Terug naar overzicht
Conceptstimuleringsregeling Wonen en Zorg

'Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er behoefte aan nieuwe vormen die zorg en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Bijvoorbeeld door de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw in appartementen voor een groep ouderen.

Door samen te wonen creëren zij gezelligheid en kunnen zij elkaar helpen als dat nodig is. Veel bewonersinitiatieven en sociale ondernemers zijn hier al mee bezig, maar in de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond. De financiering is lastig rond te krijgen van woonvormen voor de doelgroep van ouderen met lagere- en middeninkomens. Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. Daarom stellen we dit voorjaar de stimuleringsregeling wonen en zorg open. Deze regeling is erop gericht nieuwe kleinschalige wooninitiatieven voor mensen met een laag- of middeninkomen te helpen bij de financiering met een garantiestelling of lening', aldus Hugo de Jonge. 

Conceptstimuleringsregeling Wonen en Zorg

 Bron: VWS 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy