De Jonge onderzoekt extra verplichtingen voor zorgbestuurders

De Jonge onderzoekt extra verplichtingen voor zorgbestuurders

Minister Hugo de Jonge gaat kijken of het wettelijk mogelijk is om bestuurders en toezichthouders in de zorg te verplichten lid te worden van een branchevereniging en een accreditatieproces te laten afronden. Dit om goed werkgeverschap in de zorg te stimuleren en zo het relatief hoge ziekteverzui

SPOT ON: Welzijn en Voeding

SPOT ON: Welzijn en Voeding

Waardigheid en trots is gestart met de campagne: SPOT ON. Elke laatste week van de maand zetten we één belangrijk thema voor de verpleeghuiszorg centraal. In de week van 25 tot 29 oktober is dat: Welzijn en voeding. Tijdens deze week kan je online bijeenkomsten bijwonen en kennis en inspiratie o
Ouderen kunnen boostervaccin corona krijgen

Ouderen kunnen boostervaccin corona krijgen

Binnenkort kunnen de oudste ouderen een boosterprik krijgen van het coronavaccin, heeft demissionair zorgminister De Jonge bekendgemaakt. Wanneer de toediening gaat beginnen en welke groep hiervoor precies in aanmerking komt, weet hij nog niet. Daar zal het kabinet in november een besluit over

Meer aandacht voor goed ventileren

Meer aandacht voor goed ventileren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder a

Een derde van 675 miljoen gaat naar Wlz-kader

Een derde van 675 miljoen gaat naar Wlz-kader

Van de 675 miljoen euro die beschikbaar is voor hogere zorgsalarissen wordt 221 miljoen euro toegevoegd aan het Wlz-kader. Het Wlz-kader neemt hierdoor toe van 29.760 miljoen euro naar 29.981 miljoen euro. Dit schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweed

Kleine aanpassingen laten mensen met dementie lekker eten en drinken

Kleine aanpassingen laten mensen met dementie lekker eten en drinken

Eten en drinken is niet altijd eenvoudig bij mensen met dementie. Dat heeft allerlei oorzaken. Zo proeven en ruiken de meeste mensen met dementie minder goed. Zelfstandig eten wordt steeds lastiger en afleiding ligt op de loer. Hoe zorg je ervoor dat jouw cliënten met dementie toch genoeg eten
E-health in verpleeghuizen en de geestelijke gezondheidszorg: veel gaat goed, soms moet het beter

E-health in verpleeghuizen en de geestelijke gezondheidszorg: veel gaat goed, soms moet het beter

Een robot die in een verpleeghuis bewegingsoefeningen voordoet, of spelletjes speelt met bewoners. Online behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg met informatie en oefeningen via een website of een app op de telefoon. Een VR-bril die mensen met sociale angststoornissen laat oefenen met

Sensoren moeten eerste signalen van onrust bij dementie herkennen

Sensoren moeten eerste signalen van onrust bij dementie herkennen

Sensoren kunnen helpen bij het vroegtijdig signaleren van veelvoorkomend onbegrepen gedrag bij mensen met dementie, zoals bewegingsonrust, dwalen, roepen en agressie.

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG) gaat hier samen met het lectoraat Sensors & Smart Systems van het 

Reparatiewet aangenomen door parlement

Reparatiewet aangenomen door parlement

In navolging op de instemming van de Tweede Kamer op 8 juni 2021 heeft de Eerste Kamer op 28 september 2021 ook ingestemd met het Reparatiewetsvoorstel dat de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandi

Update vaccinatie ernstig immuungecompromitteerden

Update vaccinatie ernstig immuungecompromitteerden

Eerder berichtten we jullie over het geven van een derde vaccinatie aan ernstig immuungecompromitteerden. De start van het versturen van de brieven naar patiënten door de medisch specialist, is het startschot voor de uitvoering van de derde vaccinatie. Dit zal in tranches plaatsvi

‘Spelregels Wlz-inkoopkader veranderd in de rechtszaal’

‘Spelregels Wlz-inkoopkader veranderd in de rechtszaal’

De hardheidsclausule voor 2022 waar de Wlz-aanbieders aanspraak op kunnen maken werd in de rechtszaal door de zorgkantoren ineens anders uitgelegd dan de aanbieders dachten. Ook stelde Zilveren Kruis de inschrijving voor de HHC weer open, hoewel de deadline was verstreken.

Hardheidscla
Hoe krijg je als zorgorganisatie weer grip op vast-flex binnen teams?

Hoe krijg je als zorgorganisatie weer grip op vast-flex binnen teams?

De tekorten in de arbeidsmarkt lopen op en deze omstandigheden dringen inmiddels de teams binnen. Veel wisselende gezichten, wisselvallige kwaliteit aan flexibele krachten en vooral veel ad hoc problemen maken de waan van de dag. Hoe krijg je als zorgorganisatie weer grip op vast-flex binnen teams?
Dit was het effect van corona op de eerstelijnszorg aan ouderen

Dit was het effect van corona op de eerstelijnszorg aan ouderen

Tijdens de coronapandemie ontstond er meer schaarste aan bedden, personeel en materialen. Om hier goed mee om te kunnen gaan, raakte de regionale samenwerking in de zorg aan ouderen in een versnelling. Dit staat in een publicatie die Vilans opstelde voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Kabinet alsnog overstag, 675 miljoen om zorgsalarissen te verhogen

Kabinet alsnog overstag, 675 miljoen om zorgsalarissen te verhogen

Het demissionaire kabinet maakt toch geld vrij om salarissen in de zorg te verhogen. Het gaat om structureel 675 miljoen euro extra, schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Daardoor gaan de middeninkomens in de zorg met 1,5 procent omhoog. Om de maatregel te be

Technologie helpt bij vervullen seksuele behoefte in verpleeghuis

Technologie helpt bij vervullen seksuele behoefte in verpleeghuis

Het onderwerp seksualiteit in het verpleeghuis zorgt altijd nog voor ongemak. ‘Maar het is de lakmoesproef van persoonsgerichte zorg’ betoogt Noëlle Sant, expert seksualiteit en intimiteit op Zorg voor Beter. ‘Als jij met bewoners intimiteit en seksualiteit in kaart brengt, lever jij pers
Er dreigt een zorginfarct. Wat betekent dit en wat is de oorzaak?

Er dreigt een zorginfarct. Wat betekent dit en wat is de oorzaak?

Steeds meer media en zorgverleners geven dezelfde boodschap af: er dreigt een zorginfarct. In dit artikel wat achtergrond bij het onderwerp zorginfarct. Wat is de betekenis van een zorginfarct en hoe wordt het zorginfarct veroorzaakt? Wat is een zorginfarct?

Een infarct is het afsterven va

Personeel in de zorg met en zonder coronavaccinaties - dilemma’s en uitgangspunten

Personeel in de zorg met en zonder coronavaccinaties - dilemma’s en uitgangspunten

Vaccineren is het belangrijkste instrument in de strijd tegen het coronavirus. Niemand is verplicht zich te laten vaccineren, maar zorgverleners die goede en veilige zorg willen verlenen doen er goed aan voor vaccinatie te kiezen.

Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in&n

Zelfscan Wzd - Hoever bent u al in de praktijk?

Zelfscan Wzd - Hoever bent u al in de praktijk?

Als zorgprofessional biedt u zo goed mogelijke persoonsgerichte zorg, samen met de cliënt en naasten. Ook als de cliënt de gevolgen van een besluit niet overziet of zelf geen besluit kan nemen. U wil voorkomen dat een cliënt zichzelf of iemand anders ernstig nadeel of schade toebrengt. Da

Zorg terughoudend over registreren vaccinatiestatus

Zorg terughoudend over registreren vaccinatiestatus

Zorgorganisaties zien weinig heil in het voornemen van het demissionair kabinet om werkgevers in de zorg de mogelijkheid te geven om de vaccinatiestatus van werknemers te registreren. “Los van het feit dat wij dit wel als degelijk indirecte dwang beschouwen en los van onze grote zorgen wat di

Cybersecurity is een uitdaging!

Cybersecurity is een uitdaging!

Instellingen in de zorg, zoals de Lelie Zorggroep waar Hendrik Jan van den Berg bestuurder is, hebben een aantal zaken gemeen als het gaat om cybersecurity. “Zorginstellingen zijn erg data-intensief”, aldus Hendrik Jan. “Ze zijn afhankelijk van IT-systemen, die een grote rol spelen bij de k

WTZi wordt Wtza in 2022

WTZi wordt Wtza in 2022

Vanaf 2022 wordt de toelatingsprocedure, zoals beschreven in de huidige Wet toelating zorginstellingen (WTZi), vervangen door een nieuwe systematiek met toelatingsvergunning. Deze is opgenomen in de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza en AWtza).

Wat is anders?

De Wtza vo

NZa: tekortkomingen Wlz-uitvoerders bij risicobeheersing

NZa: tekortkomingen Wlz-uitvoerders bij risicobeheersing

De Wlz-uitvoerders (vaak zorgkantoren) die de wet langdurige zorg uitvoeren, hebben hun functies voor compliance, risicobeheer en audit “niet naar behoren ingericht”. De NZa concludeert na een onderzoek dat nog dit jaar verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

De zorgautoriteit

Stop met gesloten afdelingen voor mensen met dementie

Stop met gesloten afdelingen voor mensen met dementie

Francien van de Ven maakt zich al jaren hard voor mensen met dementie en wil graag iedereen uitnodigen om eens een kijkje te nemen op een gesloten afdeling. Daar zie je namelijk mensen in een rolstoel aan tafel, mensen slapend aan tafel of mensen wandelend op zoek naar de uitgang. Wat is daar aan de
Waardegedreven zorg biedt oplossing voor onhoudbaar zorgsysteem

Waardegedreven zorg biedt oplossing voor onhoudbaar zorgsysteem

Het huidige zorgsysteem is niet duurzaam of houdbaar. Waardegedreven zorg kan daar verandering in brengen. Het gedachtegoed is door grote en kleinere zorgpartijen breed geadopteerd en vanuit de overheid is er het programma Uitkomstgerichte zorg. Een korte introductie.

In het programma

Geen aanwijzingen dat verpleeghuisbewoners eerder overlijden na COVID-19 vaccinatie

Geen aanwijzingen dat verpleeghuisbewoners eerder overlijden na COVID-19 vaccinatie

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat verpleeghuisbewoners een verhoogd risico op overlijden hebben na een COVID 19 vaccinatie. Dat concluderen onderzoekers van het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO Amsterdam), na analyse van dossiergegevens van ruim 21.000 verpleeghuisbewo

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Vegro logo 2021

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten 

 Portalise logo blauw staand met icoon en payoff