Terug naar overzicht
Proefimplementatie afsprakenset uitwisseling kwaliteitsinformatie

De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders en andere ketenpartijen samengewerkt aan het vaststellen van de afsprakenset KIK-V (‘Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg’). De afspraken moeten de knelpunten oplossen die de zorgaanbieders ervaren in de uitwisseling van kwaliteitsinformatie. Voordat wordt overgaan tot een landelijke implementatie van de afsprakenset, start een proefimplementatie bij vijf zorgaanbieders in de regio Kennemerland. Ook vindt er op donderdag 26 november een algemene online informatiebijeenkomst plaats over de implementatie van de afsprakenset zodat zorgaanbieders weten wat dit voor hen betekent en hoe zij zich kunnen voorbereiden.

Animatievideo afsprakenset kwaliteitsinformatie

Wat houdt de afsprakenset Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg precies in? In deze animatievideo wordt dit uitgelegd.  

Kwaliteitsinformatie personeelssamenstelling en basisveiligheid

De eerste afsprakenset richt zich op twee thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg die voor de ketenpartijen prioriteit hebben: ‘personeelssamenstelling’ en ‘basisveiligheid’. De afsprakenset is eerder al getoetst in de praktijk. Sjaak van der Linden, adviseur Kwaliteit en Veiligheid bij Zorgcirkel, nam deel aan zowel de praktijktoets over personeelssamenstelling, als over de indicatoren voor basisveiligheid:

Van der Linden: ‘We hebben intensieve maar leuke gesprekken gevoerd over de definiëring van de gegevens en de haalbaarheid van de afspraken. In een positief kritische sfeer bespraken we de uitdagingen die we tegenkomen en hoe we naar een oplossing kunnen werken. Er werd goed geluisterd naar onze input en inzichten. Bijkomend positief effect was dat we door deze gesprekken ook zelf gedwongen werden onze eigen processen kritisch onder de loep te nemen.’

Informatiebijeenkomst implementatie afsprakenset KIK-V

Zorgaanbieders die meer willen weten over wat de afsprakenset Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg voor hen betekent en hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden, kunnen zich aanmelden voor de online informatiebijeenkomst op donderdag 26 november (10.30 – 12.00 uur).

De bijeenkomst start met een introductie van het programma KIK-V. Aan bod komt wat KIK-V betekent voor u als zorgaanbieder en wat het programma oplevert. Tevens wordt ingegaan op wat u als zorgaanbieder nu al kunt doen voor de implementatie van de afsprakenset KIK-V. Tijdens verdiepende deelsessies kunnen deelnemers ervaringen delen over zowel de mogelijke gevolgen in het proces als op de techniek.

bron: waardigheid en trots

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten