Terug naar overzicht
Kuipers stelt besluiten Wet BIG uit

Minister Kuipers van VWS schuift besluitvorming over de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) voor zich uit. Hij heeft een reeks nieuwe onderzoeken uitgezet waarvan hij eerst de uitkomsten wil afwachten.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Die brief is een reactie op een uitgebreide studie van adviesbureau Ecorys over de Wet BIG.

Vaagheid

Algemene kritiek op de Wet BIG is de vaagheid ervan, met name op het gebied van kwaliteitseisen en welke beroepsgroepen onder de wet vallen. Ecorys ziet veel interpretatieverschillen en misvattingen over de Wet BIG. Met name over de reikwijdte van de bevoegdheid van handelingen door zorgprofessionals die opdrachten doen voor andere professionals. Ook zijn diverse onderdelen van de wet met elkaar in strijd. Bovendien zijn sommige nieuwe beroepen niet opgenomen in BIG.

Adviescommissie

Een van de onderzoeken die Kuipers wil doen, is een onafhankelijke adviescommissie instellen. Die zal onder meer gaan kijken welke voorbehouden handelingen “dusdanig risicovolle handelingen zijn dat ze beroepsmatig slechts zelfstandig mogen worden verricht door beroepsbeoefenaren die over de noodzakelijke kennis en vaardigheden”.

Ook wil Kuipers een onafhankelijk advies vragen over “of en hoe het mogelijk is om specificaties van de voorbehouden handelingen uit te werken om meer flexibiliteit in de regeling voorbehouden handelingen aan te brengen, bijvoorbeeld ten aanzien van relatief veilige (deel)handelingen”. Pas daarna neemt de minister een besluit om al dan niet tot wijziging van de Wet BIG over te gaan.

Functionele zelfstandigheid

Verder wil Kuipers een andere aanbeveling van Ecorys nader onderzoeken, namelijk om vaker functionele zelfstandigheid of een zelfstandige bevoegdheid voor deelhandelingen toe te kennen om taakherschikking te faciliteren.

Integrale visie

Bovendien wil hij een andere aanbeveling van Ecorys – de criteria voor toelating van beroepen tot artikel 3 en 34 Wet BIG (en daarmee artikel 36a) aanpassen om meer “toekomstbestendig te worden” – nader onderzoeken. “Meer doordenking en uitwerking is nodig”. Een “integrale visie” is noodzakelijk, waarvoor de hulp wordt ingeroepen van de adviescommissie.

Onderzoek tuchtrecht

Over het tuchtrecht neemt Kuipers geen positie in: “In de praktijk blijkt het geen makkelijke opgave om in geval een casus ziet op zorgverlening waarbij meerdere beroepsbeoefenaars betrokken zijn, moet worden bepaald welke beroepsbeoefenaar welk verwijt gemaakt kan worden. Daarnaast is het wenselijk geacht om de team- en netwerkverantwoordelijkheid bij handelen of nalaten dat in strijd is met de normen die de beroepsbeoefenaar behoort te betrachten nader te bezien. Met het oog hierop is de Rijksuniversiteit Groningen verzocht nader onderzoek te doen.”

Behalve dat onderzoek op gebied van het tuchtrecht, wil Kuipers over dit onderwerp een tweede studie: een “meer fundamenteel onderzoek”, om vijf jaar na die laatste grote wetswijziging (die pas over twee jaar ingaat) het tuchtrecht van de Wet BIG weer te evalueren.

Bron: Skipr

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy


Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank