Terug naar overzicht

Graag presenteren wij het workshop-programma van de 'Dag van de Zorgondernemer' 2019 in Utrecht 

U krijgt de mogelijkheid om twee inhoudelijke workshops te volgen per persoon en één keer de deelname aan de innovatieworkshop: wij verrassen u hier graag met onze innovatieve beleving (elke ronde is anders). In totaal volgt u dus 3 workshops. Tijdens elke workshop krijgt u (nieuwe) kennis, praktijkvoorbeelden aangereikt en gaan we interactief aan de slag. 

Op de dag zelf, bij binnenkomst, kiest u zelf de workshop naar keuze en krijgt u een toegangskaartje (vol = vol). Wees op tijd, dan heeft u nog alle keus. 

Om u vast voor te bereiden, bieden wij hierbij een beschrijving van de diverse workshops van onze experts en betrokken organisaties. Wij zijn erg blij dat zij deze inhoudelijke bijdrage willen leveren op deze dag. Als een workshop erg populair blijkt te zijn, dan wordt dit vanuit de organisatie genoteerd en gaan we deze meenemen in het info sessie programma komend najaar. 

Workshop: Circulaire economie & duurzaamheid in de kleinschalige zorg

Elsemieke Meurs (expert duurzaamheid in de zorg - ElderCare) neemt ons  mee in de wereld van de circulaire economie & duurzaamheid in de zorg 

Schermafbeelding 2019 04 12 om 11.35.38 copy

Bij het thema duurzaamheid in de context van gezondheidszorg kun je denken aan uiteenlopende zaken. Tegengaan van verspilling in de zorg, omgaan met medisch afval, energieneutraal bouwen, levensbestendig wonen, flexibel en dus toekomstbestendig zorgvastgoed, duurzaam personeelsbeleid, duurzame voeding en ‘healing environment’ zijn ontwikkelingen die geassocieerd worden met duurzaamheid in de gezondheidszorg

Ook binnen de kleinschalige woonzorginitiatieven groeit het bewustzijn van duurzaamheid. Bent u al 'groen' bezig binnen uw zorgonderneming? Op welke wijze kunt u morgen samen met uw medewerkers duurzaam aan de slag? En hoe kunnen we samen aan de slag met circulariteit? 

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de praktische elementen uit de Green Deal voor de Zorg, krijgt u tips & eye-openers mee om morgen direct duurzaam aan de slag te gaan. En geven wij uw voorbeelden van circulaire economie, waar u als zorgondernemer straks uw steentje aan kunt bijdragen. 

Workshop Architectuur 'Ontwerpen voor uw eindgebruiker' de toekomstige bewoner 

Martijn Verhagen (architect - HD groep) zal inhoudelijk invulling geven aan een Workshop architectuur voor de zorgondernemer in de ontwikkelfaseSchermafbeelding 2019 04 12 om 11.42.31

“Mooi om vanuit mijn rol als architect een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan een prettig leefomgeving voor kwetsbare ouderen, die tevens een stimulerende werkomgeving is voor (zorg)medewerkers” Martijn Verhagen | HD architecten

HD architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van onder meer het Revalidatiehotel Intermezzo, Zorgvilla Martha Flora Hillegersberg, Zorgvilla Oisterwijk en Zorgvilla Blaricum. Martijn Verhagen neemt u tijdens deze workshop mee in het ontwerpproces. Hoe vertaal ik de visie op zorg naar een optimaal gebouw, waarin de belevingswereld van bijvoorbeeld mensen met dementie én de specifieke locatie worden samengebracht?

Workshop Stichting Eten + Welzijn: Waarom het voedsel- en voedingsbeleid snel zal veranderen, óók binnen uw organisatie

Rudi Crabbé (initiatiefnemer van Stichting Eten + Welzijn) neemt ons mee in het strategisch beleid rondom de voedingsvraagstukken binnen uw zorgonderneming 

Schermafbeelding 2019 04 12 om 11.50.16

Hoe achterhaal ik de wensen, behoeften, verwachtingen van mijn bewoners op het thema “eten en welzijn”? Hoe meet ik de tevredenheid? Welke trends zien wij hierin ontstaan en wat zegt dit over de toekomst van Eten en Welzijn binnen onze organisatie.

Graag gaan we in gesprek met elkaar rondom de vraag of er reden is om het “voedsel- en voedingsbeleid” aan te passen, wat zijn ‘dwingende oorzaken”, Wat zijn de verwachtingen van de toekomstige cliënt, wat zijn de belemmeringen; Wat zijn argumenten om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid toch wel te investeren; En waarin dan?

Tot slot vertellen wij welke activiteiten worden ontwikkeld binnen de voedingspijler als onderdeel van de Greendeal : “Duurzame zorg”. Een kans om zelf betrokken te raken en actief bij te dragen, maar vooral een mogelijkheid om te leren.

Workshop VWS: Verantwoording kwaliteitsgelden & Stimuleringsregeling Wonen & Zorg 

Anno Pomp (strategisch coordinator VWS) neemt ons mee in het strategisch beleid rondom de impulsen vanuit VWS om de zorgondernemer te ondersteunen bij de opstart/doorstart en borgen van kwaliteit binnen de kleinschalige woonzorginitiatieven Schermafbeelding 2019 04 12 om 13.02.51

Tijdens deze workshop gaan we samen aan de slag met bovenstaande thema's en wil VWS graag met de zorgondernemer van gedachten wisselen. 

Workshop: Passie delen met personeel: “werken vanuit de bedoeling”

Marly Dekkers en Bartel Debbaut (adviseurs vanuit Kleemans) nemen nu mee in de volgende ondernemingsvaardigheden

Schermafbeelding 2019 04 12 om 12.01.04

U bent ondernemer geworden in de zorg vanuit een passie. Passie voor mensen, persoonlijke aandacht, kwaliteit, service, wat zijn uw drijfveren? Misschien bent u ooit begonnen in loondienst en werd uw passie beperkt door regels en systemen. Vol goede moed bent u het avontuur aangegaan en heeft u vorm gegeven aan uw eigen missie en visie. Inmiddels is uw organisatie groeiende en merkt u dat het een uitdaging is om uw passie te verspreiden. Medewerkers met hun eigen passie, wensen en privé-situatie. Hoe brengt u alles samen zodat de zorg met eenzelfde passie wordt uitgedragen? Herkent u zich hierin? Wilt u geïnspireerd worden om uw passie te delen binnen uw organisatie. Wilt u hierover van gedachten wisselen? U bent van harte welkom tijdens onze workshop!

Schermafbeelding 2019 04 12 om 12.05.49

Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

* Passie vertalen naar concrete uitgangspunten

* Leiderschap, cultuur en betrokkenheid

* Ondernemen en kwaliteitsmanagement vanuit de bedoeling van uw organisatie

Workshop: Fiscale- & juridische actualiteiten binnen de kleinschalige zorg 

André Loesink (expert - Westerveld en Vossers) neemt u mee in een boeiend verhaal vol kennis en kunde over de laatste fiscale- & juridische actualiteiten in de zorg.Schermafbeelding 2019 04 12 om 12.51.23

De volgende thema's komen aan bod tijdens zijn interactieve presentatie: 

  • Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (subsidie) 
  • Tips t.a.v. loonbelasting & omzetbelasting
  • Nieuwe bekostigings PGB 2.0 en kwaliteitsgelden in 2020 
  • Nieuwe wet – en regelgeving met betrekking in de zorg

Workshop: Wet Zorg en Dwang, van Veiligheid naar Vrijheid

Peter Hoeksta (veroorzaker bij desamentafel - voorheen Hictoloog), neemt u mee in de nieuwe Wet Zorg en Dwang en helpt u bij het vormen van een strategische visie op deze wet 

Schermafbeelding 2019 04 12 om 11.55.17 copy copy

Mogelijk zal in 2020 de wet Zorg en Dwang haar intrede doen. Zullen organisaties de wet gaan 'implementeren'? Of is deze wet het moment om de visie van de organisatie steviger neer te zetten, zodat vanuit daar ook verantwoording kan worden afgelegd.

Peter Hoekstra, veroorzaker bij desamentafel (voorheen de De Hictoloog) en Expert bij Kenniz, neemt u tijdens een interactieve workshop mee naar de wet, en naar hoe vanuit een weloverwogen visie op vrijheid, veiligheid georganiseerd kan worden.

Workshop : Passievol ondernemen begint bij een veilige werkplek voor u en uw medewerkers

Barbara de Kort en Stefan de Bijl (adviseurs vanuit Kleemans) nemen u mee in uw verplichting om te zorgen voor een veilige & gezonde werkomgeving voor uw medewerkersSchermafbeelding 2019 04 12 om 12.01.21

De Arbowet reikt ons daarin een aantal hulpmiddelen aan. Eén van de basisinstrumenten die ingezet wordt is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Een RI&E gaat over het inventariseren van risico’s op de werkvloer, deze beschrijven, evalueren en zoeken naar de best werkbare oplossing(en). In een RI&E leg je vast hoe groot de kans is dat het misgaat, en hoe groot de gevolgen zijn als dat gebeurt. Speciaal voor de branche zorg & welzijn is de Zorg RI&E in het leven geroepen. 

Schermafbeelding 2019 04 12 om 12.07.46

Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

* Wettelijke verplichtingen risico-inventarisatie en evaluatie (Zorg RI&E)

* Inzicht waarom de uitvoering van de Zorg RI&E kan bijdragen aan een veilige werkomgeving voor u en uw organisatie

* Tips & handvatten om de Zorg RI&E toe te passen in uw eigen zorgorganisatie 

Workshop: Van eigen kookboek naar smakelijk eten met uw bewoners 

Carien, José en Arjan (Wonen bij September) vertellen vanuit de praktijk hun ervaringen over 'smakelijk eten' en hoe u bewoners en medewerkers hierbij kunt betrekken  Schermafbeelding 2019 04 12 om 12.36.59

Eten is een van de pijlers waar bewoners veel waarde aan hechten. Elke bewoner heeft zijn eigen wens en mening over het eten, hoe gaat u hier mee om in de praktijk? 

Tijdens deze workshop deelt woonhuis Twello van Wonen bij September de ervaringen uit de praktijk: 

* Het samenstellen van een eigen kookboek en hoe dat ondersteunt bij 'smakelijk' eten 

* Hoe neemt u uw medewerkers mee in het bereiden van 'smakelijke' maaltijden?  

* Tips voor het samenstellen van het menu, aankleding en sfeer rondom creëren rondom de eet-momenten met bewoners 

Workshop: Brandveiligheidsmanagement inrichten binnen uw zorgorganisatie! 

Iwan van Oijen (expert vanuit Brafon - Tesmo en Obex) zal ons alles vertellen over strategisch & kosteneffectief brandveiligheidbeleid 

Bent u verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid binnen uw zorgorganisatie? En wilt u meer informatie over een goed beleidsplan brandveiligheid dat u zo in uw organisatie kunt implementeren? Neem dan deel aan de workshop Brandveiligheidsmanagement inrichten binnen uw zorgorganisatie! 
Omdat brandveiligheidsmanagement voor ons dagelijks werk is, kunnen wij u veel interessante en leerzame zaken meegeven.  Alle opgedane informatie kunt u daarna zelf in uw organisatie toepassen. 

Schermafbeelding 2019 04 12 om 12.43.48

Tijdens de workshop wordt stilgestaan bij verschillende thema’s:

·         Bouwstenen voor opzetten van brandveiligheidsmanagement

·         Brandveiligheid integreren binnen uw totale organisatie(model)

·         Hoe brandveiligheid financieel voorspelbaar maken en kosteneffectief in te richten

·         Verantwoordelijkheden brandveiligheid voor overheid, brandweer, eigenaar, huurder, verhuurder en gebruiker

·         BHV en integrale (brand)veiligheid

Workshop: Financiële & maatschappelijke belangen is een complexe puzzel voor de zorgondernemer 

Marleen Kosterink(iniatiefnemer van Een Idee) neemt ons mee in de vraag: Wat zou er bovenaan onze agenda moeten staan?

Uw organisatie wil de beste zorg bieden die er mogelijk is! Een lastige en uitdagende opgave waar je iedere dag weer mee geconfronteerd wordt. Het vinden van de juiste balans tussen de financiële en maatschappelijke belangen is een complexe puzzel. Als zorgorganisatie wordt u ook nog overspoeld door regels, procedures en andere systemen. Dit slokt enorm veel tijd op en leidt af van de dingen die eigenlijk bovenaan de agenda zouden moeten staan. Wat is uw plan voor de komende jaren? Wat maakt u uniek?Schermafbeelding 2019 04 12 om 12.57.08

Tijd om even stil te staan en uw organisatie een paar uur per week te gunnen om ‘DIE’ zaken samen uit te denken, te plannen en te gaan doen. Zaken waar u eigenlijk al veels te lang alleen maar over na heeft nagedacht. Waar dromen u en uw collega’s van als het om de toekomst gaat van uw organisatie? Wanneer hebben jullie daar voor het laatst bij stilgestaan. U kunt zich vast een aantal ideeën/zaken voor de geest halen, die u graag tijd en aandacht zou willen geven?

Tijdens dit uur krijgt u een hand-out uitgereikt waarop alle vragen staan die u zelf gaat beantwoorden met hulp van mij als procesbegeleider. Geen inspiratiesessie, maar echt een workshop waar u gaat doen! De vragen geven u als het goed is inzicht in uw ideeën over uw organisatie, de sterkten en uitdagingen, de kansen die u ziet en graag zou willen aanpakken. Door dit inzicht creëert u inzicht en uitzicht. Aan het einde van het uur heeft u een beter beeld van wat u te doen staan en.... 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy