Terug naar overzicht

Bent u initiatiefnemer van - of heeft u plannen voor een woonzorgarrangement? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ). KenniZ ondersteunt de zorgondernemer hierbij door het delen van kennis, expertise en ondersteuning door onze inhoudelijke experts. U krijgt vanuit ervaren zorgondernemers tips & inzichten over de haalbaarheid van uw droom, plan of gewenste zorglocatie. 

De SWZ richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden. In de regeling heet dit woonzorgarrangementen.

Regeling & budget

De regeling bestaat uit 3 onderdelen:

  1. initiatieffase: in deze fase onderzoekt en toetst u de haalbaarheid van het initiatief. De Staat verstrekt een subsidie voor de initiatieffase van het woonzorgarrangement. Voor deze fase is jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar. Hiermee zijn naar schatting tussen de 70 en 90 plannen te realiseren. Het maximale subsidiebedrag per plan is € 20.000.
  2. planontwikkelfase: de periode waarin u het projectplan voor een woonzorgarrangement ontwikkelt en de bouw voorbereidt. De Staat stelt zich voor 90% borg voor de lening die een aangesloten bank verstrekt in deze fase. De regeling maakt jaarlijks borgstellingen tot € 10 miljoen voor leningen in deze fase mogelijk. Per plan is de borging maximaal € 180.000 (90% van € 200.000). Hiermee zijn jaarlijks minimaal 55 projecten te financieren.
  3. bouw/nafinancieringsfase: de periode waarin u het woonzorgarrangement realiseert en aansluitend (ver)huurt of (ver)koopt. De Staat stelt zich borg voor een achtergestelde lening van maximaal 15% van de stichtings- of verwervingskosten bij deze fase. De regeling maakt jaarlijks borgstellingen tot € 46,8 miljoen voor leningen in deze fase mogelijk. Per plan is de borging maximaal € 1.600.000 (80% van € 2.000.000). Naar verwachting zijn hier jaarlijks circa 50 projecten mee te financieren. Voor 2019 zal dit aantal mede door de lange doorlooptijd van deze projecten lager zijn.

Voorwaarden

Als initiatiefnemer komt u in aanmerking als u een woonzorgarrangement wilt ontwikkelen, bouwen of verwerven. Hierbij moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees meer over de voorwaarden.

KenniZ als onafhankelijke procesbegeleider

KenniZ ondersteunt de zorgondernemer als onafhankelijke procesbegeleider. De invulling van de Start Up bijeenkomsten (waarvan de eerste 3 april 2019 is gegeven en de volgende alweer in de agenda staat is op woensdag 5 juni 2019) , met de collectieve & individuele begeleiding sluit dit direct aan bij de stimuleringsmaatregel Wonen en Zorg. 

KenniZ ondersteunt u bij: 

- Het vormgeven en indienen van de aanvraag; 

- Initiatiefase begeleiding & toetsing: conceptontwikkeling, haalbaarheidstoets (zowel kwalitatief als financieel), marktanalyse (doelgroep bepaling, tariefstelling en schaalgrootte), bouwtechnische toetsing (plan van eisen t.a.v. de doelgroep & functionele inrichting van het gebouw). 

- Middels Start Up bijeenkomsten komt u in gesprek met andere zorgondernemers om uw plan te toetsen, ideeen uit te wisselen en de haalbaarheid te vergroten

- Ook tijdens de planontwikkelfase en bouw/nafinancieringsfase biedt KenniZ ondersteuning bij het vormgeven van alle proccesen die nodig zijn om 'goed voorbereid' een woonzorginiatief te starten en/of doorontwikkelen. 

Aanvragen

U kunt voor de initiatieffase SWZ subsidie van 15 april tot en met 31 december 2019 aanvragen via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning, niveau 1 nodig. Voor de borgstellingsleningen in de planontwikkelfase en de bouw- en nafinancieringsfase kunt u zelf geen aanvraag doen. Dit gebeurt door uw bank waarmee het ministerie van VWS een overeenkomst heeft. Op dit moment zijn er nog geen aangesloten banken. Lees meer over deze procedure en de kosten die ermee gemoeid zijn.

Meer weten en ondersteuning nodig?

Raadpleeg de geldende wetgeving 

Wilt u graag ondersteuning vanuit KenniZ: stuur uw gegevens naar deanie@kenniz.nl, t.a.v. 'Ondersteuning Stimuleringsmaatregel Wonen en Zorg' en wij nemen contact met u op. 

Bron: RVO 

 
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy