Terug naar overzicht
Meerdere zorginstellingen weigeren beleidsregel NZa uit te voeren
Verschillende zorginstellingen, waaronder BrabantZorg, weigeren om per 1 december de wachtlijsten voor dementerende ouderen bij te gaan houden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in een beleidsregel zorgaanbieders verplicht om deze wachtlijsten te registreren. 
De zorginstellingen willen echter geen maatregelen meer uitvoeren die de regeldruk zouden verhogen zonder dat cliënten er baat bij hebben.     

Ouderenzorginstelling Brabant Zorg uit Oss heeft haar standpunt in een brief aan de NZa bekendgemaakt. ‘Een dergelijk drastisch besluit wordt door ons alleen genomen omdat het water aan de lippen staat’, schrijft de instelling. Volgens BrabantZorg komt er niet veel terecht van de initiatieven om de bureaucratie in de zorg te verminderen. ‘De kern van het probleem is dat de kraan van nieuwe regeldruk gewoon open staat’, aldus de brief.

De veranderingen in de zorg in 2015, toen de AWBZ werd vervangen door nieuwe regelingen, heeft geleid tot een ‘exponentieel stijgende hoeveelheid registratieve handelingen’, aldus BrabantZorg. Alle acties om de regeldruk te verminderen wegen daar niet tegen op.

Vertrek medewerkers

Volgens de instelling komt niet alleen ouderenzorg door de registratieplicht onder druk te staan, maar leidt het ook tot vertrek van medewerkers uit de zorg. ‘Daarom hebben we besloten om geen uitvoering meer te geven aan extra registratieve verplichtingen die geen toegevoegde waarde hebben voor cliënten en medewerkers’, schrijft BrabantZorg.

Sanctie

De nieuwe registratieplicht voor de wachtlijsten voor dementerende ouderen stuitte eerder ook al op verzet van brancheorganisatie ActiZ, maar na overleg met de NZa zijn de administratieve lasten zo laag mogelijk gehouden. De NZa kan BrabantZorg eventueel een financiële sanctie opleggen als ze de beleidsregel niet uitvoert. Een woordvoerder van de NZa reageert dat de instantie eerst met de Brabantse instelling wil overleggen. ‘Maar we zullen haar ook wijzen op haar verplichtingen.’ Hij bestrijdt dat de beleidsregel onnodig is. ‘Het is belangrijk voor cliënten en zorgverzekeraars om inzicht te hebben in de wachtlijsten.’

Afspraken

BrabantZorg wil geen verdere toelichting geven zolang er nog geen overleg is geweest met de NZa.
De NZa heeft inmiddels afspraken gemaakt met verschillende zorginstellingen om de registratieplicht toe te lichten en de noodzaak ervan uit te leggen.

Bron: Zorgvisie

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy