Terug naar overzicht
Ouderenzorgaanbieders in de problemen door Wlz-vergoeding

Meer zorgaanbieders in de ouderenzorg verwachten financiële problemen te ondervinden door de zorginkoop voor de Wlz. Tarieven zijn bij een steeds groter deel niet genoeg om de toekomstplannen of de huidige (loon)kosten te financieren, blijkt uit een peiling van ActiZ onder zorginstellingen.

In een peiling onder 113 zorgaanbieders geeft 44 procent aan problemen te verwachten, fors meer dan een jaar geleden toen 17 procent van de aanbieders zei problemen te verwachten. Volgens de respondenten blijft de bekostiging achter bij de verwachte stijging van de zorgvraag. Sommigen merken ook op dat toekomstige investeringen of loonstijgingen vanuit de cao-afspraken niet gedekt kunnen worden vanuit de tarieven.

Innovaties

Iets meer dan de helft, 53 procent van de ondervraagden, voorziet geen financiële problemen en 3 procent ziet zelfs mogelijkheden om extra investeringen te doen. In 2021 zei 79 procent van de ondervraagden geen problemen te verwachten en 4 procent zag mogelijkheden om innovaties door te voeren.

Grofweg 40 procent van de zorgaanbieders heeft nog geen overeenstemming bereikt met de zorgkantoren over compensatie van de gederfde omzet of meerkosten vanwege de pandemie. De meerderheid van de zorgaanbieders heeft al overeenstemming bereikt over eventuele overproductie in de intramurale zorg. De twintig die nog wachten op uitsluitsel over extra vergoedingen schatten dat zij nog wachten op 13,6 miljoen euro.

100 procent van de NZa-tarieven

Zorginstellingen zouden voor 2023 graag de NZa-tarieven willen ontvangen en daar ook minder over in gesprek willen met de zorgkantoren. Ook klaagt men over de bureaucratie die het hele inkoopbeleid behelst.  Verder zouden zorginstellingen graag meerjarige afspraken willen zodat er duidelijkheid is over toekomstige financiering. ActiZ geeft aan blij te zijn met het voornemen van de overheid om meerjarencontracten te stimuleren. Volgens de branchevereniging heeft de sector eenvoud en stabiliteit nodig om zo ook in de toekomst de nodige investeringen te doen.

Meer wachtenden

Twee derde van de ondervraagden gaat ervan uit dat het aantal urgent wachtende cliënten zal toenemen in 2022, terwijl maar een klein deel, 16 procent, in zijn geheel of in grote mate afspraken heeft kunnen maken met het zorgkantoor over uitbreiding van de capaciteit. De gesprekken hierover gaan wel goed bij de meeste zorgaanbieders, maar bij sommige instellingen willen zorgkantoren alleen praten over uitbreiding van het aanbieden van Volledig Pakket Thuis.

De enquête geeft een beeld hoe de sector ervoor staat, maar is niet representatief voor alle zorgaanbieders. Zo zijn zorginstellingen met een omzet van minder dan 10 miljoen euro ondervertegenwoordigd, terwijl organisaties met een omzet van meer dan 100 miljoen euro juist zijn oververtegenwoordigd. Wel dekken de zorgaanbieders die hebben gereageerd 52 procent van de totale contracteerruimte voor 2022 voor de ouderenzorg.

bron: Skipr

 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy


Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank