Terug naar overzicht
Zorgkantoren moeten beter hun best doen

Als zorgkantoren aan hun zorgplicht willen blijven voldoen, moeten ze nu extra stappen zetten. Dat schrijft de NZa in een gepubliceerd rapport.

Contracten

De toezichthouder roept zorgkantoren op om resultaatgerichte afspraken te maken met zorgaanbieders om de knelpunten tussen zorgvraag en zorgaanbod op te lossen. Zij adviseert zorgkantoren om deze afspraken contractueel vast te leggen.

 

Zorgplicht

Zorgkantoren moeten in het kader van hun zorgplicht voldoende passende zorg inkopen voor de Wlz verzekerden in hun regio. Het is dus belangrijk dat zij weten in hoeverre het zorgaanbod in hun regio aansluit bij de vraag naar zorg, zo stelt de NZa. Uit het onderzoek van de NZa blijkt dat zorgkantoren knelpunten over het algemeen goed in beeld hebben. Zij signaleren onder meer een toenemende vraag naar Wlz-zorg vanwege de vergrijzing, een complexer wordende zorgvraag bij bepaalde doelgroepen en een toenemende behoefte aan extramurale zorg. Nog niet alle zorgkantoren specificeren de knelpunten afdoende.

Wlz en daarbuiten

De NZa roept deze zorgkantoren dan ook op om inzichtelijk te maken bij welke (sub)doelgroepen, zorgsoorten, (sub-)regio’s en wanneer (nu of in de (nabije) toekomst) er fricties zijn. Op deze manier krijgen we meer zicht op waar en wanneer het zorgkantoor wel of mogelijk niet aan zijn zorgplicht kan voldoen en wat er nodig is om dit op te lossen. Zorgkantoren zetten zich in om het aanbod van zorg beter af te stemmen op de vraag. Dit doen ze onder meer door samenwerkingsverbanden aan te gaan met zorgaanbieders en partners, ook buiten het Wlz domein, zoals gemeentes. Bijvoorbeeld om gemeentes mee te krijgen in het zorgen voor geschikte ouderenhuisvesting en capaciteit voor verpleeghuiszorg. Daarom is het extra belangrijk om resultaatgerichte afspraken met individuele zorgaanbieders te maken.

Lees meer in het rapport ‘Zorg voor alle Wlz-cliënten. Sturing door zorgkantoren op het aansluiten van zorgvraag en – aanbod (2021)

bron: Skipr

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Vegro logo 2021

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten 

 Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank copy