Terug naar overzicht
NZa verlaagt tarieven medisch-specialistische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de dbc-tarieven ‘herijkt’. Ze dalen gemiddeld met 0,05 procent. De wijzigingen van het dbc-pakket voor de medisch-specialistische zorg gaan in per 1 januari 2023. Ook zijn er enkele aanpassingen die de beweging naar passende zorg stimuleren.

Voor 2023 zijn de tarieven breed herijkt. Dit is sinds 2017 niet meer gebeurd. In verband met de coronapandemie zijn er in 2020 en 2021 geen kostprijzen uitgevraagd. Door de brede herijking nu, verwacht de NZa passende tarieven voor de komende periode. Er zijn een aantal zorgproductgroepen uitgezonderd van de brede herijking. Dit komt doordat deze in het geheel zijn gewijzigd of doordat er aparte trajecten voor waren of nog lopen.

Dbc-tarieven ietsje lager

Op totaal niveau is het effect van de herijking volgens de NZa zeer beperkt. De tarieven dalen gemiddeld met 0,05 procent. Op het niveau van zorgproductgroepen of individuele prestaties zijn er uiteraard wel veranderingen. De tariefherijking is uitgebreid afgestemd met partijen.

Juiste zorg op juiste plek

De release van het dbc-pakket voor de medisch-specialistische zorg 2023 bevat een aantal aanpassingen om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek te stimuleren. De aanpassingen ondersteunen verschuiving van zorg van kliniek naar dagverpleging, polikliniek en thuissituatie. Verder komen er meer mogelijkheden voor palliatieve zorg en vermindering van administratieve lasten voor plastische chirurgie.

Intercollegiaal consult

Om de gewenste verschuiving van zorg te ondersteunen heeft de NZa een aanpassing gemaakt voor intercollegiaal consult en medebehandeling. In de regeling medisch-specialistische zorg (NR) zijn twee verblijfsvormen voor intercollegiaal consult en medebehandeling toegevoegd.

Bovendien is een aantal andere artikelen op deze wijziging aangepast. Het gaat onder meer om intensieve niet-electieve en langdurige kindergeneeskundige zorg met thuisovernachting. Hetzelfde geldt voor langdurige observatie zonder overnachting en dagverpleging. Verder is er voor palliatieve zorg een verduidelijking in de regelgeving opgenomen. Dit betreft een consult door een lid van het team palliatieve zorg. Deze zorg kan ook plaatsvinden binnen dagverpleging en langdurige observatie.

Verminderen administratiedruk

De NZa vermindert de administratieve lasten bij het specialisme plastische chirurgie. Dat gaat specifiek over het typeren van de zorgvraag bij de afleiding naar dbc-zorgproducten. Specialisten ervaren dit als administratieve last. De NZa schrapt deze regel. Het is niet langer nodig de zorgvraagtypering vast te leggen.

Bron: Skipr

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy


Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank