Fundering voor de kleinschalige zorg in 2020

Fundering voor de kleinschalige zorg in 2020

Ga samen met jouw collega zorgondernemer aan de slag! KenniZ zet zich in voor 'het imago van de kleinschalige zorg' en wil samen met zijn leden dit vanuit kracht & innovatie borgen. 

 

KenniZ heeft samen met de leden de belangrijkste ontwikkelingen & aandachtsgebie

Te oud voor thuis, te goed voor tehuis. Waar moet oma wonen?

Te oud voor thuis, te goed voor tehuis. Waar moet oma wonen?

Bij een te krappe woningmarkt gaat het meestal over jonge starters die geen huis kunnen krijgen. Maar voor ouderen is het gebrek aan passende woningen nog veel schrijnender. 'Mensen blijven te lang in een ongeschikte woning en de gevolgen komen voor rekening van de zorg.'

Geneeskunde mogelijke oorzaak van dodelijke valpartijen ouderen

Geneeskunde mogelijke oorzaak van dodelijke valpartijen ouderen

Het aantal ouderen die vallen en daardoor in het ziekenhuis behandeld moeten worden, zou wel eens omhoog gedreven kunnen worden door ontwikkelingen in de geneeskunde. Dat stelt Nathalie van der Velde, hoogleraar ouderengeneeskunde aan Amsterdam UMC. Een oudere patiënt krijgt nu bijvoorbeeld me

Zorgseminar: Special Wijkverpleging: de realisatie & actualiteiten

Zorgseminar: Special Wijkverpleging: de realisatie & actualiteiten

Binnen de kleinschalige woonzorghuizen zien wij steeds vaker de interesse voor een 'thuiszorg-tak', oftewel jouw ultieme verbinding met de buurt. Maar hoe realiseer je dit? En waar dien ik allemaal rekening mee te houden? 

Op 26 november 2019 organiseren Eldermans|Geerts een zorgsemina

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, er moeten bejaardentehuizen 2.0 komen

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, er moeten bejaardentehuizen 2.0 komen

Realiseren van de ‘Bejaardenhuizen 2.0’, daar maakt KenniZ zich voor sterk! Sluit je aan bij het grootste lerende netwerk voor de kleinschalige woonzorginitiatieven in Nederland! Voor meer informatie over wat wij voor jouw kunnen betekenen, klik hier 

Terminaliteitsverklaring niet altijd meer nodig

Een terminaliteitsverklaring hoeft in de meeste gevallen niet meer standaard te worden aangevraagd in de palliatieve zorg. Dat heeft het ministerie van VWS afgesproken met verschillende partijen.

De terminaliteitsverklaring wordt afgegeven om de inzet van extra zorg in de wijkverplegin
5 belangrijke wijzigingen in de stomarichtlijn

5 belangrijke wijzigingen in de stomarichtlijn

Hoe lever je de juiste zorg aan patiënten met een stoma? Daarvoor bestaat de richtlijn Stomazorg Nederland. Deze richtlijn verscheen in 2012, vorig jaar werd de richtlijn herzien. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Stomaverpleegkundige Loek Smeets licht op de website van V&VN de

EHealth kan bijdragen aan verlaging werkdruk

EHealth kan bijdragen aan verlaging werkdruk

Verpleegkundigen in de ouderenzorg zijn enthousiaster over eHealth dan medisch specialisten. Dat is één van de vele opvallende feiten uit de zevende editie van de eHealth-monitor. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) ontvangt op vrijdag 1 november de enquête van Leonique Niessen (int

Zorgmedewerker terugwinnen? 'Werkdruk stijgt, beloning blijft hetzelfde'

Zorgmedewerker terugwinnen? 'Werkdruk stijgt, beloning blijft hetzelfde'

"Kom terug, jullie zijn goud waard!" Dat stond er in de brief die ruim drieduizend mensen vorige week in de bus kregen. Zij hebben ooit in de zorg gewerkt, kozen voor een andere richting en nu willen ministers De Jonge en Bruins van Volksgezondheid ze terug. Wat kan de ex-zorgmede

KenniZ en Vilans nemen zorgondernemers mee in de wereld van verantwoorde personeelssamenstelling binnen de kleinschalige zorg

KenniZ en Vilans nemen zorgondernemers mee in de wereld van verantwoorde personeelssamenstelling binnen de kleinschalige zorg

Vandaag zetten KenniZ en Vilans, vanuit het programma Waardigheid en Trots op locatie, alle expertise in tijdens de info sessie ‘Verantwoorde personeelssamenstelling binnen de kleinschalige zorg’.

Eisen Kwaliteitskader

Zorg die veilig is, verantwoord en werkelijk gericht op de cliën

Indicator 'Aandacht voor eten en drinken' gereed voor 1 januari 2020?

Indicator 'Aandacht voor eten en drinken' gereed voor 1 januari 2020?

Eten+Welzijn organiseert op vrijdag 29 november een bijeenkomst over ‘Aandacht voor eten en drinken’ 

Onlangs is aan de lijst met verplichte indicatoren binnen het kwaliteitskader VVT, de indicator ‘Aandacht voor eten en drinken’ toegevoegd. Om op tijd aan de

Huisartsen sturen Hartenkreet aan politiek

Huisartsen sturen Hartenkreet aan politiek

In het hele land wordt de roep van huisartsen luider: de patiëntgerichte en bewezen effectieve huisartsenzorg komt in de knel. Daarom vragen 9 vertegenwoordigers van de huisartsen in Nederland aan de politiek om de huisartsen te steunen, zodat de huisartsenzorg toegankelijk blijft voor alle Neder
De zorgondernemer & KenniZ: Wat hebben we samen veel bereikt!

De zorgondernemer & KenniZ: Wat hebben we samen veel bereikt!

Vertrouwen = Basis 

Wanneer we een blik werpen op het afgelopen jaar, dan zien we dat er, in vergelijking met 2017 en 2018, zoveel meer gerealiseerd is. Naast een grote toename van het aantal zorgondernemers, ruim 250 kleinschalige woonzorglocaties zijn nu lid. Ook hebben we dit j

VWS: Kamerbrief over toelichting tarieven pgb

VWS: Kamerbrief over toelichting tarieven pgb

Kamerbrief over toelichting tarieven pgb Minister De Jonge beantwoordt vragen die zijn gesteld in het VSO Toelichting tarieven pgb.

Geachte voorzitter,

Bijgaand ontvangt u de beantwoording van de vragen die zijn gesteld in het VSO Toelichting tarieven pgb, die uw Kamer mij op 24 s

Verenso vreest onvoldoende zorg van specialisten ouderengeneeskunde voor kwetsbare patiënten thuis

Verenso vreest onvoldoende zorg van specialisten ouderengeneeskunde voor kwetsbare patiënten thuis

Vanaf januari 2020 wordt de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde voor specifieke doelgroepen (GZSP) overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierdoor kunnen ook patiënten die thuis wonen een specialist ouderengeneeskunde raadplegen. Een nieuwe stap die zou moeten bijdragen aan

Visie van de Kwaliteitsraad op kwaliteit van zorg: Samen leren en verbeteren

Visie van de Kwaliteitsraad op kwaliteit van zorg: Samen leren en verbeteren

De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut is een onafhankelijke raad van deskundigen op het gebied van kwaliteit van zorg. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies en heeft een wettelijke rol in de doorzettingsmacht van het Zorginstituut. Voor de Kwaliteitsraad ligt de essentie

Besluit uit­zonderin­gen nieuwe Wet medezeg­genschap

Besluit uit­zonderin­gen nieuwe Wet medezeg­genschap

De door minister Bruins aangekondigde algemene maatregel van bestuur (amvb) bij de Wmcz 2018 (de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) is door de Eerste Kamer en de Tweede Kamer voor kennisgeving aangenomen. Dit besluit is een aanvulling op de Wmcz 2018 en gaat over het

Zorgorganisatie Aafje introduceert franchiseconcept

Zorgorganisatie Aafje introduceert franchiseconcept

Zorgorganisatie Aafje start in november met een regionaal franchiseconcept onder de naam Aafje Franchise. Het idee is om een extra impuls te geven aan de zorg in de regio Rijmond en Drechtsteden door ervaren zorgprofessionals te helpen om hun eigen zorgonderneming te starten.

Me

Update stand van zaken implementatie Wet zorg en dwang

Update stand van zaken implementatie Wet zorg en dwang

1 Januari 2020 treedt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De VGN informeert haar leden graag over de recente ontwikkelingen. In het bijzonder wijzen wij op het uitkomen van de Handreiking 'Wzd voor zorgaanbieders' en het grafisch weergegeven stappenplan. Ook zullen er dit jaar nog t

Info sessie special - De 7 Musthaves voor een succesvol infectiepreventie beleid in het kwaliteitsplan 2020

Info sessie special - De 7 Musthaves voor een succesvol infectiepreventie beleid in het kwaliteitsplan 2020

Worstel je ook met de vraag: wat moet ik in mijn kwaliteitsplan infectiepreventie vermelden? Hoe stuur ik op kwaliteit van infectiepreventie? Hoe helpt het plan mij om de zorg veiliger te maken? En hoe helpt het mijn medewerkers bij het uitvoeren van hun werk?

Ben jij zorgondernemer, locat

In een jaar tijd 46% minder heup-, been- en bekkenfracturen

In een jaar tijd 46% minder heup-, been- en bekkenfracturen

dat bespaart geld en een hoop kopzorgen

Vijf uur. Zoveel extra tijd is het personeel in een verpleeghuis kwijt aan een val waarbij geen letsel is opgelopen. Vooral het laatste deel van deze zin is cruciaal: waarbij geen letsel is opgelopen. De kosten bij een val zonder le

KenniZ + KVK + Gemeente Rotterdam: Expertsessies voor ZZP‘ers in de Zorg

KenniZ + KVK + Gemeente Rotterdam: Expertsessies voor ZZP‘ers in de Zorg

Ben je actief als zzp’er in de zorg en zoek je nieuwe manieren om klanten te vinden en te binden? Hoe bepaal je straks jouw uurtarief en hoe ga je passende opdrachten via bemiddelingsbureaus vinden? Op welke wijze speelt de  AVG een rol en ga je om met de diverse financeringsvormen in de z

Aantal euthanasieverzoeken stijgt naar recordhoogte

Aantal euthanasieverzoeken stijgt naar recordhoogte

Het aantal hulpvragen bij Expertisecentrum Euthanasie - voorheen de Levenseindekliniek – stijgt naar een recordhoogte. Vergeleken met 2018 is er sprake van een stijging van 15 procent. Dat is opmerkelijk, omdat eerder juist sprake was van een stabilisatie. Tussen 2012 en 2017 heeft Expertisecen

Vandaag een inspirerende Start-up sessie bij Zorgerf Buiten-Land

Vandaag een inspirerende Start-up sessie bij Zorgerf Buiten-Land

Vandaag vond alweer de 3de bijeenkomst plaats van de Start-up sessies: Speciaal voor de startende zorgondernemer organiseert KenniZ vier bijeenkomsten per jaar.

Dit keer waren we te gast bij Zorgerf Buiten-Land en stond het thema 'Kwaliteit' centraal. Onze expert Barbara de Kort heef

DE video 'Dag van de Zorgondernemer 2019'

DE video 'Dag van de Zorgondernemer 2019'

Op 16 mei 2019 heeft het jaarlijkse seminar 'Dag van de Zorgondernemer' plaatsgevonden bij The Colour Kitchen in Utrecht.  De video zorgt ervoor dat we nog een mooie terugblik hebben naar deze dag. Dankzij jullie, de zorgondernemers, was het seminar een groot succes, dank daarvoor! 

<

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy