Terug naar overzicht
Jaarrekening zorgaanbieders opnieuw complexer

De jaarrekeningen van zorgaanbieders worden steeds complexer. Corona maakte dit de afgelopen jaren nog een tikje erger. Financials in de zorg verwachten dat accountants ook zonder corona meer eisen aan de jaarrekening stellen.

Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer van beroepsvereniging FIZI en bureau Finance Ideas. De enquête wordt ieder kwartaal uitgestuurd naar zo’n 800 financials in de zorg. Aan de laatste enquête deden 105 zorgfinancials uit verschillende zorginstellingen mee.

Minder vertrouwen in toekomstig financieel resultaat

De Zorgthermometer peilt ieder kwartaal ook het vertrouwen in een toekomstig financieel resultaat. Dat vertrouwen is opnieuw gedaald. “De vertrouwensindex is afgedaald naar 35 punten, een daling van 6 ten opzichte van het niveau van een half jaar geleden”, schrijven de analisten van Finance Ideas. Bij een vertrouwensindex boven de 50 verwacht het merendeel van de respondenten een positieve financiële ontwikkeling. “Het huidige niveau is niet zo laag als bij het begin van de coronapandemie, toen de vertrouwensindex op 19 punten stond. In alle deelsectoren is een vergelijkbaar beeld zichtbaar.”

Struikelblokken

Compensatiemaatregelen en andere bijdragen die te maken hebben met de coronapandemie zijn, net als vorig jaar, een factor van onzekerheid bij het samenstellen van de jaarrekening. Voor een derde van de financials in de zorg speelt de verantwoording van de continuïteitsbijdrage een belangrijk onderwerp van discussie in de jaarrekening, gevolgd door voorzieningen (25 procent) en omzetverantwoording van de Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet (21 procent).

Administratieve lasten

Zorgfinancials zien de administratieve lasten in de zorg al jaren hand over hand toenemen. Dit terwijl er vanuit de sector juist een roep is om lastenverlichting. Deze trend vertaalt zich ook in de eisen die gesteld worden aan de jaarverantwoording, zo blijkt uit de Financiële Zorgthermometer. Ten opzichte van vorig jaarrekeningtraject geeft bijna een derde van de respondenten aan dat de eisen die gesteld worden aan de jaarverantwoording zijn gestegen, terwijl slechts 3 procent van de respondenten een afname van de gestelde eisen ziet.

Verscherpte regelgeving

Accountants stellen mogelijk meer eisen, omdat bepaalde regelgeving is aangescherpt. Het grootste deel van de respondenten (gemiddeld 60 procent) verwacht dan ook dat de accountant dit jaar dezelfde eisen stelt aan de jaarverslaggeving als deze vorig jaar heeft gedaan. Ze houden nog wel een slag om de arm. Aangezien een groot deel van de discussiepunten in de jaarverantwoording gerelateerd zijn aan tijdelijke coronamaatregelen, zou het kunnen dat de toename in eisen ook van tijdelijke aard is.

Goedgekeurd

Ondanks de mogelijke struikelblokken verwacht 94 procent van de respondenten dat de jaarrekening vóór 1 juni 2022 wordt goedgekeurd door de raad van toezicht, zo is te lezen in de rapportage van FIZI en Finance Ideas. “Het overgrote deel van de respondenten verwacht voor 1 juli 2022 een goedgekeurde jaarrekening te kunnen overhandigen. Slechts een klein deel van de respondenten (4 procent) verwacht dit later te doen. Bij 2 procent van de respondenten is nog niet duidelijk wanneer zij een goedgekeurde jaarrekening kunnen overhandigen.

Bron: Skipr

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy


Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank