Terug naar overzicht

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat  het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag. Voor veel zorgorganisaties is dat al lang vanzelfsprekend; het kwaliteitskader stelt het nu ook verplicht. De vorm waarin dat gebeurt is vrij, maar het kader geeft wel aan welke onderwerpen erin aan de orde moeten komen. Verplicht is bijvoorbeeld een verbeterparagraaf per locatie voor het volgend jaar.

Aan het eind van het jaar stellen zorgorganisaties hun kwaliteitsplan vast. Vanaf december 2017 voor het eerst. Dit kwaliteitsplan hoeft niet gepubliceerd te worden. Het speelt wel een rol bij (mogelijk) inspectiebezoek en gesprekken met het zorgkantoor. Zij kunnen deze informatie daarvoor opvragen. Het kwaliteitsverslag moet op 1 juli van het volgende jaar gereed zijn. Dit moet op de eigen website gepubliceerd worden, en de link ervan moet worden aangeleverd aan de Openbare Data Base van het Zorginstituut. Op 1 juli 2018 voor het eerst.

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft in hoofdstuk 4 en de bijbehorende bijlages 4 en 5 aan wat er in het kwaliteitsplan en -verslag aan de orde moet komen.

Tijdens deze workshop gaan we in gezamenlijkheid aan de slag met het kwaliteitsplan 2020 en nemen wij u mee in: 

  • Wat zijn absolute do’s  & dont's voor het opstellen van het kwaliteitsplan?

  • Stellen alle zorgkantoren hun eigen eisen aan het kwaliteitsplan of zijn hierover afspraken gemaakt?

  • Hoe gaat het zorgkantoor om met het kwaliteitsplan, wat gebeurt er precies mee?

Tijdens deze workshop ondersteunen wij u bij uw persoonlijke vragen en geven wij handvatten voor een optimaal kwaliteitsplan voor 2020. 

DagprogrammaLoesje

13.00 – Plenaire sessie door onze expert Barbara de Kort, waar de volgende vragen centraal staan:

  • Zijn alle onderdelen in uw kwaliteitsplan vertegenwoordigd?
  • Welke do's en dont's kunt u gebruiken voor uw kwaliteitsplan? 
  • Hoe heeft u de verbetercyclus geborgd?

14.15 - Netwerkpauze 

14.45 – Interactieve rondetafelgesprekken (casuïstiek) rondom het kwaliteitsplan:

  1. Leren en verbeteren van cliëntervaringen
  2. Het kwaliteitsplan
  3. Checklist onderdelen kwaliteitsplan 

16.00 -  Centraal bespreken en terugkoppeling en mogelijkheid tot stellen van vragen

17.00 - Afsluiting                                                                          

Datum, locatie en aanmelden

Datum: Dinsdag 12 november 2019

Locatie: Bolbergseweg 12a, 4854 NG Bavel – Kleemans

KenniZ expert: Barbara de Kort

De workshop gaat door bij minimaal 8 deelnemers.  

Deze workshop is geschikt voor directie/management en beleidsmedewerkers die zich ontfermen over het kwaliteitsplan. En is alleen beschikbaar voor zorgorganisaties die kleinschalig georganiseerd zijn, op deze wijze streven wij naar een optimale uitwisseling van ervaringen & tips voor deze sector. 

Aan deze workshop zijn kosten verbonden. Als Premium lid van KenniZ krijgt u korting op deze workshop. Per zorgorganisatie bedraagt deelname 99,00 euro (excl. btw). 

Zonder lidmaatschap van KenniZ, betreffen de kosten 149,00 euro (excl. btw) per zorgorganisatie. Indien u zich heeft aangemeld maar toch niet aanwezig kunt zijn, graag tijdig (24 uur van tevoren) afmelden bij het secretariaat van KenniZ. Anders worden er annuleringskosten (49,00 euro (excl. btw) per persoon) in rekening gebracht.

U ontvangt een certificaat van deelname.

Invalid Input
Vul een contactpersoon in
Vul uw organisatie in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een telefoonnummer in
Invalid Input

 

 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy