Terug naar overzicht
Monitor Woonvormen Dementie, doet u mee?
Met de Monitor Woonvormen Dementie verzamelen we sinds 2008 gegevens over de verpleeghuiszorg. Door deel te nemen aan de Monitor, brengt u in kaart hoe het gesteld is met belangrijke aspecten voor goede dementiezorg.

De thema's die de monitor behandelt, sluiten nauw aan bij de kwaliteitsindicatoren van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Kwaliteit van zorg meetbaar maken

Belangrijke doelen van de Monitor zijn daarnaast om veranderingen in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg over de tijd in kaart te brengen en een steeds beter beeld te krijgen van wat ertoe doet om goede zorg te realiseren. Dit doen wij in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Welke onderwerpen uit het Kwaliteitskader zijn vertegenwoordigd in de Monitor?

  • Persoonsgerichte zorg – de Monitor bevraagt dit vanuit het perspectief van zowel verwanten als medewerkers. Ook meten we de kwaliteit van leven van bewoners.
  • Wonen en welzijn – niet alleen zinvolle dagbesteding, maar ook familieparticipatie wordt uitgediept in de Monitor. Daarnaast vragen we de omvang van de inzet van familie en vrijwilligers uit.
  • Veiligheid – De Monitor laat een dalende trend zien als het gaat om de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Tegelijkertijd is er nog beperkt aandacht voor het bevordering van de vrijheid of leefruimte van bewoners. Voor beide is aandacht in de Monitor.
  • Leren en verbeteren van kwaliteit – de Monitor biedt informatie voor interne kwaliteitsverbetering. Daarnaast zal er aandacht zijn voor hoe het leren en verbeteren van kwaliteit intern te organiseren valt en hoe dit onderdeel gemaakt kan worden van de cultuur.
  • Leiderschap, governance en management – de Monitor heeft het belang van een duidelijke visie op zorg en leiderschap aangetoond. Hoe eenduidig ervaren medewerkers de visie van de organisatie en hoe beoordelen zij het leiderschap van hun leidinggevende? Ook de rol die zelfsturing of zelforganisatie en inhoudelijke leiderschap hierin spelen nemen we mee.
  • Personeelssamenstelling – we brengen de feitelijke personeelssamenstelling in kaart in de Monitor, maar ook de zachtere kant zoals hoe medewerkers de teamsamenwerking en samenwerking met behandelaars ervaren. Ook brengen we medewerkerstevredenheid en werkomstandigheden in kaart. 

Voor meer informatie over deelname, klik hier 

Bron: Trimbos Instituut 

 

 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy