingen van de Wet zorg en dwang die invoering van de wet op 1 januari voor zorgaanbieders meer haalbaar moeten maken. De aanpassingen betroffen onder meer de taken en bevoegdheden van de Wzd-functionaris, die met de wet wordt ingevoerd.

De Wet zor

NZa: uitgaven langdurige zorg groeien sneller dan verwacht

NZa: uitgaven langdurige zorg groeien sneller dan verwacht

Het budgettair kader voor de langdurige zorg is dit jaar te krap. Dat komt onder andere doordat de vraag naar verpleeghuiszorg sneller is toegenomen dan verwacht. De Nederlandse Zorgautoriteit raadt minister De Jonge van Volksgezondheid in haar jaarlijkse mei-advies aan om de € 200 miljoen aa

Inspectie SZW start onderzoek in de VVT

Inspectie SZW start onderzoek in de VVT

De Inspectie SZW start een onderzoek naar de aandacht die VVT-organisaties hebben voor het terugdringen van werkdruk en fysieke belasting. Het betreft geen inspectieproject en er volgt geen handhaving.

De aanleiding voor de Inspectie SZW om

Kennis sessies van het Zorgerf - bestaan 10 jaar & delen kennis!

Kennis sessies van het Zorgerf - bestaan 10 jaar & delen kennis!

Zorgerf Buiten-Land en Zorgerf Buiten-Verblijf bestaat 10 jaar en willen dat vieren! Ook met de KenniZ leden! Ze zijn nu lid van KenniZ & willen graag hun kennis & ervaringen delen! Vanuit KenniZ feliciteren wij Zorgerf Buiten-Land en Buiten-Verblijf! 

FEESTWEEK

Het zorgerf

KenniZ & Waardigheid en trots op locatie met elkaar in gesprek

KenniZ & Waardigheid en trots op locatie met elkaar in gesprek

Gisteren was KenniZ op bezoek bij Waardigheid en trots op locatie. Samen met Diana Kole, de kennismanager van Waardigheid en trots op locatie, hebben we het gehad over de toegevoegde waarde en belang van dit traject. Vanaf 1 januari 2019 is het live en al bijna 200 huizen hebben zich aangemeld.

Analyse kwaliteitsplannen verpleeghuiszorg - vanuit de zorgkantoren

Analyse kwaliteitsplannen verpleeghuiszorg - vanuit de zorgkantoren

De zorgaanbieders stellen jaarlijks een kwaliteitsplan op waarin zij beschrijven hoe zij de kwaliteit van zorg voor cliënten willen verbeteren. De kwaliteitsplannen geven de zorgkantoren waardevolle informatie en vormen de basis voor de (dialoog)gesprekken die zorgkantoren voeren met zorgaanbied

Hoe ontmantelen we de verantwoordingskermis in de verpleeghuiszorg?

Hoe ontmantelen we de verantwoordingskermis in de verpleeghuiszorg?

Door Daan Kuys

Liefdevolle zorg valt niet te vatten in cijfers en vinkjes. Waarom moeten verplegers en verzorgers er dan wel zo veel invullen? 'Driekwart van bureaucratie in de verpleeghuiszorg kan weg.'

Hoe kies je anno 2019 een verple

KenniZ aanwezig bij congres VWS: 'Thuis in het Verpleeghuis' - 1 juli 2019 RAI Amsterdam. Bent u erbij?

KenniZ aanwezig bij congres VWS: 'Thuis in het Verpleeghuis' - 1 juli 2019 RAI Amsterdam. Bent u erbij?

KenniZ zal 1 juli 2019 aanwezig zijn bij het jaarlijkse congres van VWS: 'Thuis in het Verpleeghuis', in de RAI in Amsterdam. Hier zullen zij een workshop organiseren met de primaire focus op de kleinschalige zorg: wat komt daar bij kijken? Waar moet je rekening mee houden als zorgondernemer? W

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy