Ben jij voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Ben jij voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Wij nemen 

Taskforce Wonen en Zorg roept op tot actie: 'Samen aan de slag voor passende woonzorgvormen'

Taskforce Wonen en Zorg roept op tot actie: 'Samen aan de slag voor passende woonzorgvormen'

Zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Dat is wat de meeste mensen willen. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. En één ding is duidelijk: Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige)

Wmcz 2018: medezeggenschap en inspraak

Wmcz 2018: medezeggenschap en inspraak

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: ‘Wmcz 2018’) zal naar verwachting medio dit jaar in werking treden. Het stond al lang op stapel en eindelijk is het zo ver. In de markt is er al lang en veel over gesproken. De wet blinkt niet op alle punten uit in helderheid. Zo

Het verhaal van KenniZ lid Zorgerf Berkelland

Het verhaal van KenniZ lid Zorgerf Berkelland

Haidy Jansen deelt haar verhaal (Oprichter van Zorgerf Berkelland)

'Afgelopen woensdag 15 januari kwam onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge flink onder vuur te staan tijdens het debat in de Tweede Kamer m.b.t. de enorme toename van het aantal wachtenden voor

IGJ: verbetering nodig zorg bij zeer ernstig probleemgedrag cliënten met dementie

IGJ: verbetering nodig zorg bij zeer ernstig probleemgedrag cliënten met dementie

De IGJ stelt in het gepubliceerde rapport dat er verbetering nodig is in de zorg voor cliënten met zeer ernstig probleemgedrag bij dementie. De IGJ ziet veiligheidsrisico’s voor cliënten en voor de betrokken zorgverleners en behandelaren. Positief punt is dat de IGJ bij zorgaanbieders die maa

Zorgsector is een vergiet, jonge medewerkers stoppen vaak na twee jaar

Zorgsector is een vergiet, jonge medewerkers stoppen vaak na twee jaar

De uitstroom in de zorg blijft onverminderd hoog. In twaalf maanden tijd kwamen er 152.000 nieuwe mensen bij, maar stapten er ook liefst 111.000 zorgmedewerkers uit de sector. Dat blijkt uit een brief van de adviescommissie Werken in de Zorg, waar Trouw eerder over berichtte.

Wat doe je als bewoners met dementie spullen wegpakken of verzamelen?

Wat doe je als bewoners met dementie spullen wegpakken of verzamelen?

Antwoord ouderenpsycholoog Sarah Blom: ‘Het verzamelen van spullen is een bekend verschijnsel bij mensen met dementie. De spullen die iemand met dementie verzamelt, staan ergens symbool voor. Het is vaak niet “zomaar een voorwerp”. Een lege schoenendoos kan symbool staan voor een lijkkist van
Minister: zorgkantoren en gemeenten moeten verpleeghuisplekken creëren

Minister: zorgkantoren en gemeenten moeten verpleeghuisplekken creëren

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vindt dat zorgkantoren harder moeten werken aan meer capaciteit voor verpleeghuiszorg. Samen met gemeenten moeten zij dit jaar per regio in kaart brengen hoeveel er bijgebouwd moeten worden.
Buurtzorg stapt na botsing uit brancheorganisatie

Buurtzorg stapt na botsing uit brancheorganisatie

ALMELO – Buurtzorg Nederland stapt uit de brancheorganisatie ActiZ. Dat meldt Zorgvisie, het vakblad voor de zorg. Reden opzegging van het lidmaatschap van Buurtzorg is volgens ActiZ een fundamenteel verschil van inzicht over de toekomst van de wijkverpleging in Nederland.

Klaar voor de WZD? De betekenis van locatie en accommodatie binnen de Wvggz en de Wzd

Klaar voor de WZD? De betekenis van locatie en accommodatie binnen de Wvggz en de Wzd

De Wzd spreekt over locaties en accommodaties waar onvrijwillige zorg kan worden verleend. VWS maakt door middel van deze notitie bekend hoe deze begrippen in de Wzd en Wvggz worden ingevuld.

Kamerbrief domeinoverstijgende samenwerking Wlz

Kamerbrief domeinoverstijgende samenwerking Wlz

Minister De Jonge beschrijft het proces hoe om te gaan met niet-cliëntgebonden financiering in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de inzet op preventieve activiteiten vanuit de Wlz. Hiervoor is samenwerking nodig tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Gelukkig nieuwjaar! Ben jij klaar voor 2020?

Gelukkig nieuwjaar! Ben jij klaar voor 2020?

Elk jaar wordt met zorgvuldigheid de thema agenda samengesteld met input van de leden van KenniZ. Voor aankomend jaar zijn de volgende thema's geselecteerd en gaan we samen met jou er een mooi 2020 van maken. Elke inspiratiesessie wordt voorbereidt door een expert met kennis & kunde van de kle
KenniZ wil graag alle samenwerkende partners bedanken

KenniZ wil graag alle samenwerkende partners bedanken

KenniZ is opgericht door de founding partners, die dankzij hun jaarlijkse bijdrage de afgelopen jaren, een boost hebben gegeven aan de ontwikkeling en succes van KenniZ. Zij geloven in het primaire gedachtengoed: ‘Kennis delen in de Zorg’ en bieden graag hun ondernemings-skills en k

Dag van de Zorgondernemer 2020, ben jij erbij?

Dag van de Zorgondernemer 2020, ben jij erbij?

Passie + Groei = LEF!

#innovatie #imagoversterken #wantrouwen #vertrouwen #transparantie #deeljedata

Op donderdag 28 mei 2020 staat de vierde editie voor de deur, het seminar de 'Dag van de zorgondernemer' met het thema Passie + Groei = LEF

De afgelopen twee jaar hebben wij ons g

Particuliere ouderenzorg: kans of bedreiging?

Particuliere ouderenzorg: kans of bedreiging?

Kleinschalige particuliere woonzorgvoorzieningen zijn aan een sterke opmars bezig. Zijn reguliere zorgvoorzieningen, gemeenten en woningcorporaties voorbereid op het nieuwe zorglandschap dat zich hierdoor aftekent? En zijn zij bereid mee te bewegen of blijft het oude systeem het adagium?

In China verrijzen in sneltreinvaart moderne bejaardentehuizen

In China verrijzen in sneltreinvaart moderne bejaardentehuizen

China vergrijst in rap tempo. Steeds minder ouderen trekken bij hun kinderen in. Dus worden seniorenwoningen in alle soorten en maten uit de grond gestampt. En er is nog goed geld mee te verdienen ook. In het kort

Het aantal ouderen neemt snel toe in China. Van 10% van de bevolking

Intensivering aanpak dementie

Intensivering aanpak dementie

Het aantal mensen met dementie groeit snel, met ingrijpende gevolgen voor patiënten zelf, hun omgeving en de samenleving. Dat vraagt om een intensieve en gecoördineerde aanpak. In vervolg op het Deltaplan Dementie – dat in 2020 afloopt – kondigt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welz
Fundering voor de kleinschalige zorg in 2020

Fundering voor de kleinschalige zorg in 2020

Ga samen met jouw collega zorgondernemer aan de slag! KenniZ zet zich in voor 'het imago van de kleinschalige zorg' en wil samen met zijn leden dit vanuit kracht & innovatie borgen. 

 

KenniZ heeft samen met de leden de belangrijkste ontwikkelingen & aandachtsgebie

Verenso vreest onvoldoende zorg van specialisten ouderengeneeskunde voor kwetsbare patiënten thuis

Verenso vreest onvoldoende zorg van specialisten ouderengeneeskunde voor kwetsbare patiënten thuis

Vanaf januari 2020 wordt de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde voor specifieke doelgroepen (GZSP) overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierdoor kunnen ook patiënten die thuis wonen een specialist ouderengeneeskunde raadplegen. Een nieuwe stap die zou moeten bijdragen aan

Info sessie special - De 7 Musthaves voor een succesvol infectiepreventie beleid in het kwaliteitsplan 2020

Info sessie special - De 7 Musthaves voor een succesvol infectiepreventie beleid in het kwaliteitsplan 2020

Worstel je ook met de vraag: wat moet ik in mijn kwaliteitsplan infectiepreventie vermelden? Hoe stuur ik op kwaliteit van infectiepreventie? Hoe helpt het plan mij om de zorg veiliger te maken? En hoe helpt het mijn medewerkers bij het uitvoeren van hun werk?

Ben jij zorgondernemer, locat

In een jaar tijd 46% minder heup-, been- en bekkenfracturen

In een jaar tijd 46% minder heup-, been- en bekkenfracturen

dat bespaart geld en een hoop kopzorgen

Vijf uur. Zoveel extra tijd is het personeel in een verpleeghuis kwijt aan een val waarbij geen letsel is opgelopen. Vooral het laatste deel van deze zin is cruciaal: waarbij geen letsel is opgelopen. De kosten bij een val zonder le

KenniZ + KVK + Gemeente Rotterdam: Expertsessies voor ZZP‘ers in de Zorg

KenniZ + KVK + Gemeente Rotterdam: Expertsessies voor ZZP‘ers in de Zorg

Ben je actief als zzp’er in de zorg en zoek je nieuwe manieren om klanten te vinden en te binden? Hoe bepaal je straks jouw uurtarief en hoe ga je passende opdrachten via bemiddelingsbureaus vinden? Op welke wijze speelt de  AVG een rol en ga je om met de diverse financeringsvormen in de z

Aantal euthanasieverzoeken stijgt naar recordhoogte

Aantal euthanasieverzoeken stijgt naar recordhoogte

Het aantal hulpvragen bij Expertisecentrum Euthanasie - voorheen de Levenseindekliniek – stijgt naar een recordhoogte. Vergeleken met 2018 is er sprake van een stijging van 15 procent. Dat is opmerkelijk, omdat eerder juist sprake was van een stabilisatie. Tussen 2012 en 2017 heeft Expertisecen

Vandaag een inspirerende Start-up sessie bij Zorgerf Buiten-Land

Vandaag een inspirerende Start-up sessie bij Zorgerf Buiten-Land

Vandaag vond alweer de 3de bijeenkomst plaats van de Start-up sessies: Speciaal voor de startende zorgondernemer organiseert KenniZ vier bijeenkomsten per jaar.

Dit keer waren we te gast bij Zorgerf Buiten-Land en stond het thema 'Kwaliteit' centraal. Onze expert Barbara de Kort heef

DE video 'Dag van de Zorgondernemer 2019'

DE video 'Dag van de Zorgondernemer 2019'

Op 16 mei 2019 heeft het jaarlijkse seminar 'Dag van de Zorgondernemer' plaatsgevonden bij The Colour Kitchen in Utrecht.  De video zorgt ervoor dat we nog een mooie terugblik hebben naar deze dag. Dankzij jullie, de zorgondernemers, was het seminar een groot succes, dank daarvoor! 

<

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy