Terug naar overzicht

Op maandag 4 november waren ruim 35 zorgondernemers aanwezig bij de info sessie ‘Verantwoorde Personeelssamenstelling binnen de kleinschalige zorg’ die KenniZ en Vilans hadden georganiseerd. Diana Kole (sr kennismanager van Waardigheid en trots) en Barbara de Kort (adviseur bij Kleemans) hebben de groep meegenomen in de normen voor verantwoorde personeelssamenstelling.

Tijdens het plenaire deel is uitleg gegeven over Waardigheid en trots op locatie. Zij ondersteunen bij het maken van een locatiescan waarin je de stand van zaken kunt zien ten opzichte van het kwaliteitskader. Daarnaast bieden zij kosteloze ondersteuning bij verbeterpunten.

IMG 5332 copyIMG 5349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De normen zijn context gebonden, dat wil zeggen; het betreft een samenspel van wat bewoners nodig hebben, hoe je de teams samenstelt en inricht, de functieniveaus in de teams, scholing maar ook de visie, de toekomstplannen, roostering, samenwerking met SO, huisarts, verpleegkundigen en zelfs de inrichting het vastgoed en andere randvoorwaarden. De normen werden getoetst aan de eigen organisatie en in gesprek met elkaar verder toegelicht.

In de werksessie zijn we aan de slag gegaan met de eigen casussen en vragen die leven. Er waren een aantal vragen over de ideale functiemix. Ondanks de verschillen tussen de organisaties in cliëntpopulatie, aantal medewerkers en hun functieniveaus konden we ideeën uitwisselen. Helpende niveau 2, kun je die wel of geen passende rol geven, gerelateerd aan de personeelsnormen? Een voorbeeld kwam van een organisatie die aangaf ‘wij willen wel werken met niveau 2, maar alleen als zij ook de medicatieveiligheid kunnen checken of met tilliften kunnen werken’. Zij scholen hun medewerkers hierin met o.a. behulp van e-learnings en coaching on the job van niveau 3 collega’s. Een andere organisatie heeft de GHP opleiding (gespecialiseerd helpende psychogeriatrie) opgezet en schoolt niveau 2 medewerkers hierin.

workshop copy

Bij nieuwe bewoners wordt er bij veel organisaties extra personeel ingezet. Om een “zachte” landing voor nieuwe bewoners te creëren bezoeken veel organisaties de bewoner eerst in de thuissituatie, zodat er inzicht is in de gewoontes en omstandigheden daar. Daarnaast is de stap voor nieuwe bewoners die al deelnemen aan dagactiviteiten op de locatie ook kleiner als ze er gaan wonen.

Om passende ondersteuning te bieden voor bewoners met probleemgedrag zijn meerdere organisaties enthousiast over de ondersteuning van CCE (centrum voor consultatie en expertise) en zet een organisatie een eigen dementiecoach in, die voor elke individuele bewoner kan adviseren in de aanpak.

Met betrekking tot de inzet van nieuwe medewerkers besteden de meeste organisaties veel tijd aan een goeie selectie, bijvoorbeeld doordat medewerkers eerst enkele diensten meedraaien voordat ze in dienst komen of deelnemen aan een soort assessment. De werving van nieuwe medewerkers wordt ook gezocht in het inzetten van studenten met een zorg gerelateerde studie of buitenlandse verpleegkundigen.

Naast uitwisseling van deze voorbeelden blijven er nog een aantal bespreekpunten over waar ieder in de eigen organisatie het gesprek over moet voeren. De spiegel van de personeelsnormen willen ze daar graag voor inzetten.

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy