Terug naar overzicht

Tijdens de info sessie van 24 januari '19 bent u van harte welkom voor de afsluiting van het jaar in Zoetermeer.

Dit keer staan twee belangrijke thema's centraal voor de zorgondernemer: 

1) Fiscale nieuwjaarstips voor de zorgondernemer. Het begin van het jaar is hét moment om de fiscale positie van uw onderneming zowel zakelijk als privé nog eens onder de loep te nemen. Wij bekijken samen speciaal voor de zorgondernemer de juridische, fiscale en zorgitems waar u in 2019 rekening mee kunt houden. Tevens kijken we naar nieuwe wet-en regelgeving die voor u van belang zijn in 2019 en waar u zich alvast op kunt gaan voorbereiden.

2) Infectiepreventie is het thema van deze winter. Als zorgondernemer bent u verantwoordelijk dat alles goed geregeld is voor het moment dat er een uitbraak volgt in uw woonzorgvoorziening. Maar waar bent u nou eigenlijk voor verantwoordelijk? En op welke wijze kijkt de IGJ naar u? 

De IGJ & infectiepreventie: Voldoet u aan de eisen?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is gestart met thematisch toezicht op infectiepreventie en het antibioticabeleid in woonzorghuizen. Het toetsingskader wat de Inspectie daarbij gebruikt is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. De aandachtspunten van dit vernieuwde toetsingskader zijn opgehaald in de praktijk. Eerder toezicht van de Inspectie op infectiepreventie had niet het gewenste effect. Daarom is er een argumentenkaart (pdf) ontwikkeld.

Volgens de inspecteurs van IGJ is de vorm van toetsen op de werkvloer iets eenvoudiger dan in het verleden. 'In de praktijk zien we vaak dat medewerkers wel hygiënisch willen werken, maar dat ze niet de middelen hebben of onvoldoende worden ondersteund. Het zwaartepunt van het toezicht is daarom een beetje verschoven.'

Een belangrijk verschil zit hem onder andere in twee thema’s waar extra aandacht voor is:

  • De verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde
  • De verantwoordelijkheid van de bestuurder (kader goed bestuur)

De bestuurder is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden. Kan iedereen hygiënisch werken? Voldoet het gebouw aan de inrichtingseisen? Zijn alle noodzakelijke hulpmiddelen aanwezig? Verder moet een bestuurder aan kunnen tonen dat hij op de hoogte is van wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van infectiepreventie. Het inhuren van deskundigheid in de vorm van een deskundige infectiepreventie en een infectiepreventiecommissie is hier een voorbeeld van. De inspectie schrijft niet voor hoe, maar organisaties moeten kunnen laten zien waar zij hun informatie vandaan halen. De regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie kunnen hier een rol in spelen. Hierin maakt het toezicht op infectiepreventie ook al een koppeling met het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het daarbij vereiste lerend netwerk.

Bij het volgen van de richtlijnen spelen de randvoorwaarden die de bestuurder moet creëren een rol, maar elkaar kunnen aanspreken of dilemma’s rondom hygiëne bespreken is ook nodig. De Inspectie gaat daar op toetsen: Is er een aan- of bespreekcultuur? En gebeurt dat ook daadwerkelijk?

Agenda & programma

12.30 -13.00 uur: Inloop met koffie en thee

13.00 -14.00 uur: Nieuwjaartips door André Loesink (Westerveld & Vossers) 

14.00-14.30 uur: Netwerkpauze 

14.30-15.30 uur: Plenaire sessie door onze expert Monique Wooing (Infectiepreventie deskundige), waar de volgende vragen centraal staan:

  • Met welke uitdagingen wordt u geconfronteerd als bestuurder bij hygiëne & infectiepreventie binnen uw woonzorg organisatie?
  • Welke persoonlijk beschermingsmiddelen dient u ter beschikking te stellen aan uw (zorg)team? 
  • Hoe richt u een infectiepreventiecommissie op die op een actieve wijze invulling geeft aan het hygiëne- en preventiebeleid?
  • Hoe geeft u medewerkers structureel bij- en nascholing over hygiëne en infectiepreventie?
  • Hoe zorgt u ervoor dat hygiëne en infectiepreventie een onderdeel wordt van uw kwaliteitssysteem?
  • Tevens staan we stil bij de actueel ontwikkelingen binnen dit thema gebied: NORO, BMRO & Persoonlijke hygiëne.

15.30 - 16.30 uur: Interactieve rond de tafelgesprekken (casuïstiek) rondom NORO - BMRO & Persoonlijke hygiëne of toetsingskader IGJ & infectiepreventie?

16.30 uur: Centraal bespreken & Terugkoppeling en mogelijkheid tot vragen stellen. 

17.00 uur: KenniZ terugblik 2018 en doelstellingen voor 2019, met afsluitende borrel. 

Deze info sessie wordt verzorgd door Westerveld & Vossers en ElderCare. De bijeenkomst is zowel geschikt voor de zorgondernemer/bestuurder die graag meer wil weten over de laatste ontwikkelingen binnen de hygiëne & infectiepreventie en de fiscale nieuwjaarstips 2019. 

Datum, locatie en aanmelden

Datum: Donderdag 24 januari 2019 van 12:30-17:30 uur

Locatie: ElderCare (Chroomstraat 26, 2718 RR Zoetermeer) 

Aan deze informatie sessie zijn geen kosten verbonden als u Premium lid bent van KenniZ.

Zonder lidmaatschap van KenniZ, betreffen de kosten 79,00 euro per persoon. Indien u zich heeft aangemeld maar toch niet aanwezig kunt zijn, graag tijdig (24 uur van tevoren) afmelden bij het secretariaat van KenniZ. Anders worden er annuleringskosten (79,00 euro per persoon) in rekening gebracht.

Invalid Input
Vul uw organisatie in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy