Terug naar overzicht
Corona en inspectietoezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Zorgverleners, zorginstellingen en zorgaanbieders die te maken hebben met een toezichttraject door de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (hierna: IGJ), dienen zich normaliter te houden aan termijnen die de Inspectie stelt, bijvoorbeeld indien IGJ verzoekt om vóór een bepaalde datum te reageren op een inspectierapport. Daarnaast gelden zogenoemde ‘wettelijke termijnen’, bijvoorbeeld de termijn om binnen enkele dagen na een calamiteit deze te melden bij IGJ. Deze termijnen worden door IGJ nu losgelaten.

IGJ terughoudend met nieuwe toezichtbezoeken
IGJ heeft aangegeven de komende periode terughoudend te zijn bij het afleggen van inspectiebezoeken. De IGJ kiest hiervoor om zodoende zorginstellingen en zorgverleners niet onnodig te belasten. In dat kader geeft de IGJ aan een eventueel inspectiebezoek één dag van tevoren aan te kondigen. Vervolgens kan de zorginstelling, zorgaanbieder en zorgverlener het aangeven indien het bezoek – vanwege het corona virus – niet uitkomt. Dit zal de IGJ in overweging nemen.

Daarnaast roept de IGJ zorgverleners op om, in tegenstelling tot andere werknemers, wél naar het werk te gaan. Hierbij geeft de IGJ het advies om slechts thuis te blijven bij aanwezigheid van corona symptomen, waaronder de combinatie van hoesten, verkoudheid, keelpijn, en koorts.

Termijnen worden losgelaten, geen boetes voor termijnoverschrijding
Recent heeft de IGJ aangegeven dat IGJ de komende periode de termijnen loslaat, die normaal in het toezicht gelden.  Normaliter hanteert IGJ in veel gevallen een termijn waarbinnen een zorgaanbieder moet reageren op een vraag, opmerking of eis. Denk aan:

  • de reactie van een instelling, zorgverlener of fabrikant/groothandel op een concept-rapport na een bezoek van de inspectie;
  • de verplichting om een calamiteit te melden en daarna een onderzoeksrapportage in te leveren;
  • het maken van een ‘resultaatsverslag’ waarin verbeteringen van de zorg staan na maatregelen van een inspecteur;
  • de mogelijkheid om voor publicatie te reageren op een rapport van de inspectie.

IGJ heeft nu te kennen gegeven dat zorgaanbieders standaard uitstel krijgen als zij zich niet kunnen houden aan de normale termijnen. Uitstel vragen is niet nodig: het uitstel wordt automatisch door IGJ verleend. Uitsluitend indien IGJ toch een snellere reactie wil omdat er grote risico’s voor de zorg zijn, krijgt de zorgverlener dat te horen.

Ook heeft IGJ aangegeven voorlopig geen boete op te leggen indien instellingen, zorgverleners of fabrikanten/leveranciers zich niet aan een termijn kan houden voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het melden van calamiteiten.

bron: Eldermans I Geerts

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy