Terug naar overzicht

Eten+Welzijn organiseert op vrijdag 29 november een bijeenkomst over ‘Aandacht voor eten en drinken’ 

Onlangs is aan de lijst met verplichte indicatoren binnen het kwaliteitskader VVT, de indicator ‘Aandacht voor eten en drinken’ toegevoegd. Om op tijd aan deze norm te voldoen is op vrijdag 29 november a.s. een open kennisevent met als thema: Hoe geef ik inhoud aan de verplichte kwaliteitsindicator verpleeghuiszorg voor 2019 "Aandacht voor Eten en Drinken”. Dit is een initiatief vanuit ActiZ. amandelen of snoep copy

Hierbij wordt een MenUkaart gelanceerd waarbinnen Stichting Eten+Welzijn, Patiënt & Voeding en RIVM samenwerken. De MenUkaart is een stappenplan naar het voedingsbeleid van morgen om bewoners zo gezond mogelijk te maken en te houden met tegelijkertijd oog voor duurzaamheid.

De menukaart maakt het bestuurders (managers) én cliënten/patiëntenraden gemakkelijker om vast te stellen op welke manier zij in hun instellingen aan de slag willen. De MenUkaart maakt hierbij gebruik van de visie en de feiten zoals geformuleerd door het RIVM (‘Wat ligt er op ons bord’). De onderliggende perspectieven ‘Gezondheid’, ‘Duurzaamheid’,  ‘Welzijn’ en ‘Patient empowerment’ maken gebruik van de richtlijnen van Voedingscentrum, European Patient’s Forum en IPH.

​Tijdens de Kick-off krijgen cliëntenraden, voedingsverantwoordelijken, diëtisten en kwaliteitsmanagers uitleg over hoe deze menukaart werkt en hoe deze kan ingezet worden om binnen de eigen organisatie een passend voedingsbeleid kan worden opgezet. Hierbij wordt vooral ingegaan op de richtlijnen:

  • Wat wordt van zorgorganisatie verwacht binnen de WLZ?

  • Hoe zijn deze tot stand gekomen?

  • Zijn deze richtlijnen ook voor mijn doelgroep relevant en haalbaar?

  • Welke invloed heeft de cliënt hierin en hoe organiseer ik dit?

  • Hoe implementeer ik?

  • Wat zijn sleutels tot succes?

Aanmelden en meer informatie:
Je bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. Je kunt zich hier aanmelden of meer informatie vinden over de bijeenkomst en het gehele programma. 

Datum:  vrijdag 29 november 2019

Tijd:        10:00 tot 15:00 uur

Locatie: Beweging 3.0 Woonzorglocatie De Pol, Vetkamp 85 te Nijkerk 

Kosten:  Deze bijeenkomst is gratis voor KenniZ Leden. Eten+Welzijn is een samenwerkingspartner van KenniZ.

Documenatie: 

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over verpleeghuiszorg. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In het 'Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg' worden de kwaliteitsindicatoren toegelicht en worden meetinstructies gegeven. In dit handboek staat tevens welke gegevens bedoeld zijn voor openbaarmaking. U kunt deze data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Verslagjaar 2019

Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg

PDF-document 1.445,16 KB

Indicatorgids 22-10-2019

 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy