Terug naar overzicht

Ook dit jaar worden  de tarieven in de Wlz op 1 januari aangepast. Het budget wordt geïndexeerd, dat wil zeggen, aangepast aan de prijsstijgingen. Verder geldt er een speciale regeling voor mensen die wonen in een pgb-wooninitiatief met een zorgprofiel voor verpleging en verzorging.

Indexering

Voor alle budgethouders met een pgb in de Wlz worden in verband met indexatie de tarieven per 1 januari 2019 verhoogd met 3,63%.

Met ingang van 2017 geldt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, dat van toepassing is voor: 

  • mensen in een pgb-gefinancierd wooninitiatief
  • met een pgb-Wlz verpleging en verzorging
  • zorgprofiel 4 tot en met 8

Kwaliteitsgelden aanvragen per persoon 

Het begon met een kritische vraag van KenniZ naar VWS over de kwaliteitsgelden alleen voor ZIN, maar nu ook beschikbaar voor PGB woonzorginitiatieven. Vraag ze op tijd aan per bewoner zodat u er direct mee aan de slag kunt!

Vanwege dit zogenoemde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg krijgen budgethouders die wonen in een kleinschalig wooninitiatief en geïndiceerd zijn voor een zorgprofiel in sector Verpleging en Verzorging voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een verhoging van het budget van € 4.000,00. Hiermee kunnen betalingen worden verricht aan het kleinschalig wooninitiatief, die moet voldoen aan de vereisten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Kijk voor meer informatie hierover op deze website van de overheid

U kunt deze als zorginstelling als volgt aanvragen. Op het wijzingsformulier PGB - zorginstellingen, dient u dit mee te nemen in uw aangevraagde budget op per bewoner. Wij delen met u een voorbeeld: Het wijzigingsformulier voor een bewoner met VV 5 en per 1-1-2019 aangepast inclusief de €4000 voor kwaliteit: 

  • Totale PGB budget voor ZZP 5:  51.351 euro per jaar
  • Woontoeslag voor kleinschalige wooninitiatieven: 4.400 euro per jaar
  • Kwaliteitsgelden: 4.000 euro per jaar 

Totaal 59.751/12 is €4.979,25 per maand te factureren / te ontvangen. Doe er u voordeel mee en vraag deze nu aan per bewoner. 

Download hier het wijzigingsformulier voor 2019

Voor meer info over het invullen van deze formulieren: klik hier

 Invullen

Op deze pagina kunt u de publicatie in de Staatscourant van de gewijzigde pgb-tarieven in 2019 downloaden: 

Tarieven pgb-Wlz 2019 Staatscourant

Tarieventabel pgb-Wlz 2019 Zorgverzekeraars Nederland

Tarieventabel pgb-Wlz 2019

Tarieventabel pgb-Wlz 2019 Wlz-indiceerbaren-definitief Zorgverzekeraars Nederland

 

Bij vragen of onduidelijkheden neem altijd contact op met uw Zorgkantoor. KenniZ is niet aansprakelijk als de kwaliteitsgelden niet worden uitgekeerd.

Bron: Per Saldo, Zorgkantoor en Zorgondernemer uit KenniZ Netwerk 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy