KenniZ met KVK: Expertsessies voor ZZP‘ers in de Zorg

Trots op de samenwerking tussen Kamer van Koophandel Rotterdam, Gemeente Rotterdam en KenniZ: Het kennisplatform voor zorgondernemers! Door de krachten te bundelen kunnen wij ons ook inzetten voor de toekomstige (startende) ZZP'ers in de Zorg!   Op donderdag 17 oktober 2019 organise

Info sessie november- Verantwoorde personeelssamenstelling binnen de kleinschalige zorg

Wil je weten wat er van je verwacht wordt met betrekking tot verantwoorde personeelssamenstelling, hoe je daar invulling aan kan geven en welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn?  Wil je met collega’s verkennen welke mogelijkheden er zijn om tot slimme oplossingen te komen voor de beschi

AgeTech Works congres

Het aantal ouderen neemt in hoog tempo toe. Daarmee groeit ook de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel staat nu al onder druk. Om in de toekomst met minder mensen aan meer ouderen zorg te leveren moeten we nù slimme

KenniZ Workshop: De do’s en don’ts van het kwaliteitsplan 2020

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat  het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag. Voor veel zorgorganisaties is dat al lang vanzelfsprekend; het kwalitei

Info sessie special - De 7 Musthaves voor een succesvol infectiepreventie beleid in het kwaliteitsplan 2020

Worstel je ook met de vraag: wat moet ik in mijn kwaliteitsplan infectiepreventie vermelden? Hoe stuur ik op kwaliteit van infectiepreventie? Hoe helpt het plan mij om de zorg veiliger te maken? En hoe helpt het mijn medewerkers bij het uitvoeren van hun werk?

Ben jij zorgondernemer, locatiemana

Info sessie december: Benchmarking & Big Data: Samen werken aan groei en kwaliteit

De groei van (particuliere) woonzorginitiatieven

Het aantal nieuwe particuliere woonzorglocaties in Nederland is de afgelopen jaren razendsnel gegroeid. In 2012 waren circa 130 particuliere woonzorglocaties operationeel (DTZ, 2012). Begin 2017 werd het aantal particuliere woonzorglocaties

Congres Cliëntenraden 2019 - Ga aan de slag met Wmcz 2018

Congres Cliëntenraden 2019 - Ga aan de slag met Wmcz 2018

Wil jij meer weten over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) die volgend jaar ingaat? Kom dan naar het Congres Cliëntenraden 2019 op 4 december in het NBC in Nieuwegein. Je krijgt informatie over de inhoud van en hoe je invulling geeft aan deze nieuwe wet. Inspire

Vierde Start-up bijeenkomst: speciaal voor de startende zorgondernemer

Je hebt een droom, een eigen visie op zorg

 

Je wilt het graag anders doen in de zorg

 

Je gelooft in tijd en aandacht voor jouw cliënt 

 

Hoe dit te vertalen naar een concreet plan voor een eigen zorgonderneming?

 

KenniZ Start-up b

Workshop ZORG RIE in 1 dag - speciaal voor de zorgondernemer

Op 12 december 2019 vindt de ZORG RIE workshop in 1 dag plaats. De workshop wordt georganiseerd in de Vlaamse schuur van Kleemans organisatieadvies te Bavel. Tijdens de ZORG RIE in 1 dag workshop komen diverse organisaties van dezelfde sector samen en gedurende deze workshop vult men onder begele

Workshop: Basiskennis Subsidie- & Fondsenwerving speciaal voor KenniZ leden

'De Geheimen van SubsidieManagement Ontrafeld'

Staan je goede ideeën onder druk door een krappe financiën? 
Is je budget gekort en staat de uitvoering van innovaties rond de uitvoering van beleid of vernieuwing van je dienstverlening onder druk?
Zijn extra ‘potjes’ zijn

Workshop WZD: 'Vrijheid & Veiligheid' voor de kleinschalige zorg (1)

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Het doel van de wet is veilige en goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen. De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. 

Vanuit KenniZ wille

Workshop WZD: 'Vrijheid & Veiligheid' voor de kleinschalige zorg (2)

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Het doel van de wet is veilige en goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen. De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. 

Vanuit KenniZ wille

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy