Terug naar overzicht
Zorgkantoren voeren vonnis inkoopkader Wlz uit

Zorgkantoren blijven in 2021 de tariefpercentages van 2020 hanteren. Ze vragen ook geen beknopte plannen meer waarmee zorgaanbieders in aanmerking konden komen voor een opslag op het tarief. Daarmee volgen ze de gerechtelijke uitspraak op in het recente kort geding rond het inkoopkader langdurige zorg.

Dat laat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens de zorgkantoren van CZ, Eno, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid weten. De betrokken zorgkantoren bestuderen op dit moment nog het vonnis, maar geven alvast duidelijkheid over de belangrijkste punten: tarieven en plannen. Alle exacte implicaties van het vonnis worden verwerkt in een Nota van Inlichtingen die binnen twee weken wordt gepubliceerd.

Bevoorschotting

Uiterlijk 19 november ontvangen zorgaanbieders de voorlopige contractering en de overeenkomst. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) probeert daarnaast voor 1 januari de bijhorende beschikking af te geven, waarmee het bevoorschottingsproces voor 2021 zoals gebruikelijk kan verlopen.

Gesprek

Over de consequenties van de gerechtelijke uitspraak voor de langere termijn willen de zorgkantoren graag in gesprek met de branches van zorgaanbieders in de langdurige zorg. Dit gesprek moet wat de zorgkantoren betreft gaan over manieren om de langdurige zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De reeds ingediende plannen vormen daarvoor een goed uitgangspunt, vinden de zorgkantoren.

Verbeterplannen

Daarmee brengen de zorgkantoren ogenschijnlijk één van de gewraakte elementen uit de gehanteerde zorginkoop-systematiek toch weer ter tafel. Met de genoemde verbeterplannen konden zorgaanbieders een opslag van 2 procent verdienen op een tarief van 94 procent van het NZa-tarief. De rechter oordeelde op 1 oktober dat de zorgkantoren hiermee de aanbestedingsbeginselen schonden en dat de procedure daarmee onrechtmatig was. De rechter stelde tevens dat de zorgkantoren reële, kostendekkende tarieven moesten betalen en dat daarom ook komend kaar de tarieven van 2020 van kracht moeten blijven.

Reactie minister

Minister De Jonge verwacht niet dat de uitspraak inzake de inkoop van langdurige zorg gevolgen zal hebben voor de omvang van het budgettaire kader 2021, zo laat hij de Tweede Kamer in de Kaderbrief Wlz 2021 weten. Wel zegt De Jonge nog op de uitspraak te zullen terug komen in een separate brief.

Overhevelen

Het Wlz-kader voor 2021 bedraagt 27,1 miljard euro. 22,7 Miljard euro is bestemd voor de inkoop van zorg in natura. Daarnaast is er volgend jaar ook bijna anderhalf miljard aan kwaliteitsbudget beschikbaar. Bij de besteding hiervan hebben de zorgkantoren wat de minister betreft de nodigte speelruimte. “Wlz-uitvoerders behouden de mogelijkheid om, binnen de landelijk geoormerkte ruimte, middelen over te hevelen tussen de regio’s om de middelen zo doelmatig mogelijk te benutten”, zo schrijft de minister. Daarmee krijgen de zorgkantoren van de minister iets van de manoeuvreerruimte terug die ze recentelijk in de rechtszaal verloren.

Achtervolgen

Waar de financiële gevolgen van de rechtszaak rond het inkoopkader volgens de minister beperkt zijn, blijft de coronacrisis voor onzekerheid zorgen. Tegenover de minister heeft de NZa laten weten dat “de trendbreuken die het gevolg van zijn de corona-uitbraak haar nog enige tijd blijft achtervolgen bij de advisering over de toereikendheid van het Wlz-kader”. De minister rekent er op dat “de NZa een uiterste inspanning doet om de onzekerheid die daarmee gepaard gaat te minimaliseren bij haar volgend advies”. Die volgende raming brengt de NZa in februari naar buiten.

bron: zorgvisie

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel met een KenniZ Premium Lidmaatschap.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten