Terug naar overzicht
Meldpunt 'Zorgbonus gemist' is open

Het meldpunt 'Zorgbonus gemist' is een initiatief van verscheidene koepels van werkgevers, uitzendbureaus, bemiddelaars en zzp-belangenorganisaties. Het doel is om eerst in kaart te brengen hoe groot die groep is die geen zorgbonus hebben gehad. KenniZ doet uiteraard ook mee aan dit mooie initatief. 

"We vermoeden dat alleen al duizenden zzp'ers de zorgbonus nog niet hebben gehad", zegt Lex Tabak van SoloPartners, de belangenvereniging voor zzp'ers in de zorg." Naar schatting twee derde van de zorgorganisaties heeft de bonus niet voor derden aangevraagd.

SoloPartners is nauw betrokken geweest bij de oprichting van dit meldpunt. Via een online survey starten wij met een inventarisatie onder zorgmedewerkers. Hoeveel zorgmedewerkers hebben hun zorgbonus nog niet ontvangen? Hoeveel zorgmedewerkers hebben geen zorgbonus aan kunnen vragen? Deze inventarisatie is een eerste stap in de zoektocht naar oplossingen. Als de minister zegt dat de zorgbonus was bedoeld voor “alle zorgmedewerkers die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd“, dan moet dat ook op die manier geregeld worden. Het vervolg van deze inventarisatie lees je onder meer via deze website.

Voor wie is de PGB-zorgbonus?

De PGB-zorgbonus is voor zorgverleners die tijdens de eerste coronacrisis (van 1 maart tot 1 september 2020) een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. De pgb-zorgbonusregeling heeft betrekking op zorgverleners die worden betaald vanuit een pgb op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet of de Wlz. Voor zorgverleners die pgb-zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet zijn nu nog niet voldoende gegevens beschikbaar om een aanvraag te kunnen beoordelen. Daarom wordt nog onderzocht hoe voor deze groep de bonusregeling uitgevoerd kan worden binnen de randvoorwaarden. Over de mogelijkheden hieromtrent wordt je in het voorjaar geïnformeerd.

De voorwaarden

  • Je moet tussen 1 maart en 1 september 2020 voor de budgethouder hebben gewerkt en hiervoor zijn betaald uit een Wmo-, Jeugdwet- of Wlz-budget
  • De uitzonderlijke prestatie moet onafhankelijk worden beoordeeld. Daarom mag de bonus niet aan een partner of familielid worden betaald. Ook mag de vertegenwoordiger geen aanvraag voor zichzelf (als zorgverlener) doen
  • Je mag niet via een zorginstelling werken. Zorginstellingen konden in 2020 een zorgbonus aanvragen voor hun medewerkers
  • Je mag niet meer verdienen dan € 39 per uur bij een arbeidsovereenkomst en € 88,90 per uur bij een overeenkomst van opdracht

Hoe vraag je de PGB-bonus aan?

De budgethouder (of vertegenwoordiger) kan de zorgbonus vanaf 1 maart tot en met 12 april 2021 aanvragen bij de SVB. Dit kan via Mijn PGB of via een formulier.

Wanneer wordt de PGB-zorgbonus uitbetaald?

De SVB bekijkt of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Voldoet de aanvraag? Dan ontvangt de budgethouder een brief. De SVB betaalt de PGB-zorgbonus van € 1000 netto uiterlijk in juni 2021 direct aan u uit.

Meer informatie

Vanaf 1 maart 2021 vindt je meer informatie op de website van de SVB. Het ministerie van VWS maakt een handreiking. Deze handreiking helpt de budgethouder bij de aanvraag en bij de beoordeling van de uitzonderlijke prestatie. Deze staat vanaf 1 maart 2021 op de website van Rijksoverheid.

De pgb-zorgbonus wordt bekostigd uit het VWS-budget dat voor de bonusregeling is gereserveerd. De pgb-zorgbonus komt daarmee niet ten laste van het individuele pgb van de budgethouder. De pgb-zorgbonus betreft een nettobedrag voor de zorgverlener. De pgb-zorgbonus heeft daardoor voor de pgb-zorgverlener geen gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten