Terug naar overzicht
Nieuwe zorgaanbieder? Vul de checklist in van de IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op kwaliteit en veiligheid bij nieuwe zorgaanbieders in de zorgmarkt. Het werkveld van nieuwe zorgaanbieders is groot. Zorginstellingen komen en gaan, fuseren en wisselen sneller van doelgroep dan de grote(re) zorgaanbieders.

Start met de checklist

De Checklist nieuwe zorgaanbieders geeft inzicht in welke gegevens en informatie u nodig heeft bij het invullen van de vragenlijst en geeft een beeld van de vragen die gesteld worden. U vindt bij elk onderdeel korte toelichtingen op de achterliggende wettelijke kwaliteitseisen.

De vragenlijst

De eerste vragen zijn om te bepalen of u een nieuwe zorgaanbieder bent en onder toezicht van de IGJ valt. Is dit het geval, dan krijgt u vragen over welk soort zorg u gaat leveren, de aanwezigheid van bepaalde beleidsdocumenten, zorgformats en (werk)afspraken. Maar ook welk soort personeel u mogelijk gaat inzetten. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een bevestiging dat u de vragenlijst heeft ingevuld. Hierin zit ook een overzicht van de door u gegeven antwoorden. Wordt duidelijk dat de vragenlijst niet op u van toepassing is, dan stopt de vragenlijst na de eerste vragen. Let op! Het is niet mogelijk de vragen op te slaan. Vul de vragenlijst in één keer in.

Start vragenlijst

Wat als u nog niet aan alles voldoet?

U bent verplicht ervoor te zorgen dat u aan de kwaliteitseisen voldoet op het moment dat u daadwerkelijk start met zorg leveren. Zolang u nog niet begonnen bent met het verlenen van zorg is het geen probleem dat u nog niet aan alle eisen voldoet bij het invullen van de vragenlijst. De vragen hebben immers ook het doel u op weg te helpen. De IGJ controleert deze kwaliteitsaspecten bij een eventueel bezoek. Uitgebreidere informatie over de kwaliteitseisen vindt u op www.kwaliteitenklachtenzorg.nl.

Het vervolg: bezoek van de IGJ

Afhankelijk van het soort zorg dat u wilt gaan verlenen, bezoekt de IGJ nieuwe zorginstellingen binnen 4 weken tot 6 maanden nadat zij zorg zijn gaan verlenen. Het doel is kennis maken met uw organisatie en toetsing of uw organisatie/instelling voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Algemeen uitgangspunt voor een bezoek is de risicoinschatting die de IGJ maakt aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst. De IGJ kijkt daarbij naar zaken zoals de omvang van de organisatie, het soort zorg, de zorgzwaarte en -complexiteit, de mate van kwetsbaarheid van de doelgroep, de hoeveelheid en soort personeel en de aanwezigheid van de juiste bevoegdheden en beleidsdocumenten. Op basis van deze inschatting besluit de IGJ of en op welke termijn zij u bezoekt. Op de website van de IGJ vindt u meer informatie over het bezoekbeleid van de IGJ. Ook vindt u hier informatie over het bezoek zelf.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw gegevens worden alleen verzonden naar en gebruikt door de IGJ. U ontvangt per mail een overzicht van de door u ingevulde vragen en antwoorden. Registerorganisatie CIBG is namens de IGJ ontwikkelaar en beheerder van de website en de vragenlijst.

Download 'Veelgestelde vragen en antwoorden over het toezicht op nieuwe zorgaanbieders'

Bron: IGJ 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy