Terug naar overzicht
5 belangrijke wijzigingen in de stomarichtlijn

Hoe lever je de juiste zorg aan patiënten met een stoma? Daarvoor bestaat de richtlijn Stomazorg Nederland. Deze richtlijn verscheen in 2012, vorig jaar werd de richtlijn herzien. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Stomaverpleegkundige Loek Smeets licht op de website van V&VN de belangrijkste wijzigingen toe.

1. Hoge stomaproductie bij een stoma op de dunne darm

Na de aanleg van een stoma op de dunne darm kan het voorkomen dat er te hoge stomaproductie is. Dit staat ook bekend als high-output. Dit kan dehydratie of nierfalen veroorzaken en is een belangrijke reden voor heropname of langere opnameduur. Smeets zegt dat er vaak onvoldoende kennis is over high-output en dat er niet op een eenduidige manier wordt gehandeld. De vernieuwde richtlijn bevat een protocol en twee aanbevelingen over de high-output stoma.

2. Omgaan met een stomabreuk

Zodra een patiënt na de operatie zijn leven weer oppakt kan het voorkomen dat hij of zij een stomabreuk  (ook bekend als parastomale hernia) krijgt. Sterker nog: bijna één op de twee stomadragers ontwikkelt een parastomale hernia. In de richtlijn is daarom meer aandacht voor de beste methodiek voor de behandeling en preventie van een stomabreuk.

3. Risicofactoren voor complicaties

In de richtlijn uit 2012 was wel aandacht voor complicaties bij stomadragers, maar niet voor de risicofactoren die kunnen zorgen voor een complicatie. Loek. Door meer kennis te hebben over risicofactoren (denk aan een spoedoperatie, slechte kwaliteit van het darmweefsel of een patiënt met een hoog BMI) kunnen stomaverpleegkundigen stomadragers beter informeren en adviezen geven. 

4. Een stoma en chemotherapie

Veel mensen die een stoma hebben krijgen chemotherapie of worden bestraald. Dit kan gevolgen hebben voor het dragen van een stoma. In de vorige richtlijn was hier weinig aandacht voor. Volgens Smeets moeten stomaverpleegkundigen zich bewust zijn van het risico op huidproblemen als een huid bestraald is. Ook op andere risico’s moeten stomaverpleegkundige alert zijn. 

5. De inzet van een darmspoeling

Een darmspoeling kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van stomadragers. Toch is het niet voor iedereen een verstandige keuze. Zo is het af te raden bij onder andere stomadragers die chemotherapie ontvangen, de ziekte van Crohn hebben of een hartfalen hebben. De herziene richtlijn bevat een duidelijke werkwijze voor een darmspoeling inclusief patiëntinstructies.

bron: zorgvoorbeter

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy