Terug naar overzicht
DSW en Menzis kiezen voor eigen invulling inkoopkader Wlz

Zorgverzekeraars DSW en Menzis houden vast aan een eigen inkoopbeleid voor de langdurige zorg. Dit in weerwil van de introductie van het landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023. Achter deze ogenschijnlijke technische kwestie gaat een principiële vraag schuil. Hoe hard willen de zorgkantoren in de praktijk werk maken van gedifferentieerde inkoop?

Ook in een ander opzicht mag de eigen koers van Menzis en DSW opvallend heten. Het landelijk inkoopkader is bedoeld als uniforme basis voor het inkoopproces van zorgkantoren. Het stuk voorziet weliswaar in de mogelijkheid van regionaal maatwerk, maar hoeveel blijft er van het streven naar een eenduidige aanpak over als verschillende zorgkantoren een eigen weg volgen?

 

Daarbij komt dat het inkoopkader bepaald niet onomstreden is. Nadat zorgaanbieders in mei al massaal te hoop liepen tegen het inkoopkader, blijken nu ook niet alle zorgverzekeraars het instrument zomaar te willen overnemen. Dit wel op geheel andere gronden dan de aanbieders, die vooral vrezen voor financiële onzekerheid en verstoring van een effen speelveld.

Eigenzinnigheid

Als het gaat om eigenzinnigheid heeft zorgverzekeraar DSW een naam hoog te houden. Iets daarvan is ook terug te vinden in het contracteerbeleid voor de langdurige zorg. “Wij wijken als zorgkantoor met een grotendeels zelfstandig contracteerbeleid al jaren af”, zegt Dirk Wolbers, manager Care van DSW. “Heel goed dat de zorgkantoren een aantal jaar gelden hebben gezegd: we gaan in dialoog met de zorgaanbieders, maar bij DSW doen we al jaren niets anders.”

Vijf jaar

Eén van de verschillen met het landelijk inkoopkader zit in de duur van de contracten. Waar het landelijk inkoopkader uitgaat van contracten van drie jaar, hanteert DSW net als Menzis een termijn van vijf jaar. Omdat die contracten vaak al van voor de invoering van het landelijk inkoopkader stammen, willen Menzis en DSW hier niet aan tornen.

“Gezien de ingezette koers in 2019 met vijfjaren-trajecten werd het logischerwijs niet wenselijk geacht dat traject te doorbreken en in 2020 met een alternatief inkoopkader te gaan werken”, laat Menzis-woordvoerder Joeri Veen weten.  

Tariefdifferentiatie

Een wezenlijker verschil ligt in de hoogte van de tarieven en de mate van tariefdifferentiatie. “De systematiek van inkopen van Menzis wijkt af van de landelijke systematiek”, erkent Menzis-woordvoerder Veen.

Om zorgaanbieders te stimuleren om aan de klantwensen te voldoen, werkt het Menzis zorgkantoor met een zogeheten honoreringslijst. Aan de hand van achttien onderwerpen op deze lijst kunnen aanbieders opslagen verdienen op het starttarief. Dit tarief bedraagt 92 procent van het maximumtarief van de NZa.

Door aantoonbaar werk te maken van bijvoorbeeld digitale zorg, specialistische zorg of een logeervoorziening kunnen aanbieders er per onderwerp tot een half procent bij krijgen, tot een maximum van 5,5 procent. Als blijkt dat aanbieders bij nader inzien niet voldoen, dan wordt de opslag met terugwerkende kracht tot ingetrokken.

Doorontwikkeling innovaties

Ondanks deze eigen inkoopsystematiek benadrukt Veen dat het Landelijke Inkoopkader en het inkoopkader van Menzis “in wezen nauwelijks van elkaar verschillen”. Veen: “De thema’s en uitgangspunten komen op bijna alle vlakken overeen. Denk aan de doorontwikkeling van innovaties en de inzet op kwaliteit.”

Grote verschillen

Qua inhoudelijke prioriteiten mogen de zorgkantoren dan misschien op één lijn zitten, als het op de bereidheid aankomt om serieus werk te maken van gedifferentieerde contractering zijn er grote verschillen, stelt Dirk Wolbers van DSW.

“Voor ons is tariefdifferentiatie een wezenlijk onderdeel van de contractering, dus kennen we al jaren verschillende tarieven toe aan verschillende aanbieders. Wij vinden dat meer dan verklaarbaar, omdat iedere aanbieder anders is. Eén van de discussies die landelijk speelt, ook tussen de zorgkantoren, gaat over de bandbreedte van de tariefstelling en wat dan een minimaal tarief zou moeten zijn. Wij vinden dat dat basistarief echt wel naar beneden kan. Niet omdat we aanbieders willen afknijpen, maar omdat we grote differentiatie tussen aanbieders zien.”

Rechtstreekse betrokkenheid

DSW zegt aanbieders alleen te willen bevragen over wezenlijke zaken, waar het zorgkantoor dan samen met de aanbieder werk van maakt. Die rechtstreekse betrokkenheid is volgens Wolbers net zo essentieel als een scherpe tariefstelling. “Wij kennen een basistarief dat met 91 procent lager ligt dan het landelijk vastgesteld. Als je puur naar de bandbreedtes kijkt, zou je zeggen: wij zitten er strakker en strenger in dan collega-zorgkantoren, maar als je hier met aanbieders spreekt, geven ze je een ander beeld. We werken vanuit het vertrouwen dat iedereen het goede probeert te doen voor een kwetsbare groep. Met dat vertrekpunt kun je op heel andere manier het gesprek met elkaar aangaan.”

bron: skipr

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten