VIDEO CONFERENCE - Inspiratiesessie april: Indicator 'Aandacht voor eten en drinken'

VIDEO CONFERENCE - Inspiratiesessie april: Indicator 'Aandacht voor eten en drinken'

Eten+Welzijn organiseert op dinsdag 7 april speciaal voor KenniZ leden een digitale inspiratiesessie over de verplichte indicator: ‘Aandacht voor eten en drinken’ voor de kleinschalige zorg.  Eten+Welzijn is een samenwerkingspartner van KenniZ. 

Onlangs is a

Start cursus ‘Proef! - Zorg en Welzijn met sterren’: aan de slag met eten en drinken

Samen met o.a. Patiënt & Voeding, RIVM en gebaseerd op richtlijnen voedingscentrum, LOC heeft Eten+Welzijn een praktisch beleidsinstrument ontwikkeld: ‘Proef! - Zorg en Welzijn met sterren’. Zorgorganisaties kunnen hiermee hun positie bepalen, prioriteiten stellen en veranderinitiatieven

VIDEO CONFERENCE, DEEL 1 - Masterclass: Vertegenwoordiging van bewoners in de kleinschalige zorg: familieleden, bewindvoerders en mentoren

Deze masterclass is verdeeld in 2 onderdelen.  Deel 1 - korte digitale sessie over het stroomschema & het kaderen van Vertegenwoordiging > Donderdag 14 mei 13.30 -14.30 Deel 2 - het 'live'-gedeelte wordt verzet een nieuwe datum. Deze volgt zodra er duidelijkheid is rondom de coronas

Workshop WZD: 'Vrijheid & Veiligheid' voor de kleinschalige zorg (4)

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Het doel van de wet is veilige en goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen. De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. 

Vanuit KenniZ wille

Inspiratiesessie juni: Lerend Netwerk informatiebeveiliging & AVG

Als zorginstelling beschik je over zeer privacygevoelige gegevens van cliënten, medewerkers en relaties. Je dient aan allerlei verplichtingen te voldoen omtrent informatiebeveiliging ten behoeve van het kunnen garanderen van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van jouw data. Het onde

Inspiratiesessie juni: Hoe weet je of je voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg?

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de standaard voor kwaliteit in de verpleeghuiszorg. Het is daarmee het kompas voor betrokken partijen als de cliënt en mantelzorgers, zorgverleners en zorgorganisaties, zorgkantoren en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Weet jij of je helemaal vo

Inspiratiesessie juli - Arbo RI&E en Brandveiligheid - Heb jij alles op orde?

Een veilige leefomgeving creëren voor de bewoners. Daar komt behoorlijk wat bij kijken. Wat zijn de risico’s op brand, of op een andere calamiteit? En hoe kan je hierop anticiperen? Om alle risico’s goed in kaart te brengen wordt er een inspiratiesessie voor jou als beleidsbepaler in de zorg ge

Workshop WZD: 'Vrijheid & Veiligheid' voor de kleinschalige zorg (5)

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Het doel van de wet is veilige en goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen. De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. 

Vanuit KenniZ wille

Inspiratiesessie september: Aandacht voor intimiteit en seksualiteit, een levenslange behoefte

In de ouderenzorg is het nog steeds niet erg gebruikelijk om het onderwerp intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken. Toch is daar wel behoefte aan. Wat het lastig maakt is dat er zeker bij de meeste bewoners een taboe op rust, en dat geldt eigenlijk ook vaak voor de medewerkers. Het is

Jaarlijkse seminar 'Dag van de zorgondernemer 2020' voor de kleinschalige zorg

LET OP: Vanwege de Corona maatregelen is dit event verplaatst naar donderdag 29 oktober 2020. Had je al een toegangskaart geactiveerd en/ of kaart(en) gekocht?Deze blijven uiteraard van kracht. Je ontvangt hier een bevestiging van per email.    Samen werken aan steeds betere zorg voor on

Workshop WZD: 'Vrijheid & Veiligheid' voor de kleinschalige zorg (6)

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Het doel van de wet is veilige en goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen. De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. 

Vanuit KenniZ wille

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy