Terug naar overzicht
Info sessie september - Thema basis veiligheid: Medicatieveiligheid binnen de kleinschalige zorg door IVM

Tijdens de info sessie van donderdag 19 september behandelen we vanuit het kwaliteitskader het basisthema veiligheid: Medicatieveiligheid binnen de kleinschalige zorg. Deze info sessie wordt inhoudelijk voorbereid in samenwerking met Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het IVM is de enige neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft. Zij hebben onder andere meegewerkt aan het nieuwe toetsingskader Medicatieveiligheid voor de verpleeghuiszorg. Vanuit KenniZ zijn wij trots op de samenwerking met IVM en hopen op deze wijze onze leden optimaal te ondersteunen binnen dit basis veiligheid thema van het kwaliteitskader. Ook op het gebied van scholing zijn er diverse leergangen in ontwikkeling speciaal voor medicatieveiligheid binnen de kleinschalige zorg. Hierover volgt binnenkort meer nieuws. 

Veel calamiteiten binnen de ouderenzorg en dus ook binnen kleinschalige woonzorgvoorzieningen, worden veroorzaakt door onzorgvuldigheden rondom medicatie verstrekking.  Daarom is de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanaf 4 oktober 2018 gestart met het nieuwe toetsingskader Medicatieveiligheid. 

Deze normen geven de inspectie de mogelijkheid om medicatieveiligheid thematisch te onderzoeken. Zo ziet de inspectie of verbetermaatregelen na een calamiteit ook daadwerkelijk in de organisatie geborgd zijn. In de normen wordt gelet op de thema’s; de betrokkenheid van de cliënt, de deskundigheid van het personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid op dit onderwerp. Ook zal dit toetsingskader daar waar nodig in het risicogestuurde toezicht meegenomen worden.

Deze benoemde normen gaan over de belangrijkste risico’s rondom medicatieveiligheid. Bij de selectie van deze normen is gekeken naar de betrokkenheid van de cliënt en de verantwoordelijkheidsverdeling. Ook is aandacht voor het veilig voorschrijven, medicatiebeoordeling en medicatieoverdracht. Dit zijn de risico’s die in het inspectierapport ‘Veilig voorschrijven moet beter’ (januari 2017) aan de orde komen. De normen en toetsingscriteria zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en veldnormen die in de verpleegzorg zijn beschreven. Lees hier: Toetsingskader medicatieveiligheid in verpleegzorg

Samen met andere zorgondernemers gaan we in gesprek en delen we ervaringen over de borging van medicatieveiligheid binnen een kleinschalige woonzorgsetting. Thema's die aan bod komen tijdens deze middag: 

- Actuele ontwikkelingen op gebied van medicatieveiligheid binnen de kleinschalige zorg door IVM 

- Toetsingskader medicatieveiligheid in de verpleeghuiszorg van de IGJ in de praktijk: Wat betekent dit voor jou? 

- Scholing & Toetsing van medewerkers op gebied van medicatieveiligheid. Ook het scholen van niv. 2(+) en anders opgeleiden zal besproken worden

- Jouw vragen en casuistiek komt aan de orde tijdens deze info sessie. Deel deze met ons op voorhand door te mailen naar: secretariaat@kenniz.nl (of vermeld het in het onderstaande inschrijfformulier). 

Agenda & programma

12.30 -13.00 uur: Inloop met koffie en thee

13.00 -14.00 uur: Plenaire bijeenkomst door IVM 

14.00-14.30 uur: Netwerkpauze 

14.30-16.30 uur: Rondetafelgesprekken met zorgondernemers onderling rondom ingebrachte casuïstiek

16.30 uur: Centraal bespreken & Terugkoppeling en mogelijkheid tot vragen stellen

17.00 uur: KenniZ Academy toelichting met afsluitende borrel

Datum, locatie en aanmelden

Datum: Donderdag 19 september 2019 van 12:30-17:30 uur 

Locatie: Chroomstraat 26, 2718 RR Zoetermeer

Als je Premium lid bent van KenniZ, dan mogen er 2 personen kosteloos naar de info sessie. 

Als je geen Premium lid bent, zijn de kosten 79,00 euro (excl. btw) per persoon. Wanneer je hebt aangemeld, maar toch niet aanwezig kunt zijn, graag tijdig (24 uur van tevoren) afmelden bij het secretariaat van KenniZ. Anders worden er annuleringskosten (79,00 euro per persoon) in rekening gebracht.

Invalid Input
Vul uw organisatie in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy