Omzetting Stichting naar B.V., wat komt daar allemaal bij kijken?

Omzetting Stichting naar B.V., wat komt daar allemaal bij kijken?

In ons land kennen wij een onderscheid tussen personenvennootschappen en rechtspersonen. Personenvennootschappen zijn de eenmanszaak, maatschap, Vof en C.V. Rechtspersonen zijn de stichting, vereniging, coöperatieve vereniging (vereniging met winstoogmerk), B.V. en N.V. en de Onderlinge Waarborg

FNV vraagt werkgevers om lef bij aanvraag tweede zorgbonus

FNV vraagt werkgevers om lef bij aanvraag tweede zorgbonus

FNV Zorg & Welzijn roept werkgevers in de zorg op “vooral niet laf om te gaan met de aanvraag van de tweede zorgbonus voor hun medewerkers”. De vakbond laat weten de laatste dagen veel signalen te krijgen dat grotere en kleinere zorgwerkgevers de bonus niet durven aan te vragen, omdat z

6 strategieën om vaccinatiebereidheid zorgpersoneel te vergroten

6 strategieën om vaccinatiebereidheid zorgpersoneel te vergroten

Welke maatregelen en strategieën zijn effectief om de vaccinatiebereidheid met het COVID-19 vaccin onder personeel in verpleeghuizen te vergroten? Om hier een antwoord op te vinden hebben onderzoekers van de academische werkplaatsen ouderenzorg UNC-ZH en UNO-UMCG de notulen van crisisteams van

NZa: tijd is rijp voor sectoroverstijgende betaaltitel

NZa: tijd is rijp voor sectoroverstijgende betaaltitel

Wat als zorginstellingen met elkaar kunnen samenwerken onder één betaaltitel? Zelfs als de ene instelling zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de andere vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Die vraag heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan het veld voorgelegd. 80 procent

7 aandachtspunten voor verpleeghuizen bij stijging coronabesmettingen

7 aandachtspunten voor verpleeghuizen bij stijging coronabesmettingen

Momenteel zien we in een aantal regio’s de coronabesmettingen sterk toenemen. Wat betekent dit voor de verpleeghuizen? Waardigheid en trots heeft rondom 7 aandachtspunten de coronamaatregelen voor verpleeghuizen op een rij gezet. Daarbij gaat het onder andere om monitoring van de ris

Alle ouderen een gezond thuis

Alle ouderen een gezond thuis

Een gezond thuis voor alle ouderen. Dat betekent dat alle ouderen in 2040 in een passend, toekomstbestendig huis wonen in een fijne en veilige omgeving.

 Zilveren Kruis en Syntrus Achmea Real Estate & Finance hebben de handen ineen geslagen om hier gezamenlijk maximaal op

Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

Besturen van verenigingen en stichtingen krijgen met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels te maken. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De WBTR is bedoeld om wanbestuur binnen vereniging

Toenemende prevalentie in verpleeghuizen i.r.t. richtlijnen LCI

Toenemende prevalentie in verpleeghuizen i.r.t. richtlijnen LCI

De prevalentie is de afgelopen week enorm toegenomen. Ofschoon er sprake is van regionale verschillen, zien we in het hele land dat het aantal COVID-19-positief geteste mensen toeneemt. Wat betekent dit voor de langdurige zorg en voor de specialist ouderengeneeskunde? Hoe kun je bijvoorbeeld kijk

Verrijk het welzijnsaanbod van jouw bewoners

Verrijk het welzijnsaanbod van jouw bewoners

Foto credits: Mila van Egmond

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) en 1330, partners van KenniZ, zorgen voor die verrijking. De oprichters van deze initiatieven, Ilse Nieuwland en Enny van Arkel, streven naar een maatschappij waarin een leven lang leren voor iedereen in Nederland de norm
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg per 1 juli 2021 geactualiseerd

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg per 1 juli 2021 geactualiseerd

Op 1 juli 2021 is de geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (pdf) gepubliceerd en samen met de handboeken met de indicatorensets voor meetjaar 2021 opgenomen in het Register van het Zorginstituut. ‘Samen leren en ontwikkelen’ is nog steeds de centrale doel

NZa en zorgpartijen werpen barrière op tegen fraude via bv’s

NZa en zorgpartijen werpen barrière op tegen fraude via bv’s

De NZa heeft met gemeenten, zorgverzekeraars, banken, notarissen en accountants een zogenoemd ‘barrièremiddel’ gemaakt met daarin mogelijke interventies om te voorkomen dat zorggeld weglekt.

Zorgaanbieders kunnen rationele overwegingen hebben voor een complexe juridische struct

Nieuw overzicht verplichte registraties scheidt de feiten van de fabels

Nieuw overzicht verplichte registraties scheidt de feiten van de fabels

Zorgprofessionals ervaren vaak registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook echt verplicht of nodig? Het Overzicht Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg geeft antwoord op die vraag. Deze week verscheen de nieuwst

Positieve Gezondheid en dementie: 7 inzichten

Positieve Gezondheid en dementie: 7 inzichten

Hoe kun je Positieve Gezondheid inzetten als onderdeel van persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie? Om deze vraag te beantwoorden hebben Vilans, het Institute for Positive Health (iPH), diverse zorgprofessionals en experts aan de hand van praktijkervaringen, interviews en document

 Vandaag 6 juli 2021 VWS verruimt budget Wlz met half miljard

Vandaag 6 juli 2021 VWS verruimt budget Wlz met half miljard

Minister De Jonge van VWS verruimt het budget voor de Wlz voor dit jaar met 452 miljoen euro, tot 27,6 miljard euro. Belangrijke oorzaken zijn de toenemende vraag van ggz-cliënten en een steviger herstel van zowel het aantal Wlz-indicaties als de pgb-zorg.

De Jonge heeft besloten t

Persoonsgebonden budget ook inzetbaar voor zorg in instelling

Persoonsgebonden budget ook inzetbaar voor zorg in instelling

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van het Besluit langdurige zorg (Blz) waardoor inwoners met een pgb in kleinschalige wooninitiatieven hun pgb behouden als het wooninitiatief zorg gaat leveren via een zorgkantoor. De individuele zorgafspraken van individuele inwoners van een wo

NZa: Langdurige zorg komt bijna half miljard tekort dit jaar

NZa: Langdurige zorg komt bijna half miljard tekort dit jaar

De langdurige zorg komt dit jaar naar verwachting 420 miljoen euro tekort. Dit kan oplopen tot een tekort van 458 miljoen euro als de stijging van het aantal mensen met een indicatie voor langdurige zorg wordt meegenomen, voorspelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa sp

Zorgkantoren willen zekerheid van vijf jaar Wlz-budget

Zorgkantoren willen zekerheid van vijf jaar Wlz-budget

De zorgkantoren vinden een meerjarig financieel kader voor de Wlz noodzakelijk. Alleen dan kunnen ze zorgaanbieders zekerheid geven die ze nodig hebben om de capaciteit van de verpleegzorg uit te breiden. Jan Megens, manager van de zorgkantoren van Menzis, spreekt namens alle zorgkantoren: “Omd

Overzichten wettelijk verplichte registraties in de langdurende zorg vernieuwd

Overzichten wettelijk verplichte registraties in de langdurende zorg vernieuwd

Zorgprofessionals in de langdurende zorg ervaren registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook echt nodig? Welke registraties zijn wettelijk verplicht en welke niet?

In het kader van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ ontwikkelde Vilans - in

Onderzoek VU: ‘Oudere met verpleging thuis leeft langer dan in verpleeghuis’

Onderzoek VU: ‘Oudere met verpleging thuis leeft langer dan in verpleeghuis’

18.000 ouderen in Nederland krijgen verpleeghuiszorg thuis. Zij leven gemiddeld langer dan ouderen in het verpleeghuis, zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit.

Speciale treincoupé voor bewoners met dementie

Het komende jaar plaatst de NS in 12 verpleeghuizen in twaalf verschillende provincies zogeheten Hoofdreiscoupé’s. Alzheimer Nederland en de NS willen met de coupé ouderen opnieuw laten ervaren hoe het was om met de trein te reizen, zonder dat ze daarvoor de deur uit moeten.

De
Ontwerpen voor mensen met dementie: aansluiten op de belevingswereld

Ontwerpen voor mensen met dementie: aansluiten op de belevingswereld

Zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van mensen met dementie. Dat is wat Martijn Verhagen, architect bij HD Architecten, doet in zijn ontwerpen. Zoals in Blaricum, waar hij de nu in aanbouw zijnde kleinschalige zorgvilla voor mensen met dementie heeft ontworpen. Hij speelt in op de

Samen actief leren en innovatief aan de slag  ​

Samen actief leren en innovatief aan de slag ​

Het doel van de Eten+Welzijn Lerende Netwerken is om regionaal met een groep zorgprofessionals elk jaar een gezamenlijk thema op te pakken. De opgedane kennis vanaf de start kan meteen worden toegepast in de praktijk.

 

 

Tijdens de bijeenkomsten worden

Met personeelsplanning werken aan behoud van medewerkers

Met personeelsplanning werken aan behoud van medewerkers

Welke zorgorganisatie herkent het niet: op papier zien de bezettingsnorm en formatiemix er goed uit, maar de praktijk is weerbarstig. Waardoor er toch te weinig tijd voor persoonsgericht werken en een goede overdracht overblijft. Voor medewerkers kan dat een reden zijn om te vertrekken. Hoe laa

De groei van Het Andere Wonen

De groei van Het Andere Wonen

‘Wij willen terug naar de basis. Zorg gaat volgens ons namelijk niet om bezuinigingen en kostenbesparingen, maar om persoonlijke zorg en welzijn van de mens. Je eigen regie blijven voeren is daarin de leidraad.’ In die uitgangspunten van zorgpartner Het Andere Wonen, kan het KenniZ platform zich
Loketten aanvraag zorgbonus 2021 open

Loketten aanvraag zorgbonus 2021 open

Zorgprofessionals laten in de strijd tegen COVID-19 al meer dan een jaar een enorme inzet zien. Het kabinet heeft hiervoor veel waardering. Om hieraan uitdrukking te geven is voor 2021 € 720 miljoen ter beschikking gesteld voor bonussen aan zorgprofessionals. De aanvraagloketten bij DUS-I en

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Vegro logo 2021

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten