Terug naar overzicht
Overzicht wettelijke registraties ouderenzorg vernieuwd

Veel zorgverleners geven aan dat ze veel tijd kwijt zijn met het doen van administratiewerk. Een grote ergernis. Vooral omdat veel registraties helemaal niet wettelijk verplicht zijn. Maar welke registraties zijn dat wel?

In het vernieuwde overzicht ‘Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg’ zetten we ze voor je op een rij.

Wat is er gewijzigd?

  • De onlangs in werking getreden verordeningen en wetten zijn opgenomen. Zo zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg toegevoegd. Daarnaast zijn de wijzigingen uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de beleidsregels rond de meldplicht geweld tussen cliënten in het overzicht opgenomen.
  • Verouderde wetgeving is verwijderd. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet meldplicht datalekken zijn daarom niet langer in het overzicht opgenomen.
  • De voor de zorgmedewerker verplichte registraties uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn opgenomen.
  • Het begrippenkader is verder uitgebreid.
  • De leesbaarheid is verbeterd, onder andere door een andere indeling van de hoofdstukken.
  • De fabels en misverstanden uit het vorige overzicht zijn vervangen door feiten en zijn geactualiseerd.
  • Omdat de toekomstige Wet zorg en dwang (Wzd) erg leeft onder zorgmedewerkers, is hiervan een korte beschrijving toegevoegd.

Hoe gebruik je het overzicht?

Elk hoofdstuk is gewijd aan een bepaald onderwerp zoals het zorgplan of omgaan met medicatiegegevens. Je leest vervolgens in het kort een omschrijving van de bijbehorende wetten en regelgeving, een beschrijving van de wettelijk verplichte registraties en uiteindelijk feiten waarover in de praktijk geregeld misverstanden bestaan.

Bron: Zorg voor Beter

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy