Terug naar overzicht
NZa neemt maatregelen tegen zorgcowboys door aanpak juridische constructies

De NZa gaat barrières opwerpen tegen complexe juridische structuren bij zorgbedrijven. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld weglekt door fraude, oneigenlijk gebruik en onwettige winstuitkeringen.

Het besluit is mede ingegeven door publiciteit rond ondernemingen die onterecht hoge winsten genereren. De zorgautoriteit werkt samen met accountantsorganisaties, banken, notarissen, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Nog voor de zomer is dit plan klaar. De maatregelen moeten in de tweede helft van dit jaar in werking treden.

Risico’s complexe structuur

De NZa ziet dat er vaak zorggeld aan de sector wordt onttrokken: ‘In de meeste gevallen gaat dit gepaard met een complexe juridische structuur’, zegt een woordvoerder. ‘Hoewel een complexe juridische structuur op zichzelf niet illegaal is, zijn er wel degelijk risico’s aan verbonden. Het raakt immers aan de betaalbaarheid van de zorg. Het is van belang dat elke euro die voor de zorg bedoeld is, ook daadwerkelijk ten goede komt aan de zorg.’

De zorgautoriteit ziet dat zogenoemde zorgcowboys mazen in de wet gebruiken om op een legale maar onwenselijke manier zorggelden weg te laten lekken: ‘Om dat aan te pakken moeten we creatiever zijn’. De NZa wijst op drie aandachtspunten: tegengaan zorgfraude, hoge winsten die ‘buiten verhouding zijn’ en ‘niet-marktconforme tarieven die in rekening worden gebracht’, zoals huren en managementfees.

Barrièremodel

De NZa is bezig om een ‘barrièremodel’ te maken, samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Hiermee wordt in kaart gebracht van welke juridische constructies fraudeurs en kwaadwillenden misbruik kunnen maken, welke barrières daartegen kunnen worden opgeworpen en wie dat moet doen. Al in 2019 schreven de NZa en de IGJ in een Signaleringsbrief dat ‘mensen relatief eenvoudig een zorgonderneming kunnen starten en daarbij zorggelden laten weglekken.’

‘We bekijken hoe we de risico’s die het fenomeen van zorgcowboys met zich meebrengt, kunnen reduceren’, zegt de woordvoerder. ‘We onderzoeken wat we als NZa eraan kunnen doen. We zullen ook andere betrokkenen vragen die juridische constructies kritisch te onderzoeken’. Hij doelt onder andere op toezichtgesprekken. ‘Daarin zou in de toekomst bij een bedrijf met een complexe juridische structuur naar de rationale van die structuur kunnen worden gevraagd.’

Betere samenwerking

‘Het opwerpen van barrières is zeker een taak van de NZa, maar we vragen van alle stakeholders of ze hetzelfde willen doen’. De zorgautoriteit wil dat organisaties beter gaan samenwerken om het weglekken van zorggeld te voorkomen. De NZa noemt met name de gemeenten. Die hebben een rol om ‘verdachte zorgaanbieders te detecteren’, maar de opsporing ervan verloopt moeizaam. Belangrijke reden is dat veel gemeenten geen data uitwisselen via het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ). Slechts de helft van de gemeenten is aangesloten op dit IKZ.

De NZa kijkt vooral naar de mogelijkheden om via constructies geld over te hevelen tussen bv’s en naar de zeggenschap over deze bv’s. Ook moet het niet makkelijk zijn om betalingen zonder veel verantwoording op kosten van het zorgbedrijf te laten drukken, zoals uitgaven voor administratie, ict en bedrijfsadviezen. Verder heeft het beheer en onderhoud van vastgoed de aandacht bij de zorgautoriteit.

Wetsontwerp

Parallel aan deze plannen van de NZa ligt het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz) bij de Tweede Kamer. Het kabinet wil aanvullende maatregelen om de bedrijfsvoering in de zorg ‘transparant en integer’ te houden en te maken. Het wetsvoorstel moet de ‘negatieve gevolgen van tegenstrijdige belangen voorkomen’, staat in een toelichting. In de wet zal – als het voorstel wordt aangenomen door het parlement – expliciet worden vastgelegd dat bestuurders en interne toezichthouders ‘zich richten naar het belang van de instelling en het maatschappelijk belang’.

De NZa organiseert in maart een symposium over dit onderwerp. Een van de onderwerpen is een verkenning van de NZa naar het type juridische constructies in de zorgsector.
 
bron: zorgvisie
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten