Terug naar overzicht

De stap naar 2020

KenniZ wil dit jaar een belangrijke stap nemen om het kennisplatform naar een hoger niveau te tillen. De volgende vragen zijn dan ook belangrijk om te stellen, zowel aan onszelf als aan jullie. 'Hoe gaan wij ons profileren voor de toekomst? Wat verwacht je van ons? En hoe kunnen wij jou, de gevestigde en startende zorgondernemer, blijven helpen en ondersteunen? Hoe zorgen wij ervoor dat het gedachtengoed van de kleinschalige zorg verankerd blijft? Hoe zorgen we samen voor één stem richting politiek Den Haag? Kortom, met z'n allen zorgen voor een stevig fundament voor de kleinschalige zorg in heel Nederland! 

Toelichting

KenniZ wordt vaak vergeleken met een branchevereniging. Ons uitgangspunt is altijd geweest om nauw samen te werken met de brancheverenigingen en open te staan voor elke (startende) zorgondernemer in Nederland. We zoeken dan ook graag de samenwerkingen op met de brancheverenigingen. Feit is nu wel dat door de enorme groei van KenniZ, de taken nu hetzelfde zijn als van die van een branchevereniging. 

Binnen zorgland leeft het idee nog steeds dat je lid moet zijn van een branchevereniging, waardoor veel zorgondernemers nu zowel betalen voor een branchevereniging (dit varieert van 600 tot 10.000 euro per jaar, vaak afhankelijk van omzet / fte ) als voor het kennisplatform (tarieven 2019: 325 tot 1525 euro). Deze eis lijkt vaak opgelegd te zijn vanuit het zorgkantoor, als u gebruik maakt van ZIN financiering (bij PGB is het nooit een eis geweest vanuit zorgkantoren).

Maar in de inkoopdocumenten WLZ voor 2020 staat dit niet vermeld en diverse zorgkantoren hebben ons bevestigd dat deze eis niet als een verplichting is opgelegd. Je moet je houden aan de wettelijke kaders van het kwaliteitskader, maar daarin is een lidmaatschap voor een brancheverening of kennisplatform jouw vrije keuze. Welke keuze heb je destijds gemaakt? Het is daarom raadzaam om na te gaan wat je kan verwachten van jouw branchevereniging en in welke vorm KenniZ je nu ondersteund? Onze missie is het om het voor de zorgondernemer eenvoudiger te maken door één loket aan te bieden dat je helpt bij alle (hulp)vragen en wensen. Lees hier de missie en visie van KenniZ. 

Contributie

Door de snelle groei van KenniZ, komen er veel nieuwe uitdagingen op ons af. Samen met onze leden zien wij ook steeds meer mogelijkheden om jullie te ondersteunen bij het vormen van beleid, het laten horen van onze stem en 'echt het verschil' te blijven maken met elkaar. Vanwege die redenen is het van belang dat KenniZ zich verder kan doorontwikkelen. Dat maakt dat er een nieuw contributiemodel ontwikkeld wordt. Graag willen wij deze met jullie delen, bespreken wat de wensen zijn in dit lidmaatschap en samen bekijken wat haalbaar is. 

Vooruitgang 

Het lerende netwerk van KenniZ bestaat nu uit ruim 250 kleinschalige woonzorglocaties. Door de lancering van ons jaarlijkse seminar de 'Dag van de Zorgondernemer', bieden wij jou het podium om in gesprek te gaan met VWS, IGJ en andere belangrijke beleid- uitvoerende organen. KenniZ biedt je het platform aan om jouw stem als zorgondernemer in Nederland te laten horen. Op deze wijze beschermen wij het imago van de kleinschalige zorg en laten we zien wat een variëteit aan woonzorginitiatieven Nederland rijk is. 

Dankzij een vraag van KenniZ over de kwaliteitsgelden richting VWS, hebben we nu bereikt dat ook PGB geclusterde woonzorgvoorzieningen beschikking hebben over de kwaliteitsgelden. Dit betekent voor een zorgondernemer met ongeveer 24 tot 26 bewoners ruim een ton op jaarbasis extra budget voor kwaliteit. Echter, heeft VWS wel vragen hoe we deze kwaliteitsgelden goed kunnen verantwoorden binnen deze (particuliere) kleinschalige setting zonder oog voor individuele wensen van de bewoners te vergeten. Dit maakt dat er begeleidingscommissie is op gezet waar wij als KenniZ partner aanwezig zijn om samen met VWS, SVB, NZa, ZN, Zilveren Kruis, Menzis, BVKZ en SPOT, onder leiding van KPMG beleid te ontwikkelen. Een belangrijke stap voor de kleinschalige zorg in heel Nederland. Ook is er een samenwerking met de IGJ tot stand gekomen, waardoor KenniZ aanwezig is bij de adviesgroep ten aanzien van de implementatie van de Wet Zorg & Dwang en Wet Nieuwe Zorgtoetreders.  KenniZ, VWS en IGJ willen de kwaliteit borgen van zowel gevestigde als startende zorgondernemers. Door nauwe samenwerking met het KvK en andere belangrijke spelers, weet KenniZ zijn zichtbaarheid steeds te vergroten. 

Wij hebben jouw hulp nodig!

Op maandag 9 september 2019 nodigen wij jullie graag uit om (nog) meer input & feedback te geven over de 'Toekomst van KenniZ'. 

Je bent welkom om 14.00 uur, we zullen starten om 14.30 uur en afronden rond 17.00 uur. 

Locatie: KenniZ Kantoor, Bankastraat 100 in Den Haag

Aanmelden kan via het secretariaat: secretariaat@kenniz.nl. Wij stellen je aanwezigheid zeer op prijs!

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy