Ben jij al zorgpartner van KenniZ? De voordelen op een rij: 

  • Een onafhankelijk kenniscentrum voor de kleinschalige woonzorgvormen;
  • Samen innoveren, inspireren & realiseren;
  • Continue kennisdeling met de basis van het kwaliteitskader;
  • Direct in gesprek met VWS en IGJ;
  • Speciaal Start-Up programma voor de startende zorgondernemer;
  • Sparren met inhoudelijke experts over jouw vragen;
  • Toegang tot de KenniZ Community & KenniZ app;

 

 Meld je hier aan om zorgpartner te worden 

Meld je hier aan voor de Corona nieuwsbrief

Werkgevers kunnen toekomstige vraag naar zorgpersoneel maar moeilijk inschatten

Werkgevers in de zorg kunnen moeilijk inschatten wat de vraag naar personeel voor de komende vijf jaar zal zijn. De verwachte functiesamenstelling, of ‘skillmix’, kan alleen heel globaal worden bepaald. Een beeld van toe- of afname van bepaalde functies of beroepen is nauwelijks te geven, want het is niet duidelijk of de huidige trends worden veroorzaakt door ontwikkelingen binnen zorgsectoren, functiedifferentiatie of juist door een veranderende zorgvraag. Wel kunnen werkgevers een redelijke inschatting maken van het totale aantal professionals dat de komende vijf jaar in hun sectoren werkzaam is.

Dat zijn de conclusies van een groot onderzoek naar personeelsbehoeften dat Nivel uitvoerde in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Ze dienen als basis voor de komende capaciteitsramingen van opleidingsstromen voor beroepen in de zorg. Het is voor het eerst dat hiervoor gegevens over personeel en personeelsbeleid van werkgevers van de medische, medisch-ondersteunende en verpleegkundige beroepsgroepen worden gebruikt, zo laat Nivel weten.

Bestuurders en managers

“Binnen de gezondheidszorg is een tekort aan personeel en dit tekort is de afgelopen jaren blijven groeien. Om gericht naar oplossingen te zoeken, moeten we zicht krijgen op de behoefte aan zorgprofessionals”, zegt het onderzoeksinstituut. Nivel enquêteerde bestuurders en managers in vijf zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg (dagzorg en avond/nacht/weekendzorg op de huisartsenpost), ambulancezorg, vvt en gehandicaptenzorg. Afhankelijk van de sector is gevraagd om de toekomstige vraag in te schatten voor zes beroepen: medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde (SOG), artsen verstandelijk gehandicapten (arts VG), huisartsen, verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA). Bijna 1500 werkgevers vulden eind 2021/begin 2022 de enquête in.

Onvervulde vraag

Nivel constateerde dat zij prima kunnen inschatten wat de huidige behoefte – of beter gezegd: de onvervulde vraag – is aan verschillende typen zorgprofessionals. Dat zijn vacatures die langdurig openstaan, dus geen vervanging van mensen die ergens anders gaan werken. Op basis van het aantal fte aan vacatures en hoe lang deze al uitstaan, kan voor de verschillende sectoren en beroepen worden bepaald wat de langdurige vacaturegraad is. “We zien dat de inschattingen consistent zijn met antwoorden op de vraag of men een tekort heeft (of verwacht) aan de uitgevraagde beroepen”, zegt Nivel. Opvallend in het werkgeversonderzoek 2022 is dat er vooral veel vraag is naar functies in de gehandicaptenzorg, zeker afgezet tegen hetzelfde onderzoek in 2019. Zo laat de functie arts VG een onvervulde vraag zien van meer dan een derde (34,9 procent), de VS-AGZ gehandicaptenzorg meer dan 20 procent en de VS-GGZ gehandicaptenzorg bijna 30 procent. Onder andere de toename van het aantal cliënten, de complexiteit van zorg en de toename van wettelijke verplichtingen en kwaliteitseisen zijn hier debet aan.

De onvervulde vraag aan medisch specialisten is dan weer heel laag (1,3 procent). Een van de redenen daarvoor is taakverschuiving, zo gaven bestuurders en managers aan. De VS en PA krijgen steeds meer werkzaamheden.   

Veel factoren spelen een rol

Als het gaat om de toekomstige personeelsvraag, dan spelen heel veel verschillende factoren een rol, zo blijkt uit het Nivel-onderzoek: demografie (vergrijzing), epidemiologie (steeds complexere zorg), sociaal culturele aspecten, vakinhoudelijke factoren (wettelijke verplichtingen en kwaliteitseisen), efficiency, arbeidstijdenveranderingen, taakverschuiving/functiedifferentiatie (horizontale én substitutie) – allemaal werken ze in op de arbeidsmarkten in de verschillende zorgsectoren. Dat maakt het voor werkgevers lastig in te schatten hoeveel personeel zij bijvoorbeeld over vijf jaar in dienst zullen hebben. Daarnaast zullen zij naast de groei van de zorgvraag ook rekening moeten houden met wat er (financieel) mogelijk is qua groei van hun organisaties, stelt Nivel. Daardoor geeft een vijfde deel van de respondenten aan gewoonweg geen inschatting te kunnen maken. Het is de vraag of de andere inschattingen representatief zijn voor de toekomst van de eigen organisatie, maar vooral voor de hele sector of beroepsgroep. “Wel zijn hun inschattingen richtinggevend; en de trends die zij in de toelichtingen hebben gegeven, vormen een goed startpunt voor aanvullende expertconsultaties om te bepalen of op- en afschaling worden veroorzaakt door veranderende zorgvraag vanuit de samenleving of door ontwikkelingen binnen de sectoren of de beroepen zelf”, aldus Nivel. “De verschillende redenen die werkgevers gaven voor het al dan niet willen op- of afschalen, kunnen behulpzaam zijn om de drijvende krachten achter de toekomstige vraag naar de zes beroepsgroepen nader te specificeren en te kwantificeren.”

Bron: Skipr

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy


Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank