Terug naar overzicht
Hoger beroep inkoopkader langdurige zorg: waarom staan we hier?

De zaak tussen de zorgaanbieders in de langdurige zorg en de zorgkantoren is nog niet voorbij. Woensdag diende het hoger beroep over het inkoopkader dat de zorgkantoren aanspanden.

De zorgaanbieders in de ouderenzorg, ggz en gehandicaptenzorg spanden afgelopen najaar een kort geding aan tegen de zorgkantoren. Ze waren het niet eens met het nieuwe inkoopkader langdurige zorg voor de periode 2021-2023. Daarin stelden de zorgkantoren dat alle aanbieders 94 procent van het NZa-tarief zouden krijgen en als de aanbieders er 2 procent bij zouden kunnen krijgen als ze plannen inleverden voor passende en doelmatige zorgen. Terwijl de aanbieders normaal gemiddeld 96 procent van de NZa-tarieven kregen, zonder aanvullende plannen.

De rechter oordeelde in oktober dat het inkoopbeleid van de zorgkantoren onrechtmatig was en dat ze in 2021 minimaal het tarief van 2020 zouden moeten handhaven. Als de zorgkantoren toch een mindering zouden geven, moesten ze dit goed onderbouwen.

Hoger beroep

De zorgkantoren gingen hiermee akkoord voor 2021, maar gingen ook in hoger beroep. Ze wilden graag opheldering over de onderbouwing. De voorzieningenrechter deed in haar uitspraak enkele suggesties voor hoe de zorgkantoren dit moesten motiveren, maar dat achtten voor de zorgkantoren niet haalbaar.

Na 2021

‘Maar waarom staan we hier?’, vroeg het hof donderdag bij aanvang van het hoger beroep. De uitspraak van het kort geding ging volgens het hof over 2021. De zorgkantoren betalen in 2021 hetzelfde tarief als in 2020. Een hoger beroep was volgens het hof geen geschikte plek om met elkaar te soebatten over welke tarieven zorgkantoren in 2022 en erna moeten hanteren.

Toch ging de zitting door. De zorgkantoren bleven van mening dat de uitspraak in het kort geding ook over 2022 en daarna ging. Het inkoopkader gaat over meerdere jaren, dus verwachtten ze dat die motiveringsplicht ook voor meerdere jaren geldt.

Doelmatige bedrijfsvoering

Volgens de zorgkantoren zijn zij door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS aangewezen om te sturen op toegankelijkheid, betaalbaarheid, doelmatigheid van de zorg. Zij baseren zich voor tarieven op de grondige onderzoeken van de NZa. Echter neemt de NZa de doelmatige bedrijfsvoering niet mee in hun onderzoeken, aldus de zorgkantoren. Daarom proberen de zorgkantoren hier via deze 94+2 procent-regeling op aan te sturen.

Bestuurlijk akkoord

Zou je niet beter met elkaar in gesprek gaan over de opgaven in de langdurige zorg, vroeg de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland zich af. Zij pleitte bij het hof dat de langdurige zorg voor grote opgave staat, ook wat betreft toegankelijkheid, betaalbaarheid en doelmatige zorg. Maar goede zorg proberen te regelen met ‘telkens een procentje eraf’, is niet de weg. Liever maakt de VGN een bestuurlijk akkoord met aanbieders, zorgkantoren en cliënten waarin samen inhoudelijke afspraken worden gemaakt.

Geen onderbouwing

Volgens de advocaten van de ggz-aanbieders hoeven de zorgkantoren helemaal geen motivatie te geven voor een korting als de zorgkantoren 100 procent van de NZa-tarieven zou betalen. En dat is dan ook precies waar de ggz-aanbieder nogmaals om vroegen. Want minder dan die 100 procent kunnen wij geen kwalitatief goede zorg leveren, meenden de ggz-aanbieders.

Controle

‘Hoe kunt u controleren of een korting in de tarieven niet ten kosten gaat van de kwaliteit van zorg?’, vroeg het hof toen aan de zorgkantoren. Dat kunnen we niet, gaf de advocaat van de zorgkantoren toe. Daar hebben de zorgkantoren de middelen niet voor. Ze zouden het aan de zorgaanbieders kunnen vragen, maar ze willen hen ook niet onnodig opzadelen met administratieve lasten.

Kwaliteit

Waarna de rechter zicht richtte tot de zorgaanbieders in de ggz: als u zegt dat u het met dit tarief geen kwalitatief goede zorg kan regelen, hoe lost u dat nu dan op? ‘Ik lever geen kwalitatief goede zorg’, legde Stephan Valk, bestuursvoorzitter van ggz-instelling de Parnassia Groep, het hof uit. Goede zorg voor iemand die psychotisch behoeft twee zorgverleners. Zo schrijft de zorgstandaard en het contract met het zorgkantoor voor. Maar Valk kan er geen twee betalen. ‘We leveren niet de kwaliteit die we moeten leveren’, zegt de bestuurder, met hoorbare pijn in zijn hart.

100 procent

Daarom vroegen de ggz-aanbieder het Hof om 100 procent van de NZa-tarieven. Ze menen dat daar genoeg geld voor is. Dit is in december 2020 ok door de zorgkantoren erkend, tijdens een overleg met de Nederlandse ggz. De aanbieders in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg pleiten niet voor 100 procent van het NZa-tarief.

Verwachtingen

Alle partijen gehoord hebbende, sloot het hof af met de mededeling ze niet over alle (macro-economische) onderwerpen die aan de orde kwamen uitspraken kunnen doen. ‘Wij zijn niet in staat om vooraf voor te schrijven welke tarieven u moet hanteren’, aldus de voorzitter.

bron: zorgvisie

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten