Terug naar overzicht
COVID-19 Updates

Vaccinatiecampagnes zomer en najaar 

In de afgelopen periode zijn, met betrokkenheid van ActiZ en alle stakeholders, uitvoeringsplannen opgesteld (met meenemen van alle ‘lessons learned’) voor een herhaalprik in juni/juli 2022 en voor de ‘seizoensprik’ in het najaar van 2022. 

Zomercampagne juni/juli 2022 

Het doel is het verhogen van de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. De doelgroepen voor de zomercampagne zijn identiek aan de doelgroepen zoals in de voorjaarscampagne: 60-plussers, verpleeghuisbewoners en mensen met een ernstige immuunstoornis. De beoogde startdatum is 7 juni 2022, totale doorlooptijd is circa 10 weken. Het uitvoeringsplan komt medio mei beschikbaar, hierin zijn geen grote aanpassingen te verwachten.

Najaarscampagne 2022

Afhankelijk van het scenario waar Nederland zich in het najaar in bevindt, worden de doelgroepen voor vaccinatie vastgesteld. Er wordt rekening gehouden met verschillende scenario's, waaronder een vaccinatie voor de gehele bevolking. De startdatum en totale doorlooptijd zijn nog niet duidelijk.
 

Update testbeleid 

Het RIVM heeft onlangs het testbeleid aangepast in verband met de recente aanpassingen in het quarantainebeleid. Voor zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of nauw contact zijn van een positief geteste persoon geldt het volgende:
  1. zorgmedewerkers mogen werken (quarantaine is komen te vervallen);
  2. deze zorgmedewerkers nemen een zelftest af op dag 0 en dag 5 en als zij klachten krijgen. Bij klachten dient een negatieve zelftest altijd geconfirmeerd te worden door een PCR-test;
  3. de zorgmedewerkers dragen in de eerste 10 dagen na blootstelling met positief geteste persoon tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II;
  4. zij houden in de eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van cliënten en collega's;
  5. indien de uitslag van de zelftest op dag 0 of dag 5 positief is, blijft de positief geteste zorgmedewerker thuis in isolatie in elk geval tot en met de 5e dag na de testafname.

Publicatie Zvw compensatieregeling 2021, inclusief de formats voor de ex post afrekening 

Zorgverzekeraards Nederland (ZN) heeft de definitieve compensatieregeling met alle overeenkomsten voor de Zvw (wijkverpleging, ELV, GRZ) gepubliceerd. Toegevoegd zijn nu de formats voor de indiening van de ex post afrekening van de Covid-units en de ex post afrekening meerkosten voor zorgorganisaties boven de €10 mln Zvw. Uitgebreide informatie is te vinden in het nieuwsbericht van ZN en alle documenten zijn te vinden op de website van ZN.
 

Reminder – aanvraagloketten voor Zvw compensatie 2021 

De aanvragen voor Covid-compensatieregeling 2021 kunnen gedaan worden in de periode 20 april t/m 11 mei (i.p.v. 9 mei), voor de volgende regelingen:
  • Voor de normatieve meerkosten (organisaties < 10 mln Zvw): aanvraag via Vecozo
  • Voor de ex post meerkosten (organisaties > 10 mln Zvw): aanvraag via Vecozo (daarnaast dient het format met de opgave van meerkosten via mail ingediend te worden t/m mei) 
  • Voor de ex post Covid-units: aanvraag via Vecozo (daarnaast dient het format met de opgave van kosten en opbrengsten en nog te verrekenen bedrag via mail ingediend te worden t/m mei) 
  • ELV/GRZ: de aanvraag voor de continuïteitsbijdrage ELV en GRZ bestaat uit het invullen van het aanvraagformulier en het ondertekenen van een addendum binnen het Vecozo portaal voor de kwalificerende AGB ondernemingscode. De zorgorganisatie geeft bij het invullen van het aanvraagformulier op welke AGB ondernemings-codes naast de kwalificerende AGB bij de concernopgave betrokken moeten worden. In tweede termijn (nog te plannen) vult de zorgorganisatie voor de opgegeven AGB ondernemingscodes eveneens een aanvraagformulier in.

Deadline indienen formats ex post meerkosten en Covid-units 31 mei

De deadline voor het indienen van de formats met de opgave van de ex post meerkosten Zvw (voor organisatie >10 miljoen Zvw) en van de eindafrekening voor de Covid-units is 31 mei.
Voor de eindafrekening Covid-units is het van belang zowel de continuïteitsbijdrage ELV/GRZ als de meerkostencompensatie aan te vragen – ook al is er de facto geen recht op of behoefte aan continuïteitsbijdrage. Voor het ex post proces (meerkosten en Covid-units) adviseert ZN u om een specifiek email-adres te gebruiken waar al uw betrokken medewerkers bij kunnen. 
 

Aanpassen normomzet voor ELV/GRZ

In geval van bijvoorbeeld capaciteitsuitbreiding of juist afbouw kan een aanpassing van de normomzet aangevraagd worden voor een adequate berekening van de continuïteitsbijdrage. In de regeling (paragraaf 5.2) is opgenomen dat de aanvraag hiervoor schriftelijk gedaan moet worden bij de preferente verzekeraar die het afstemt met de tweede zorgverzekeraar. Indien dit voor u aan de orde is, zoek hierover afstemming met de preferente zorgverzekeraar.
 

Bron: ActiZ

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy


Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank