Terug naar overzicht
Oekraïners met een zorgachtergrond inzetten binnen de VVT

Het kabinet wil vanaf 1 april een uitzondering maken op de tewerkstellingsvergunning voor Oekraïners. Hierdoor kunnen ook werkgevers in de zorg makkelijker Oekraïners aannemen wanneer zij aan het werk willen.

Hoewel de eerste aandacht natuurlijk uitgaat naar veiligheid, rust en opvang, krijgt ActiZ van sommige leden al berichten dat er  Oekraïense vluchtelingen zijn met een zorgachtergrond graag aan het werk willen binnen de VVT.

Binnen staande wet- en regelgeving is dit bijna onmogelijk, omdat er vanuit de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) een arbeidsmarkttoets uitgevoerd dient te worden. Dit betekent dat er eerst gekeken wordt naar de beschikbaarheid van medewerkers in Nederland en andere landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), voordat er een medewerker uit Oekraïne in dienst kan worden genomen. Om de toegang van Oekraïners tot de Nederlandse arbeidsmarkt te vergemakkelijken heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken aangekondigd om deze regeling tijdelijk te verruimen. Vanaf 1 april zijn werkgevers vrijgesteld van de plicht om tewerkstellingsvergunningen aan te vragen. In plaats daarvan komt een meldplicht bij het UWV. Hierover zullen wij u binnenkort via deze pagina nader informeren.

Arbeidsvoorwaarden

Als u een medewerker uit Oekraïne in dienst wilt nemen gelden dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Dit betekent dat de CAO volledig van toepassing is op deze groep medewerkers.

Opleidingen

Oekraïne kent drie verschillende opleidingen voor verpleegkundigen: Associate degree in Nursing, Bachelor of Science in Nursing en Master of Science in Nursing. Op basis van deze opleidingen adviseren wij u om medewerkers die deze opleidingen hebben behaald in te zetten op de volgende functies. Omdat de opleidingen niet volledig vergelijkbaar zijn adviseren wij om per individu te bekijken welke functie het beste past. Bijvoorbeeld door bekwaamheid rondom voorbehouden handelingen in de praktijk te toetsen.

Erkenning opleiding

De opleidingen verzorgende-ig, mbo-verpleegkundige en hbo-verpleegkundige zijn beschermende titels. Als een medewerker met een buitenlands zorgdiploma in Nederland werkzaamheden wilt verrichten binnen deze functies dient het diploma erkend te worden. Aangezien Oekraïne een land buiten de Europese Unie is, dient er een ‘verklaring van vakbekwaamheid’ te worden afgegeven. Het toetsen van de vakinhoud, de beroepsinhoud en Nederlandse taal is hier een onderdeel van. Na afloop van deze erkenningsprocedure kan een medewerker worden ingeschreven in het Big-Register en worden ingezet op de verschillende functies.

Zie de onderstaande tabel voor een vergelijking bij benadering van Oekraïense en Nederlandse opleidingen. 

vergelijking Oekraine Nederland

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy


Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank