Terug naar overzicht
NZa: tekortkomingen Wlz-uitvoerders bij risicobeheersing

De Wlz-uitvoerders (vaak zorgkantoren) die de wet langdurige zorg uitvoeren, hebben hun functies voor compliance, risicobeheer en audit “niet naar behoren ingericht”. De NZa concludeert na een onderzoek dat nog dit jaar verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

De zorgautoriteit vindt dat de kwaliteit van de sleutelfuncties “beter kan”. Organisaties voldoen op sommige onderdelen niet aan de algemene eisen voor een professionele bedrijfsvoering zoals dat is vastgelegd in de regelgeving. “Wij constateren dat de raad van bestuur en raad van commissarissen van het concern vooral aandacht hebben voor sleutelfuncties bij de zorgverzekeraar en te weinig aandacht geven aan de interne beheersing bij de Wlz-uitvoerder”, aldus de NZa.

 

Afspraken uitbestede sleutelfuncties

Zo heeft geen van de Wlz-aanbieders adequaat vastgelegd (met een ‘charter’) wat de afspraken zijn met betrekking tot de uitbestede sleutelfuncties. Op één na heeft ook niemand het aantal uren bepaald dat nodig is voor de uitvoering van uitbestede sleutelfuncties. Ook is vaak onduidelijk of de formele aansturing van de drie sleutelfuncties in de hoedanigheid van de raad van bestuur van de Wlz-uitvoerder plaatsvindt.

Afspraken over hoe informatie-uitwisseling en/of het toezicht op de uitbestede werkzaamheden is georganiseerd met de uitbestedingspartijen ontbreken vaak. Ook zijn bij ongeveer de helft van de organisaties de rapportage- en escalatielijnen niet helder van elkaar gescheiden of hun plaatsing in de organisatie is onduidelijk.

Juiste besteding

De NZa wijst erop dat goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering van zorgorganisaties belangrijke voorwaarden zijn voor het leveren van goede zorg en een juiste besteding van geld. Als sleutelfuncties niet goed zijn geregeld, loopt de Wlz-uitvoerder het risico dat uitvoeringsprocessen uit de hand lopen of dat ze zelfs de wet- en regelgeving overtreden. Ook kan een slechte bedrijfsvoering ertoe leiden dat burgers niet de juiste zorg ontvangen of dat ze een onjuiste eigen bijdrage moeten betalen.

Verbeteringen

De NZa merkt op dat de gebrekkige organisatie niet heeft geleid tot daadwerkelijke problemen in de praktijk, maar wijst op de risico’s. De zorgautoriteit ziet dat sommige Wlz-uitvoerders al werken aan de aangegeven verbeteringen. Ze verwacht dat de organisaties dit uiterlijk 31 december in orde hebben. Om te controleren of dat het geval is, doet ze begin volgend jaar nieuw onderzoek.

De Wlz-uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan burgers, cliëntondersteuning, zorgbemiddeling, de inkoop van langdurige zorg, controle van declaraties en betalingsopdrachten aan het CAK. Deze taken hebben zij overgedragen aan de zorgkantoren, maar de Wlz-uitvoerder blijft hiervoor verantwoordelijk.

bron: Skipr

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Vegro logo 2021

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten 

 Portalise logo blauw staand met icoon en payoff