Ben jij al zorgpartner van KenniZ? De voordelen op een rij: 

 • Een onafhankelijk kenniscentrum voor de kleinschalige woonzorgvormen;
 • Samen innoveren, inspireren & realiseren;
 • Continue kennisdeling met de basis van het kwaliteitskader;
 • Direct in gesprek met VWS en IGJ;
 • Speciaal Start-Up programma voor de startende zorgondernemer;
 • Sparren met inhoudelijke experts over jouw vragen;
 • Toegang tot de KenniZ Community & KenniZ app;

 

 Meld je hier aan om zorgpartner te worden 

Meld je hier aan voor de Corona nieuwsbrief

Kennisseminar: Contractering in de Zvw

Juridische aandachtspunten en rechten en plichten bij contractering voor verzekeraars en zorgaanbieders

De overheid en zorgverzekeraars willen toe naar steeds meer ‘gecontracteerde zorg’: het percentage zorgaanbieders met een overeenkomst moet omhoog. Bij de contractering met zorgverzekeraars spelen – naast goede onderhandelingstactieken en onderhandelingstechnieken – de nodige juridische elementen een rol. In dit kennisseminar gaan wij in op deze juridische aspecten bij contractering met zorgverzekeraars en staan wij stil bij de rechten en verplichtingen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Wij besteden daarbij ook aandacht aan relatief ‘nieuwe’ manieren van inkopen in de Zorgverzekeringswet, zoals trajecten die lijken op formele aanbestedingsprocedures maar dat – volgens de zorgverzekeraars – niet zijn.

Waarde van het inkoopbeleid

Verder wordt het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars, dat jaarlijks op 1 april verschijnt, steeds belangrijker. Tijdens het kennisseminar wordt besproken welke juridische betekenis dit inkoopbeleid heeft en wat zorgaanbieders ertegen kunnen of moeten doen, indien zij zich niet kunnen vinden in bepaalde elementen in het inkoopbeleid.

Niet-contracteren: wat dan?

Daarnaast zien wij dat in sommige zorgsoorten zorgaanbieders lastig in aanmerking komen voor een overeenkomst, of dat de zorgaanbieder er juist zelf voor kiest om niet te contracteren. Ook die beslissing heeft juridische gevolgen, waarbij wij stil zullen staan tijdens dit kennisseminar.

Regelgeving

In de regelgeving zijn vereisten opgenomen, waaraan zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich tijdens het contracteringsproces moeten houden. Denk, naast de algemene regels uit het Burgerlijk Wetboek, aan de regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw van de NZa. Tijdens het kennisseminar wordt ingegaan op de eisen in deze regeling en de betekenis daarvan.

Rechtspraak

Verder staan wij stil bij leidende en ook actuele jurisprudentie over de rechten van zorgaanbieders en verplichtingen van zorgverzekeraars bij contractering. Zo blijkt uit recente jurisprudentie dat zorgverzekeraars een transparant, objectief en non-discriminatoir inkoopbeleid moeten hanteren, maar komt dat ook uit de verf?

Onderwerpen en vragen

KenniZ partner Eldermans|Geerts zal ingaan op de volgende vragen: 

 • Welke rechten en verplichtingen bij zorgcontractering vloeien voort uit rechtspraak en regelgeving, voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars?
 • Welke juridische mogelijkheden heeft de zorgaanbieder die zich niet kan vinden in nieuwe elementen in het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar?
 • Welke juridische argumenten kunnen de zorgaanbieder helpen in het contracteringsproces?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van contracteren en aan welke verplichtingen moeten gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders voldoen?

Datum en aanmelden

Het kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op 27 september 2022 vanaf 16.00 uur. Sprekers zijn Karik van Berloo en Daniël Post.

Dit kennisseminar wordt gelijktijdig digitaal én fysiek georganiseert. In het aanmeldformulier kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat: digitale aanwezigheid of fysieke aanwezigheid in Zeist (in de seminarruimte achter het kantoor van Eldermans en Geerts aan de Driebergseweg 16C, 3708 JB Zeist). Afhankelijk van de aanmeldingen en de opgegeven voorkeuren kunnen zij besluiten het kennisseminar geheel online te verzorgen.

Klik op deze link om je aan te melden.

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy


Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank