Lerend Netwerk Diëtetiek en Facilitair in verpleeg- en revalidatiezorg: samen sterk!   ​

Lerend Netwerk Diëtetiek en Facilitair in verpleeg- en revalidatiezorg: samen sterk! ​

Wil jij ook samen met je collega’s aan de slag met maaltijdconcepten waarbij niet alleen lekker, goed en betaalbaar eten en drinken vooropstaat, maar waar ook aandacht is voor duurzaamheid en gastvrijheid? Met elkaar werken aan de juiste inzetbaarheid van medische voeding, mind

Zorgleefplanwijzer offline, veelgestelde vragen in apart document

Zorgleefplanwijzer offline, veelgestelde vragen in apart document

De zorgleefplanwijzer van V&VN is in overleg met alle betrokkenen uit de lucht gehaald. Veel van de informatie op de site was wat achterhaald. De informatie die van waarde is voegen we samen in het nieuwe thema op Zorg voor Beter: Werken met het zorgdossier. Dit thema komt in de plaats va

Geef uw niet-geleverde zorg door

Geef uw niet-geleverde zorg door

Vanaf 10 januari kunt u de niet-geleverde zorg door corona doorgeven.

Heeft u uw zorgverlener tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021 doorbetaald terwijl uw zorgverlener niet kon werken door het coronavirus? En heeft u een Wlz-budget? Dan vragen w

Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt dat cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) recht hebben op een cliëntenvertrouwenspersoon.

Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon?

Elke cliënt die onder de reikwijdte van de Wzd valt heeft re

Nieuwe NZa-regels over zorginkoopproces tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Nieuwe NZa-regels over zorginkoopproces tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Jaarlijks zitten zorgverzekeraars en zorgaanbieders aan de onderhandelingstafel gedurende het contracteerproces, dat uiteindelijk moet leiden tot het sluiten van zorgovereenkomsten. In deze overeenkomsten worden afspraken gemaakt over onder meer tarieven, de kwaliteit van zorg en administratie- e

Enkele sportscholen open voor zorgmedewerkers

Enkele sportscholen open voor zorgmedewerkers

Enkele sportscholen, zoals PerformFit in Duivendrecht en Cardio Fitness Beverwijk, zijn van plan om maandag de deuren te openen voor zorgmedewerkers. Dit na berichten dat de interne fitnessruimte van het Erasmus MC in Rotterdam gedurende de lockdown open is voor zorgpersoneel.

“Ee

Een nieuwe Governancecode Zorg per 1 januari 2022: Wat verandert er?

Een nieuwe Governancecode Zorg per 1 januari 2022: Wat verandert er?

Op 1 januari 2022 treedt een nieuwe Governancecode Zorg 2022 in werking. Deze gaat de thans geldende Governancecode Zorg 2017 vervangen. In deze nieuwe Governancecode Zorg (hierna te noemen: ‘Code’) wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd, maar deze zien met name op het i

Dag van Verantwoord Medicijngebruik

Dag van Verantwoord Medicijngebruik

Op 9 januari willen we alle mensen in ons land ervan doordringen dat geneesmiddelen voor veel mensen belangrijk zijn - soms zelfs levensreddend - maar dat het geen snoepgoed is.

Thema: Gepast gebruik van opioïden

Evenals in januari van dit jaar vragen we onze relaties hun initiatieven,

Informatieverplichtingen en -mogelijkheden voor zorgaanbieders in overstapseizoen

Informatieverplichtingen en -mogelijkheden voor zorgaanbieders in overstapseizoen

Recent in het nieuws: ‘De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken over hun zorgverzekering daarmee te stoppen.’ Volgens de NZa zouden ziekenhuizen door middel van door hen verstrekte informatie patiënten proberen te laten overstappen naar andere zor

Update COVID-19 registratie 28 december 2021 – Wederom daling in aantal nieuwe besmettingen

Update COVID-19 registratie 28 december 2021 – Wederom daling in aantal nieuwe besmettingen

Sinds 16 november 2021 publiceert Verenso opnieuw de landelijke tellingen van COVID-19 in verpleeghuizen. We publiceren de gegevens uit Ysis van Gerimedica en uit Ons van Nedap. De gegevens zijn van groot belang om de situatie in verpleeghuizen in kaart te brengen. We vragen specialisten oudereng

Ernst Kuipers en Connie Helder bevestigd als zorgministers

Ernst Kuipers en Connie Helder bevestigd als zorgministers

Ernst Kuipers wordt de nieuwe minister van Volksgezondheid. De huidig bestuursvoorzitter van Erasmus MC komt namens D66 in het kabinet Rutte IV. Ook is bevestigd dat de VVD Conny Helder, bestuurder bij tanteLouise, voordraagt als minister voor Langdurige Zorg.

Kuipers is ook voorzit

Kickstart om digitale overdracht medicatiegegevens veiliger te maken

Kickstart om digitale overdracht medicatiegegevens veiliger te maken

Alle ketenpartners werken hard aan het veiliger maken van de digitale overdracht van medicatiegegevens. Er is nu een belangrijke volgende stap gezet: de Tweede Kamer heeft ingestemd met de financiering voor de ‘Kickstart Medicatieoverdracht’.

Met de Kickstart wordt de info

Stand van zaken: boostervaccinatie zorgmedewerkers

Stand van zaken: boostervaccinatie zorgmedewerkers

Dagelijks worden er zorgmedewerkers met voorrang uit de wachtrij per sms/e-mail uitgenodigd om een afspraak te maken bij de GGD via het online portaal. Op dit moment hebben iets meer dan 60.000 zorgmedewerkers een uitnodiging ontvangen om een afspraak te maken. Elke dag worden er nieuwe tijdslote

Konvida: leer de mens in dementie kennen

Konvida: leer de mens in dementie kennen

KenniZ werkt met verschillende partners samen, die elk een eigen expertise hebben. Als platform voor de kleinschalige zorg kunnen wij zo de benodigde kennis en ondersteuning aanbieden, die onze zorgpartners (leden) nodig hebben.

Via verschillende wegen, zoals KenniZ inspiratiesessies en d

Specialist ouderengeneeskunde essentieel voor uitvoering coalitieakkoord

Specialist ouderengeneeskunde essentieel voor uitvoering coalitieakkoord

“Zonder specialisten ouderengeneeskunde kunnen de voorgenomen plannen van het nieuwe kabinet niet worden uitgevoerd”, stelt Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. “Denk hierbij aan het langer thuis kunnen blijven wonen van kwetsbare ouderen en infectiepreventie in de ve

Plannen voor voldoende capaciteit verpleegzorg in 2025

Plannen voor voldoende capaciteit verpleegzorg in 2025

Voor alle regio’s in Nederland is nu duidelijk hoeveel extra verpleegzorgplekken kunnen worden gecreëerd in bijvoorbeeld kleinschalige woonzorgvormen en verpleeghuizen. Het gaat in totaal om 22.394 plekken waarmee in 2025 aan de vraag naar verpleegzorg kan worden voldaan. Dat blijkt uit een in

Inspectie geeft uitstel voor onderzoek na meldingen

Inspectie geeft uitstel voor onderzoek na meldingen

Ook in coronatijd moeten zorgaanbieders ernstige zaken onmiddellijk melden. Bijvoorbeeld calamiteiten in de zorg die leiden tot ernstige gezondheidsschade of zelfs overlijden. Of geweld in de zorgrelatie tussen zorgverleners en patiënten/cliënten. Of het ontslag van een zorgverlener vanwege disfun
Boosterprik voor zorg zzpers: de mogelijkheden op een rij

Boosterprik voor zorg zzpers: de mogelijkheden op een rij

Benieuwd naar de laatste stand van zaken over de boostervaccinatie voor zzp'ers, uitzendkrachten en gedetacheerden? De boosterprik voor zorg zzpers kan nu aangevraagd worden. In dit artikel lees je de mogelijkheden op een rij en gaan we in op de stappen die je moet doorlopen.

Voor een b
37.000 zorgmedewerkers per sms opgeroepen voor booster

37.000 zorgmedewerkers per sms opgeroepen voor booster

Ongeveer 37.000 zorgmedewerkers van 60 jaar en ouder zijn vandaag per sms opgeroepen voor een boostervaccinatie tegen corona. Deze mensen kunnen nu online een afspraak maken.

Om zoveel mogelijk beschikbare tijdvakken op de vaccinatielocaties te vullen, heeft GGD GHOR Nederland vandaa
Inspectie: dwang in de zorg moet zorgvuldiger

Inspectie: dwang in de zorg moet zorgvuldiger

Bij het zorgvuldig toepassen van dwang in de zorg zijn het tekort aan deskundige zorgverleners, het registreren van gegevens en het intern toezicht belangrijke struikelblokken. Dat speelt ook bij het zo min mogelijk toepassen van verplichte of onvrijwillige zorg als dat wel nodig is. Deze probleme
Zorgkantoren moeten beter hun best doen

Zorgkantoren moeten beter hun best doen

Als zorgkantoren aan hun zorgplicht willen blijven voldoen, moeten ze nu extra stappen zetten. Dat schrijft de NZa in een gepubliceerd rapport. Contracten

De toezichthouder roept zorgkantoren op om resultaatgerichte afspraken te maken met zorgaanbieders om de knelpunten tussen zorgvraag e

Let op: de Whk komt eraan!

Let op: de Whk komt eraan!

De jaarlijkse Whk-premie is vastgesteld. Er zijn wijzigingen. Het is goed om de beschikking te laten controleren. Het is begin december en traditiegetrouw wordt de premie Whk (werkhervattingskas) dan bekendgemaakt. Voor veel bedrijven en organisaties is de Whk een flinke kostenpost en bovendien
Stappenplan boostervaccinatie zorgmedewerkers

Stappenplan boostervaccinatie zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers hebben nog geen uitnodiging ontvangen om naar een GGD-locatie te komen voor een booster, maar daar zal snel verandering in komen. Vanuit het RIVM wordt er steeds meer bekend gemaakt over de stappen. Wanneer er nieuwe informatie is, dan hoor je dat uiteraard gelijk vanuit het KenniZ p
Waardigheid en trots-congres 2021: Innoveren en leren

Waardigheid en trots-congres 2021: Innoveren en leren

Innoveren en leren in de zorg. Daarover ging de talkshow op het derde Waardigheid en trots-congres 2021. Dagvoorzitter Lennart Booij sprak Rens Brankaert, die zich bezighoudt met ‘warme technologie’. ‘Technologie kan een hele andere vorm hebben dan we misschien denken, een heel toegankelijke
Een conflict met familie van de cliënt, wat te doen?

Een conflict met familie van de cliënt, wat te doen?

Veel (woon)zorginstellingen zijn zich ervan bewust dat er strenge eisen gelden voor wat betreft het eenzijdig beëindigen van de behandelovereenkomst. Deze staan beschreven in de KNMG-richtlijn ‘Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’. Maar wat te doen op
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Vegro logo 2021

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten 

 Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank copy