Terug naar overzicht
NZa wil mandaat om zorgcode te betrekken in toezicht
De NZa wil het mandaat om de bedrijfsvoering van zorgaanbieders te toetsen aan de zorgbrede governancecode. ‘Dat zou het leven voor ons een stuk gemakkelijker maken,’ aldus Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving van de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa).

De zorgbrede governancecode die is afgesproken tussen de verschillende brancheorganisaties valt onder zelfregulering. Er is geen externe toezichthouder die kan handhaven als een zorgorganisatie zich niet houdt aan de afspraken. Zoals bijvoorbeeld de afspraak dat een lid van een raad van toezicht geen directeur of lid van de raad van toezicht mag zijn van een concurrerende zorgorganisatie in het eigen werkgebied. Ook mag een lid van een raad van toezicht niet binnen drie jaar na aftreden optreden als interim-bestuurder van de organisatie. ‘De zorgverzekeraar houdt bij de inkoop rekening met de code. Ook de NZa neemt de code in haar toezicht mee wanneer we breder onderzoek doen maar de NZa handhaaft niet wanneer een instelling zich niet aan de code houdt. Het zou een mooie aanvulling op ons instrumentarium zijn als we dat wel zouden kunnen,’ zegt Raaijmakers.

Goed bestuur

De NZa heeft als taak om toezicht te houden op goed bestuur. De toezichthouder let daarbij op de publieke belangen betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Dit doet de NZa samen met de IGJ.
Dit jaar heeft de NZa extra aandacht voor de rol van de interne toezichthouder. ‘Ik vind het belangrijk om meer het gesprek met elkaar aan te gaan. Wij letten bijvoorbeeld op de manier waarop toezichthouders betrokken zijn bij risicomanagement. Het kan dan gaan om onderwerpen als de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens of bijvoorbeeld de gevolgen van de Brexit’, aldus Raaijmakers. Andere thema’s die in 2019 extra aandacht krijgen, zijn het weglekken van zorggeld en het voorkomen van belangenverstrengeling.

Werkagenda

‘Wij kijken of bestuurders en toezichthouders hun rol goed vervullen. Bij het besturen van een organisatie gaat het om het afwegen van belangen. Wij kijken naar de manier waarop een besluit tot stand is gekomen. Zijn bijvoorbeeld alle stakeholders gehoord en is dat een zorgvuldig proces geweest? Heeft iedereen zijn rol goed uitgeoefend. Het toezicht op goed bestuur is voor ons best ingewikkeld want er zijn veel grijze gebieden,’ aldus Raaijmakers. De NZa en de IGJ baseren hun werkagenda op de klachten die bij haar worden ingediend en op de speerpunten die voor een lopend jaar zijn vastgesteld. Raaijmakers: ‘We proberen op een slimme manier data te benutten. We kijken bijvoorbeeld naar data over de wijkverpleging en op basis daarvan kiezen we waar gericht onderzoek moet plaatsvinden.’ De NZa onderzoekt ook actuele zaken. Momenteel doet de NZa samen met de IGJ bijvoorbeeld onderzoek naar de gang van zaken bij het Slotervaart ziekenhuis en de ziekenhuizen in de Noordoostpolder. Voor de zomer moet dit zijn afgerond.

Karina Raaijmakers zal spreken op het congres Nieuwe financiële verantwoording dat Zorgvisie samen met de NVTZ organiseert op 7 maart.
Bron: Zorgvisie 
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy