Terug naar overzicht
Subsidie SectorplanPlus 3e tijdvak geopend per 1 december 2018

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van VWS om een extra impuls te geven aan scholing voor onder andere nieuwe medewerkers, werkbegeleiders en praktijkopleiders. Ook de begeleidingskosten van Orientatiebanen valt onder deze subsidieregeling.

De aanvraagprocedure en alle laatste stand van zaken vind u binnenkort op www.sectorplanplus.nl

SectorplanPlus Zorg & Welzijn

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hiermee kunnen werkgevers in Zorg en Welzijn een extra impuls geven aan opleidingsinspanningen gericht op:

  1. Nieuwe instroom van medewerkers (ook oriëntatiebanen)
  2. Met ontslag bedreigde medewerkers
  3. Opscholing via kwalificerende scholing (BBL en HBO opleidingen)
  4. Praktijk- en werkbegeleiders

Wanneer een werknemer binnen een van deze groepen valt, komen verschillende scholingsactiviteiten in aanmerking voor subsidie. Het gaat om BBL-trajecten, HBO-duale en -deeltijdtrajecten, en verschillende andere (korter durende) trainingen en opleidingen. 

Commissie 'Werken in de Zorg'
De minister van VWS heeft onlangs de commissie 'Werken in de Zorg' ingesteld. Deze commissie bestaat uit vijf leden: Doeke Terpstra (voorzitter), Anja Schouten, Paul Rullmann, Peter van Driel en Marjolein ten Hoonte. De opdracht van de commissie luidt: Monitor en stimuleer de kwaliteit en voortgang van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (en andere initiatieven gericht op 'meer, beter, anders'). Deze commissie zal ook de regionale actieplannen in het werkgebied van Care2Care beoordelen en partijen in de regio adviseren.

De minister gebruikt deze adviezen om te beoordelen of het noodzakelijk is partijen in de regio aan te zetten tot meer actie. De commissie is voornemens de eerste gespreksronde, gepland in november 2018, te gebruiken om zich een beeld te vormen van de uitgangssituatie in de verschillende regio's. 25% van de SectorplanPlus-subsidie wordt verleend onder de voorwaarde van een positief advies van de adviescommissie voor de betreffende arbeidsmarktregio over RAAT.

TIJDVAK 3

De aanvraagperiode voor het 3e tijdvak loopt van 3 december t/m 21 december 2018. Het gaat hierbij om opleidingen die aanvangen tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019. 

Bekijk hier de belangrijkste wijzigingen t.o.v. tijdvak 2.

Het Programma van Eisen voor het 3e tijdvak vind je hier.

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy