Speciale treincoupé voor bewoners met dementie

Speciale treincoupé voor bewoners met dementie

Het komende jaar plaatst de NS in 12 verpleeghuizen in twaalf verschillende provincies zogeheten Hoofdreiscoupé’s. Alzheimer Nederland en de NS willen met de coupé ouderen opnieuw laten ervaren hoe het was om met de trein te reizen, zonder dat ze daarvoor de deur uit moeten.

De
Ontwerpen voor mensen met dementie: aansluiten op de belevingswereld

Ontwerpen voor mensen met dementie: aansluiten op de belevingswereld

Zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van mensen met dementie. Dat is wat Martijn Verhagen, architect bij HD Architecten, doet in zijn ontwerpen. Zoals in Blaricum, waar hij de nu in aanbouw zijnde kleinschalige zorgvilla voor mensen met dementie heeft ontworpen. Hij speelt in op de

Samen actief leren en innovatief aan de slag  ​

Samen actief leren en innovatief aan de slag ​

Het doel van de Eten+Welzijn Lerende Netwerken is om regionaal met een groep zorgprofessionals elk jaar een gezamenlijk thema op te pakken. De opgedane kennis vanaf de start kan meteen worden toegepast in de praktijk.

 

 

Tijdens de bijeenkomsten worden

Met personeelsplanning werken aan behoud van medewerkers

Met personeelsplanning werken aan behoud van medewerkers

Welke zorgorganisatie herkent het niet: op papier zien de bezettingsnorm en formatiemix er goed uit, maar de praktijk is weerbarstig. Waardoor er toch te weinig tijd voor persoonsgericht werken en een goede overdracht overblijft. Voor medewerkers kan dat een reden zijn om te vertrekken. Hoe laa

De groei van Het Andere Wonen

De groei van Het Andere Wonen

‘Wij willen terug naar de basis. Zorg gaat volgens ons namelijk niet om bezuinigingen en kostenbesparingen, maar om persoonlijke zorg en welzijn van de mens. Je eigen regie blijven voeren is daarin de leidraad.’ In die uitgangspunten van zorgpartner Het Andere Wonen, kan het KenniZ platform zich
Loketten aanvraag zorgbonus 2021 open

Loketten aanvraag zorgbonus 2021 open

Zorgprofessionals laten in de strijd tegen COVID-19 al meer dan een jaar een enorme inzet zien. Het kabinet heeft hiervoor veel waardering. Om hieraan uitdrukking te geven is voor 2021 € 720 miljoen ter beschikking gesteld voor bonussen aan zorgprofessionals. De aanvraagloketten bij DUS-I en

Van Ark: meerkosten Wzd horen binnen kwaliteitsgelden

Van Ark: meerkosten Wzd horen binnen kwaliteitsgelden

Minister Van Ark stelt vanaf 2023 102,6 miljoen euro structureel beschikbaar zodat de langdurige zorg de Wet zorg en dwang (Wzd) kan uitvoeren. Volgens onderzoek van de NZa kost de Wzd 111 miljoen. Het verschil moeten verpleeghuizen betalen uit de kwaliteitsgelden.

111 miljoen meerkost
Gezamenlijke lobby leidt tot aanpassingen Wet zorg en dwang (Wzd)

Gezamenlijke lobby leidt tot aanpassingen Wet zorg en dwang (Wzd)

De afgelopen weken heeft Verenso samen met een aantal andere veldpartijen gelobbyd voor de vereenvoudiging van de Wzd. En met succes.

Gezamenlijke brief

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 8 juni 2021 ingestemd met de Reparatiewet. Deze wet wijzigt de Wzd en de Wet verplichte geestelijke ge

Coulanceregeling: aanvraagtermijn herregistratie verruimd tot eind 2021

Coulanceregeling: aanvraagtermijn herregistratie verruimd tot eind 2021

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en het aantal coronabesmettingen daalt. Na een hectische periode lijkt er voor verpleegkundigen en verzorgenden meer ruimte te komen voor vakantie en te herstellen. Tegelijkertijd blijft het, met het oog op de inhaalzorg, nog wel druk. Reden om de

Steeds meer versoepelingen, net als in de rest van de samenleving

Steeds meer versoepelingen, net als in de rest van de samenleving

De vaccinatiegraad stijgt en de druk door coronainfecties daalt in de gehele bevolking. Daardoor kunnen de maatregelen in instellingen voor langdurige zorg op een aantal punten verder worden versoepeld. Dit staat in een advies dat het Outbreak Management Team (OMT) eind mei uitbracht.

NOW verlengd in derde kwartaal 2021

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 20%. De NOW 4 gaat gelden voor het derde kwartaal van 2021, de maanden juli t/m september. De regeling is inhoudelijk niet gewijzigd, wat betekent dat maximaal 85% van de loonkosten gecompenseer

Bouwen woningen voor ouderen krijgt hoge prioriteit

Bouwen woningen voor ouderen krijgt hoge prioriteit

ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS slaan de handen ineen om komende jaren meer dan honderdduizend extra woningen te realiseren voor ouderen. In de bestuurlijke afspraken hebben de partijen de doelstelling opgenomen om in de komende vijf jaar 60.000 extra woningen voor oudere

Zo pak je jouw rol als verzorgend leider

Zo pak je jouw rol als verzorgend leider

Er zijn heel veel verschillende soorten leiders. En die zitten echt niet alleen aan vergadertafels. Leiders vind je ook op de werkvloer. Het zijn mensen die lef tonen en hun stem laten horen. Ze oefenen invloed uit op het werk dat zij doen en zijn trots op hun vak.

De zorg in

Kabinet verlengt subsidie voor ‘coronabanen in de zorg’

Kabinet verlengt subsidie voor ‘coronabanen in de zorg’

Instellingen kunnen “op zo kort mogelijke termijn” subsidie aanvragen voor coronabanen in de zorg in het tweede helft van het jaar. Het kabinet heeft besloten de subsidie te verlengen, waarvoor 40 miljoen euro is uitgetrokken. Belangrijk is wel dat medewerkers die met deze subsidie worden a

Cliëntervaringen verpleeghuiszorg 2021: meten met de totaalscore

Cliëntervaringen verpleeghuiszorg 2021: meten met de totaalscore

Met ingang van 2021 veranderen de eisen voor het meten en aanleveren van cliëntervaringen, zoals die zijn vastgelegd in het 'Kwaliteitskader verpleeghuiszorg'.

Met ingang van verslagjaar 2021 zal voor de landelijk aan te leveren cliëntervaringsgegevens helemaal worden overgest

De cliëntenraad in een sterke positie, past dat bij de dagelijkse praktijk?

De cliëntenraad in een sterke positie, past dat bij de dagelijkse praktijk?

Met de komst van de Wet medezeggenschap cliëntenraden 2018 (Wmcz 2018) (van kracht sinds 1 juli 2020) is de positie van de cliënten binnen zorginstellingen versterkt. Los van de discussies over deze positie en de totstandkoming van de wet is het voor nu de vraag hoe deze wet in de praktijk uitpakt
Eenvoudige website biedt stappenplan voor triage

Eenvoudige website biedt stappenplan voor triage

Een triagewebsite met een overzicht van gezondheidsproblemen. Die ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in Zuidoost-Brabant en verlaagt de werkdruk van specialisten ouderengeneeskunde. ‘Nu telefoontjes met de arts beter worden voorbereid, kunnen zij hun werk gemakkelijker doen.’

Hugo de Jonge: ‘Geen zorgbonus voor stagiairs in de zorg’

Hugo de Jonge: ‘Geen zorgbonus voor stagiairs in de zorg’

Stagiairs die zich tijdens de coronacrisis inzetten voor de zorg, komen niet in aanmerking voor een van de zorgbonussen van VWS.

Dat schrijft Hugo de Jonge in antwoorden op vragen van de vaste commissie voor VWS. ‘De zorgbonus is bedoeld voor zorgprofessionals met een arbeidsovereenkomst 

Thema Valpreventie helemaal vernieuwd

Thema Valpreventie helemaal vernieuwd

Het thema valpreventie is weer helemaal up-to-date. In het thema vind je alles over vallen en valpreventie bij ouderen. Vallen is een groot probleem, maar we weten veel over wat werkt om een val te voorkomen.

In drie stappen leiden we je door het thema Valpreventie. Zo kun je
Speciale afdeling voor mensen met dementie en probleemgedrag in regio Utrecht

Speciale afdeling voor mensen met dementie en probleemgedrag in regio Utrecht

Op 4 mei 2021 opende zorgorganisatie ZorgSpectrum een nieuwe regionale interventieafdeling. Hier gaan verpleeghuiszorg en medisch specialistische expertise over dementie en zeer ernstig probleemgedrag samen. Cliënten keren na de interventie terug naar de eigen vertrouwde omgeving.

<
Uitnodiging webinar over publicatie zorginkoopbeleid Wlz 2022-2023

Uitnodiging webinar over publicatie zorginkoopbeleid Wlz 2022-2023

Op vrijdag 28 mei publiceert het Zilveren Kruis hun aangepaste inkoopbeleid Wlz 2022-2023. Tijdens een live webinar lichten zij dit beleid toe. Het webinar vindt plaats op vrijdag 28 mei van 10.30 - 12.00 uur.   Deadline aanmelden: woensdag 26 mei 

Meld je aan om het webinar live m

Minister: Zorgbonus gemist? Dan pech gehad.

Minister: Zorgbonus gemist? Dan pech gehad.

Minister van Ark heeft via de beantwoording van Kamervragen laten weten hoe zij naar de Zorgbonus gemist? actie kijkt. Zij bevestigt dat duizenden zorgmedewerkers de zorgbonus niet hebben ontvangen. Toch gaat zij niet iets aan deze situatie doen. De regeling is wat haar betreft goed uit

NZa gaat deze vier juridische constructies in de zorg aanpakken

NZa gaat deze vier juridische constructies in de zorg aanpakken

De NZa gaat dit jaar vier juridische structuren in de zorg aanpakken: de structuur met de grootaandeelhouder op afstand, de aandeelhouderspoule, de stichting Administratiekantoor (STAK) en het franchisemodel. De zorgautoriteit wil het weglekken van zorggeld beperken, onder meer door het uitkeren v
Governance in de zorg: open norm of dichttimmeren?

Governance in de zorg: open norm of dichttimmeren?

Goed bestuur en toezicht is van belang voor kwaliteit en continuïteit van elke onderneming. Dat geldt zeker voor de zorg, waar tekortschieten van goed bestuur grote consequenties voor patiënten kan hebben. Daarom worden door de politiek telkens nieuwe regels bedacht of aangekondigd, vaak als re

Maatwerk voor wooninitiatieven in financiële nood door corona

Maatwerk voor wooninitiatieven in financiële nood door corona

Eindelijk is het  zover, de regeling staat! Vorig jaar hebben we samen met BVKZ en een aantal kleinschalige ketens gestreden voor financiële hulp voor PGB huizen. Mede hierdoor hebben we een aantal zorgpartners kunnen helpen vorig jaar. Zonder de steun en onze inzet was het kleinscha

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten