Terug naar overzicht
Terugkoppeling inspiratiesessie juli: ‘Arbo RI&E en Brandveiligheid’

De inspiratiesessie van donderdag 2 juli was een geslaagde actieve middag, waar we met elkaar vernieuwende inzichten hebben verworven. Ook zijn we gekomen tot een betere invulling van de risico’s en scenario’s en -waarbij we gedurende een opbouw van de oefeningen- gekomen zijn tot een beter georganiseerde interne hulpverlening.

De deelnemers hebben deze middag beoordeeld met een 8, hartelijk dank hiervoor!

Een veilige leefomgeving creëren voor de bewoners. Daar komt behoorlijk wat bij kijken. Wat zijn de risico’s op brand, of op een andere calamiteit? En hoe kan je hierop anticiperen? Om alle risico’s goed in kaart te brengen, hebben KenniZ experts Stefan Bijl (Adviseur bij Kleemans Organisatieadvies) en Iwan van Oijen (Account-/ Brandveiligheidsmanager bij Brafon Brandveiligheidsmanagement) deze eerste “live” inspiratiesessie begeleid.

Na een introductie van de sprekers en de deelnemers is Stefan aan de beurt om te starten met de uitleg over de Arbo RI&E en uit de ervaringen blijkt dat de meeste wel een Arbo RI&E hebben, echter deze is vaak verouderd en niet meer actueel. Er zijn wijzigingen in de bezetting of het gebouw ontstaan met als gevolg andere risico’s. Waar komen deze risico’s vandaan? Denk aan de risico’s van zwaar tillen, de werkdruk, agressie van bewoners. Hoe gaan we als organisatie om met deze risico’s en leg deze ook vast. Betrek ook nieuwe medewerkers bij de RI&E en laat ze kennis maken met deze bekende risico’s binnen de organisatie. Door de RI&E krijg je niet alleen inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, het biedt ook mogelijkheden om de risico’s te verminderen en te beheersen.

Lerend Netwerk

Tijdens deze bijeenkomst brengen Kleemans en Brafon het lerend netwerk ter sprake waarin de deelnemers samen met de experts de plannen gaan maken om voor de leden van KenniZ tot een goed uitgangsdocument voor een RI&E, BHV-Beleidsplan en ontruimingsplan te kunnen komen. Uit de vragen die worden gesteld door de deelnemers is er duidelijk een behoefte om specifieke kennis te laten delen door de experts. Vragen als “Hoe vaak moet ik de RI&E aanpassen? Hoe ontstaat een RI&E?

Vanuit Brandveiligheid kennen we een drietal bouwstenen:

  • Bouwkundige brandveiligheid
  • Installatietechnische brandveiligheid
  • Organisatorische brandveiligheid

Indien bouwkundig (bijvoorbeeld brandscheidingen, deuren, compartimenten) en installatietechnisch (bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie, brandslanghaspels of noodverlichting) de brandveiligheid op orde is, zijn er altijd nog een aantal zogenoemde “restrisico’s”. Deze restrisico’s behoren tot de organisatorische brandveiligheid en moeten worden vastgelegd in een Risico Inventarisatie & Evaluatie, kortweg RI&E. Hierin wordt dus naast de Arbotechnische risico’s bijvoorbeeld ook de BHV-organisatie en het ontruimingsplan met de bijbehorende ontruimingsoefeningen in beschreven. Maar wat laat ik de BHV-ers aan training volgen tijdens een herhalingsoefening? Moet ik al mijn medewerkers opleiden tot BHV-er, of kan ik ook volstaan met ontruimers? En hoeveel BHV-ers moet ik eigenlijk hebben? Volgens de Arbowet dient een werkgever ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, zich te laten bijstaan door één of meerdere werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

  1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  2. Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  3. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting

De bedrijfshulpverleners beschikken daarnaast over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij alle taken zoals zojuist benoemd naar behoren kunnen vervullen.

Hier komt direct al de vraag naar boven hoeveel dan zodanig in aantal is. Voor de ene organisatie is dan één persoon, maar voor een zorginstelling met 24-uurs bezetting, zijn dit er al minimaal 3. Om hier een duidelijk antwoord in te krijgen kan worden volstaan met “oefenen”! Door realistische oefeningen om de eigen locatie kom je tot de conclusie of het aantal BHV-ers wel genoeg is. En leg ook een verslag vast van deze oefeningen.

naamloos copy copy

 

Interactieve Table Top

Een mooi voorbeeld van realistisch oefenen is de interactieve Table Top ontruimingsoefening die aan het einde van de sessie wordt gehouden. Een plattegrond op A1 formaat wordt uitgespreid en met behulp van LEGO poppetjes en kaartjes wordt een scenario geschetst waarin de bewoners op de kamers zijn en er een brand ontstaat. Alle deelnemers vertegenwoordigen een LEGO poppetje en hebben een rol in het spel. Vanuit de ervaring van de deelnemers blijkt dat de theorie vaak wel wordt gedeeld, maar de praktische kant toch nog veel vragen oplevert. Wat gaan we eerst doen? Gaan we de kamer van de bewoner in waar de brand is ontstaan met alle risico’s voor de hulpverlener, of gaan we de omliggende appartementen ontruimen? Wie vangt de brandweer op en wie neemt de leiding?

Kortom, een middag gevuld met nieuwe opgedane kennis waar je gelijk mee aan de slag kan gaan!

Benieuwd naar de presentatie? Deze kan je vinden op het KenniZ portaal.

Ben je geen lid en heb je interesse in de presentatie? Neem dan contact op met het secretariaat.

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel met een KenniZ Premium Lidmaatschap.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

 

 

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.12