Terug naar overzicht
Gegevensaanlevering verplichte en onvrijwillige zorg

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse. 

Over welke gegevens gaat het?

In hoofdstuk drie van zowel de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) als de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Rzd) van het ministerie van VWS staan de nadere eisen met betrekking tot de gegevensverwerking.

Hoe gegevens aanleveren?

De analyse en het digitaal overzicht levert u in aparte bestanden aan bij de inspectie via Mijn IGJ. Hiervoor heeft u geen account nodig. Mijn IGJ is een nieuw portaal voor het uitwisselen van informatie tussen zorgaanbieders en de IGJ. Aanlevering per e-mail is niet meer mogelijk. Via de volgende links komt u direct in Mijn IGJ (voor beide wetten gelden dezelfde links):

Lees voor het aanleveren, eerst de nadere informatie die voor u van toepassing is:

Nadere informatie over gegevensaanlevering Wzd

Wat doet de inspectie met de aangeleverde informatie?

De data in het digitale overzicht over de uitgevoerde verplichte en onvrijwillige zorg gebruikt de inspectie voor het toezicht op locatie- en organisatieniveau. Ook maakt de inspectie hierover bredere analyses, om inzicht te krijgen op geaggregeerde niveaus zoals per zorgsector of per regio. 

De analyse gebruikt de inspectie voor het toezicht op de desbetreffende zorgaanbieder. Wordt dwang in de zorg zorgvuldig toegepast? En wordt er in de loop der tijd meer of minder verplichte of onvrijwillige zorg toegepast? Wordt er ook geleerd en verbeterd, en worden de inzichten verwerkt in het beleidsplan? Ook kijkt de inspectie of zorgaanbieders cliëntenraden voldoende betrekken.

Bij het duiden van de gegevens betrekt de inspectie de brancheorganisaties. De IGJ evalueert met hen ook het proces van gegevensaanlevering. Mogelijk komen daar aanpassingen uit voort voor de toekomstige gegevensaanlevering.

Ontvangen gegevens over eerste helft 2020

De IGJ ontving van een aantal zorgaanbieders in de (jeugd-)ggz, verslavingszorg, forensische zorg en verpleeghuiszorg een overzicht en/of analyse van de toegepaste verplichte en onvrijwillige zorg tussen 1 januari en 1 juli 2020. In de ggz en de verpleging, verzorging en thuiszorg leverden de meeste zorgaanbieders een minimale dataset op zorgaanbiederniveau aangeleverd. In de publicatie Analyseren om te leren staat wat de inspectie ziet in de aangeleverde analyses over de eerste helft van 2020.

Meer informatie

De inspectie werkt aan een informatiepagina met verdere uitleg over de gegevensaanlevering: het waarom, wat en hoe. Op deze pagina’s komen ook instructievideo’s. Aanvullend daarop organiseert de inspectie vragenuurtjes over de gegevensaanlevering Wvggz en de gegevensaanlevering Wzd. Hierover volgt meer informatie.

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten