Terug naar overzicht
Nieuwe stap richting één cao voor verzorgenden en verpleegkundigen

Minister Van Ark gaat de SER om advies vragen over één cao voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dat zei ze in het Algemeen Overleg over de arbeidsmarkt in de zorg op 12 november.

Op een vraag van Tweede Kamerlid Verga Bergkamp (D’66) antwoordde de minister van medische zorg dat ze de kwestie van één cao voor verzorgenden en verpleegkundigen aan de SER zal voorleggen.

Begin oktober hield Van Ark de boot nog af. Op schriftelijke vragen van Bergkamp antwoordde ze toen dat het een zaak van werkgevers en werknemers is. ‘Het is (…) aan hen om de voor- en nadelen van één cao voor verzorgenden en verpleegkundigen tegen elkaar af te wegen. Het Rijk heeft geen rol aan de cao-tafel.’

De minister gaf daarbij aan dat ze de SER had gevraagd advies uit te brengen over (knelpunten rond) instroom, behoud, werkplezier en waardering in de zorg. En als de SER-leden zouden pleiten voor één cao v&v, dat ze dat voorstel dan wel zou ondersteunen.

Een kleine maand later zegt de minister toch toe om actief de vraag naar één cao v&v bij de SER neer te leggen. Of een aparte arbeidsvoorwaardenregeling in iedere zorg-cao.

Wat is de SER ook alweer?

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid.
 

Betere arbeidsvoorwaarden

Mogelijk voelt het kabinet de urgentie nu meer omdat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op 10 november ook pleitte voor één cao voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dat deed de raad in Applaus is niet genoeg, een advies op verzoek van minister De Jonge.

De RVS adviseerde om verpleegkundigen en verzorgenden anders te waarderen en te erkennen. De betere waardering moet vertaald woorden in betere arbeidsvoorwaarden, meer zeggenschap over de organisatie van het werk, en meer mogelijkheden bieden voor samenwerking. ‘Je moet op die drie borden tegelijk schaken, want ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’, benadrukt RVS-lid Liesbeth Noordegraaf in Zorgvisie.

Eén cao voor alle verzorgenden en verpleegkundigen

De RVS pleit voor een sector-overstijgende cao voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dus niet meer aparte cao’s per zorgsector, zoals nu. Deze zijn kostbaar, omdat alle medewerkers in een instelling deel uitmaken van de cao. Dus ook artsen in loondienst, of managers.

Eén cao v&v betekent dat alle verzorgenden en verpleegkundigen in Nederland gelijke arbeidsvoorwaarden krijgen. Denk daarbij aan scholing, salaris, inspraak, en zoiets als kinderopvang. Een ander voordeel is dat één cao een einde maakt aan de concurrentie tussen zorgsectoren. Zo is de ziekenhuis-cao vaak beter dan de cao in de vvt.

bron: nursing

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel met een KenniZ Premium Lidmaatschap.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten