Terug naar overzicht

Samen met o.a. Patiënt & Voeding, RIVM en gebaseerd op richtlijnen voedingscentrum, LOC heeft Eten+Welzijn een praktisch beleidsinstrument ontwikkeld: ‘Proef! - Zorg en Welzijn met sterren’. Zorgorganisaties kunnen hiermee hun positie bepalen, prioriteiten stellen en veranderinitiatieven ontwikkelen, gericht op gezond, duurzaam eten en welzijn. Met Proef! geef je concreet invulling aan de nieuwe inzichten en wettelijke eisen*.

KenniZ biedt ism Eten+Welzijn een cursus aan verdeeld in 5 dagdelen. Elk dagdeel heeft een ander thema om mee aan de slag te gaan.

Via een waarderingssysteem uitgedrukt met sterren, worden initiatieven, prestaties en ontwikkelingen beloond. Optioneel kunnen deelnemers hun resultaten delen met en meten aan andere locaties met als ultieme proef een sterren award. Het wedstrijdelement zorgt voor meer draagvlak en extra energie op de werkvloer (vergelijkbaar met voormalig initiatief Gastvrijheidszorg met sterren).

* Aandacht voor eten en drinken’ is een nieuwe verplichte kwaliteitsindicator basisveiligheid voor verpleeghuizen. In het Nationaal preventieakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 de helft van de ziekenhuizen gezondere voeding aan patiënten, personeel en bezoekers aanbiedt. Ook binnen het klimaatakkoord -vertaald binnen de Green Deal ‘duurzame zorg’- wordt een nieuwe strategie, gericht op het aanbieden van gezond en duurzaam voedsel, verwacht.

Wat levert het op:

· Verbetering kwaliteit van leven en welzijn van cliënten en patiënten

· Concrete invulling van kwaliteitsindicator, preventieakkoord en Green Deal

· Een jaarlijkse objectieve beoordeling en desgewenst prestaties meten aan anderen

· Samenwerking met alle betrokkenen rond de maaltijdmomenten

· Rapportage als basis voor het kwaliteitsplan

Op 15 april begint het programma met een startbijeenkomst waar dieper wordt ingegaan op verschillende voedings- en welzijnsthema’s. Hier kunnen deelnemers alvast inspiratie en ervaring opdoen over waar ze concreet mee aan de slag willen.

Aanpak:

Eenmalige start (5 dagdelen)

In het 1e en 2e dagdeel worden de deelnemers onder leiding van de verantwoordelijke Eten en Welzijn getraind om een quickscan op locatie uit te voeren en de kaders en structuren bepalen die nodig zijn om de beweging te kunnen maken.

3de dagdeel: Met een ‘integraal team eten en drinken’ aan de slag om vanuit perspectief van de cliënt het beleid van eten en drinken in te vullen. Hiermee geeft de organisatie invulling aan de kwaliteitsindicator.

Een E+W nulmeting wordt besproken, waarbij de stand van zaken in beeld gebracht wordt en prioriteiten (focus) bepaald .a.d.h.v., op 9 thema’s: Gezonde Voeding, Duurzame Voeding, Veilige Voeding, Betaalbare Voeding, Samenwerking, Clienttevredenheid, Welzijn, Empowerment, Gezondheid bevorderende leefomgeving. De richtlijnen zijn bepaald door belangenbehartigers (Voedingscentrum, EPF, IPH, Patiëntenfederatie,…)

In het 4de dagdeel gaan de teams, samen met ‘integraal team eten en drinken’ die werken rondom de maaltijden de prioriteitenlijst bespreken, ontdekken welke maatregelen mogelijk zijn en concrete acties benoemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘de Top 100 E+W interventielijst’ . Hiermee geeft de organisatie invulling aan het onderliggende jaarlijks kwaliteitsplan van de kwaliteitsindicator.

In het 5de dagdeel worden teams gecoacht bij het voeren van een positief leer-en verbetermethodiek. Hierbij maken zij gebruik van een digitaal instrument om positie, doelen te bepalen en draagvlak te creëren.

Kosten: 

Normaal kost deelname aan dit programma 3000,00 euro per organisatie. Speciaal voor KenniZ leden bieden wij in samenwerking met Stichting Eten+Welzijn dit programma aan voor 840,00 euro (Je doet dan mee met twee deelnemers van jouw organisatie) en gaat samen met 4 andere organisaties samen aan de slag. Door de krachten te bundelen, kunnen we dit efficienter opzetten en deze mooie prijs aanbieden. 

Het programma kan pas van kracht gaan als 5 organisaties meedoen. 

Data & Tijdstip: 

Cursus 1 (voorjaar-zomer 2020) vindt plaats op: 

- Dagdeel 1: Woensdag 15 april: 13.00-17.00 uur

- Dagdeel 2: Woensdag 29 april: 13.00-17.00 uur

- Dagdeel 3: Woensdag 13 mei: 13.00-17.00 uur

- Dagdeel 4: Woensdag 27 mei: 13.00-17.00 uur

- Dagdeel 5: Woensdag 17 juni: 13.00-17.00 uur

Cursus 2 (najaar-winter 2020) vindt plaats op: 

- Dagdeel 1: Woensdag 9 september: 13.00-17.00 uur

- Dagdeel 2: Woensdag 23 september: 13.00-17.00 uur

- Dagdeel 3: Woensdag 14 oktober: 13.00-17.00 uur

- Dagdeel 4: Woensdag 28 oktober: 13.00-17.00 uur

- Dagdeel 5: Woensdag 19 november: 13.00-17.00 uur

Schrijf je hier direct in voor cursus 1 of cursus 2: 

 

Invalid Input
Vul uw organisatie in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
 

 

 

 

 

 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy