Huur gemeenschappelijke ruimte mag tóch bekostigd worden uit wooninitiatieven toeslag in de Wlz

Huur gemeenschappelijke ruimte mag tóch bekostigd worden uit wooninitiatieven toeslag in de Wlz

Opluchting

Dit besluit was al genomen door staatssecretaris van Rijn. Toch keurden in 2018 in enkele gevallen zorgkantoren de declaratie van de huur gemeenschappelijke ruimte af.

Per Saldo heeft hierover veelvuldig overleg gevoerd met het ministerie en de zorgkantoren, met een pos

e-Healthweek 2019: bekostiging, toezicht en kwetsbare groepen

e-Healthweek 2019: bekostiging, toezicht en kwetsbare groepen

Maandag 21 januari begint de e-healthweek 2019. Het programma omvat ruim 200 bijeenkomsten. Aandachtspunten zijn onder meer bekostiging van en toezicht op e-health en de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen.      

De e-healthweek is een initiatief van onder an

Inspectie SZW breidt uit met 20 fte om zorgfraude tegen te gaan - Programma Rechtmatige Zorg

Inspectie SZW breidt uit met 20 fte om zorgfraude tegen te gaan - Programma Rechtmatige Zorg

Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Jaarlijks kosten deze onrechtmatigheden de samenleving miljoenen euro’s. De aanpak concentreert zich met name op 5 specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszor
Minister komt met een actieplan

Minister komt met een actieplan

Minister De Jonge vindt het pgb een belangrijk en waardevol instrument. Daarom heeft de minister de ‘agenda pgb’ opgesteld, een actieplan om het pgb toekomstbestendig te houden. De acties richten zich met name op voorlichting en toerusting.

Per Saldo heeft het minister

Handreiking helpt je bij nieuwe werkwijze voor registraties

Handreiking helpt je bij nieuwe werkwijze voor registraties

Eind 2018 maakte minister Hugo de Jonge bekend dat de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging voor het eind van dit jaar afgeschaft moet zijn. Maar hoe doe je dat? Welke stappen moet je daarvoor zetten? In deze handreiking lees je hoe je aan de slag gaat met de nieuwe werkwijze voor registratie

Communiceren met familie over het verhuizen naar, en verblijven in het verpleegtehuis

Communiceren met familie over het verhuizen naar, en verblijven in het verpleegtehuis

Familie en naasten zijn voor bewoners een grote steun. Zij spelen een steeds grotere rol in de zorg en ondersteuning. Hierom wordt de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers steeds belangrijker, zowel thuis als in het verpleeghuis. Goede communicatie tussen zorgprofessionals en famili

'Werkgever moet meer doen om personeel te behouden voor zorg'

'Werkgever moet meer doen om personeel te behouden voor zorg'

Werkgevers moeten beter hun best doen om mensen te behouden voor de zorg. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het eerste rapport van de Commissie Werken in de Zorg. Om personeelstekorten aan te pakken wordt nu vooral ingezet op het werven van nieuw personeel, terwijl de uitstroom een g

Nieuwe domotica in Nederland - De Slimme Vloer

Nieuwe domotica in Nederland - De Slimme Vloer

Een vloer die met druksensoren bewegingen van cliënten registreert en het zorgpersoneel alarmeert als er iemand gevallen is. DSV | verzorgd leven heeft als eerste zorgaanbieder van Nederland, in Katwijk en Lisse, deze technologie toegepast. Vilans-onderzoekers evalueerden dit innovatie

Tips om kerst te vieren met mensen met dementie

Tips om kerst te vieren met mensen met dementie

 

De mooiste tijd van het jaar

Kerst is voor veel mensen de mooiste tijd van het jaar. Mooie boom, leuke cadeautjes, lekker eten, gezellige muziek en gezellig met de hele familie bij elkaar.


Voor mensen met dementie kan kerst een hele andere beleving zijn. Het kan de s

Zorgverzekering voor 2019 & Dementie

Zorgverzekering voor 2019 & Dementie

Welke zorg bij dementie wordt vergoed in 2019? Het is weer de tijd van het jaar om kritisch naar uw zorgverzekering te kijken. Wordt alles vergoed wat u en/of uw naaste met dementie aan ondersteuning en zorg nodig heeft?
Subsidie SectorplanPlus 3e tijdvak geopend per 1 december 2018

Subsidie SectorplanPlus 3e tijdvak geopend per 1 december 2018

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van VWS om een extra impuls te geven aan scholing voor onder andere nieuwe medewerkers, werkbegeleiders en praktijkopleiders. Ook de begeleidingskosten van Orientatiebanen valt onder deze subsidieregeling.

De aanvraagprocedure en alle laatste

Vandaag info sessie KenniZ bij Moriahoeve in Woudenberg

Vandaag info sessie KenniZ bij Moriahoeve in Woudenberg

Vandaag samen met 15 zorgondernemers de KenniZ info sessie bij de kleinschalige woonzorgboerderij Moriahoeve in Woudenberg! Centraal tijdens deze middag staan uw vragen ten aanzien van de Financiën & Actualiteiten in de Zorg en de AVG-wetgeving in de praktijk.   De overgang van PGB
Nog steeds te weinig bedden beschikbaar voor aansterkende ouderen

Nog steeds te weinig bedden beschikbaar voor aansterkende ouderen

Ouderen die na opname in het ziekenhuis eerst nog moeten aansterken voor zij naar hun eigen huis mogen, kunnen daarvoor lang niet altijd een bed vinden. Door dit tekort aan zogenoemde eerstelijnsverblijf(ELV)-bedden, zorgt er voor dat deze ouderen toch weer terug moeten naar het ziekenhuis. Dat

KenniZ te gast op KvK - ZZP-event: Succesvol ondernemen in de zorg

KenniZ te gast op KvK - ZZP-event: Succesvol ondernemen in de zorg

Vandaag is KenniZ te gast bij de Kamer van Koophandel op het ZZP-event: Succesvol ondernemen in de zorg in Rotterdam. Onze kenniZ-partner Westerveld & Vossers organiseert hier de workshop: Nederlandse vergoedingenstelsel en de bijbehorende wetten en regels. Tevens verzorgd KenniZ ee

Vandaag de info sessie: Interne audit 'nieuwe stijl'

Vandaag de info sessie: Interne audit 'nieuwe stijl'

Interne audits zijn doorgaans gericht op Wat we doen: de focus ligt op het controleren of werkafspraken worden uitgevoerd (compliance). De mooiste verbeterkansen liggen echter in het Hoe en Waarom van afspraken. Is het effectief wat we doen? Draagt dit bij aan

Ouderen adviseren over ouderenzorg

Ouderen adviseren over ouderenzorg

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief z
Zorgorganisaties onderweg naar beter eten en welzijn in de zorg

Zorgorganisaties onderweg naar beter eten en welzijn in de zorg

Met veel enthousiasme en betrokkenheid zijn de deelnemers aan de lerende netwerken van start gegaan. De ambitie om het eten en welzijn van patiënten en cliënten te verbeteren, spatte ervan af tijdens de eerste bijeenkomst op 20 september. “Het is tijd voor een omslag.”
Programma 'Volwaardig Leven'

Programma 'Volwaardig Leven'

Nederland telt ruim 17 miljoen mensen, met verschillende talenten én beperkingen. Ongeveer 2 miljoen mensen hebben een zodanige beperking dat zij dagelijks - letterlijk en figuurlijk - tegen obstakels en belemmeringen aanlopen. Ongeveer 130.000 mensen hebben dagelijks intensieve zorg en ondersteuni
MANIFEST: MAAK WERK VAN CULTUURSENSITIEVE OUDERENZORG

MANIFEST: MAAK WERK VAN CULTUURSENSITIEVE OUDERENZORG

Isala, WijZ Welzijn, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, de gemeente Zwolle en tal van zorg- en migrantenorganisaties ondertekenen op woensdag 19 september het manifest van hogeschool Windesheim en Steunpunt Mantelzorg om actief werk te maken van cultuursensitieve ouderenzorg. 

Het netwerk rond een oudere eenvoudig inzichtelijk met 'Wie is wie'

Het netwerk rond een oudere eenvoudig inzichtelijk met 'Wie is wie'

Wie spelen er een rol in het netwerk van ouderen? Met de vernieuwde tool 'Wie is wie' op wieiswie.beteroud.nl kan een oudere dit eenvoudig in kaart brengen. Voor ouderen met een klein netwerk kan het handig zijn om overzicht te hebben van personen in hun omgeving die hen kunnen hel

Onvergetelijk: Kunst en cultuur toegankelijk maken voor mensen met dementie en hun dierbaren

Onvergetelijk: Kunst en cultuur toegankelijk maken voor mensen met dementie en hun dierbaren

Kunst en cultuur verrassen, verrijken en verbinden. Vanuit de overtuiging dat musea voor iedereen toegankelijk moeten zijn – ongeacht leeftijd, achtergrond, overtuiging en/of beperking, in welke vorm dan ook – ontwikkelden het Stedelijk Museum Amsterdam en het in Eindhoven gevestigde Van Abbe

Hitte heeft niet geleid tot veel meer sterfte

Hitte heeft niet geleid tot veel meer sterfte

Tijdens de recente hittegolven in 2018 overleden gemiddeld 2 714 personen per week. Dit zijn ongeveer 100 personen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode. Hoewel er meer mensen zijn overleden, is de extra sterfte beperkt. In 2006, toen er ook een lange hittegolf was, was de sterfte bij
Nieuwe zorgaanbieder? Vul de checklist in van de IGJ
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy