Terug naar overzicht
Ruim een derde van de bonusaanvragen was fout

Doordat zorgaanbieders fouten hebben gemaakt in de belastingafdracht, is er onjuist gebruikgemaakt van de bonusregeling. In totaal zijn fouten geconstateerd bij ruim een derde van de in 2021 gecontroleerde aanvragen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de netto hoogte van de bonus maar ook voor de zorgaanbieder die vanwege de fouten tegen terugvordering aankijkt, schrijft minister Conny Helder in een Kamerbrief.

Het kabinet stelde in 2020 via de bonusregeling een bonus beschikbaar. Deze is bedoeld voor zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie hadden verricht in de strijd tegen covid-19 in de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020.

Fouten

In 2021 heeft een eerste groep zorgaanbieders zich verantwoord over subsidies tot 125.000 euro. Daaruit blijkt dat in veel gevallen fouten zijn gemaakt in de belastingafdracht; het gaat in totaal om 35 procent. De zorgaanbieder heeft in deze situaties onjuist gebruik gemaakt van de voor de bonusregeling geldende uitzonderingsmogelijkheid om de bonus door middel van eindheffing netto aan de zorgprofessional uit te betalen.

Belastingafdracht

De onjuiste belastingafdracht kan mogelijk gevolgen hebben voor de netto hoogte van de uitbetaalde bonus. Afdrachtfouten kunnen er ook toe leiden dat een zorgaanbieder niet aan de voorwaarden van de bonusregeling voldoet. Dit betekent een lagere subsidie en terugvordering van de te veel betaalde subsidie bij de zorgaanbieder.

Bonusronde

Helder besluit het bij deze steekproef te houden, ook al was er in 2021 nog een tweede bonusronde. Zij wil dat zorgaanbieders niet langer in onzekerheid verkeren over hun definitieve subsidiebedrag. Alle zorgaanbieders die in 2021 hun verantwoording hebben ingediend, ontvangen daarom op korte termijn een definitief besluit (vaststellingsbeschikking), waarmee zij duidelijkheid krijgen over het definitieve subsidiebedrag.

bron: Skipr

 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy


Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank