Terug naar overzicht

Graag presenteren wij het workshop-programma van de 'Dag van de Zorgondernemer' 2019 

U krijgt de mogelijkheid om twee inhoudelijke workshops te volgen per persoon en één keer de deelname aan de innovatieworkshop: wij verrassen u hier graag met onze innovatieve beleving (elke ronde is anders). In totaal volgt u dus 3 workshops. Tijdens elke workshop krijgt u (nieuwe) kennis, praktijkvoorbeelden aangereikt en gaan we interactief aan de slag. 

Op de dag zelf, bij binnenkomst, kiest u zelf de workshop naar keuze en krijgt u een toegangskaartje (vol = vol). Wees op tijd, dan heeft u nog alle keus. 

Om u vast voor te bereiden, bieden wij hierbij een beschrijving van de diverse workshops van onze experts en betrokken organisaties. Wij zijn erg blij dat zij deze inhoudelijke bijdrage willen leveren op deze dag. Als een workshop erg populair blijkt te zijn, dan wordt dit vanuit de organisatie genoteerd en gaan we deze meenemen in het info sessie programma komend najaar. 

Workshop: Circulaire economie & duurzaamheid in de kleinschalige zorg

Elsemieke Meurs (expert duurzaamheid in de zorg - ElderCare) neemt ons  mee in de wereld van de circulaire economie & duurzaamheid in de zorg 

foto1.2

Bij het thema duurzaamheid in de context van gezondheidszorg kun je denken aan uiteenlopende zaken. Tegengaan van verspilling in de zorg, omgaan met medisch afval, energieneutraal bouwen, levensbestendig wonen, flexibel en dus toekomstbestendig zorgvastgoed, duurzaam personeelsbeleid, duurzame voeding en ‘healing environment’ zijn ontwikkelingen die geassocieerd worden met duurzaamheid in de gezondheidszorg

Ook binnen de kleinschalige woonzorginitiatieven groeit het bewustzijn van duurzaamheid. Bent u al 'groen' bezig binnen uw zorgonderneming? Op welke wijze kunt u morgen samen met uw medewerkers duurzaam aan de slag? En hoe kunnen we samen aan de slag met circulariteit? 

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de praktische elementen uit de Green Deal voor de Zorg, krijgt u tips & eye-openers mee om morgen direct duurzaam aan de slag te gaan. En geven wij uw voorbeelden van circulaire economie, waar u als zorgondernemer straks uw steentje aan kunt bijdragen. 

Workshop Architectuur 'Ontwerpen voor uw eindgebruiker' de toekomstige bewoner 

Martijn Verhagen (architect - HD groep) zal inhoudelijk invulling geven aan een Workshop architectuur voor de zorgondernemer in de ontwikkelfase

“Mooi om vanuit mijn rol als architect een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan een prettig leefomgeving voor kwetsbare ouderen, die tevens een Schermafbeelding 2019 05 06 om 10.40.45 copystimulerende werkomgeving is voor (zorg)medewerkers” Martijn Verhagen | HD architecten. 

HD architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van onder meer het Revalidatiehotel Intermezzo, Zorgvilla Martha Flora Hillegersberg, Zorgvilla Oisterwijk en Zorgvilla Blaricum. Martijn Verhagen neemt u tijdens deze workshop mee in het ontwerpproces. Hoe vertaal ik de visie op zorg naar een optimaal gebouw, waarin de belevingswereld van bijvoorbeeld mensen met dementie én de specifieke locatie worden samengebracht?

Workshop Stichting Eten + Welzijn: Waarom het voedsel- en voedingsbeleid snel zal veranderen, óók binnen uw organisatie

Rudi Crabbé (initiatiefnemer van Stichting Eten + Welzijn) neemt ons mee in het strategisch beleid rondom de voedingsvraagstukken binnen uw zorgonderneming 

foto3.2

Hoe achterhaal ik de wensen, behoeften, verwachtingen van mijn bewoners op het thema “eten en welzijn”? Hoe meet ik de tevredenheid? Welke trends zien wij hierin ontstaan en wat zegt dit over de toekomst van Eten en Welzijn binnen onze organisatie.

Graag gaan we in gesprek met elkaar rondom de vraag of er reden is om het “voedsel- en voedingsbeleid” aan te passen, wat zijn ‘dwingende oorzaken”, Wat zijn de verwachtingen van de toekomstige cliënt, wat zijn de belemmeringen; Wat zijn argumenten om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid toch wel te investeren; En waarin dan?

Tot slot vertellen wij welke activiteiten worden ontwikkeld binnen de voedingspijler als onderdeel van de Greendeal : “Duurzame zorg”. Een kans om zelf betrokken te raken en actief bij te dragen, maar vooral een mogelijkheid om te leren.

Workshop VWS: Verantwoording kwaliteitsgelden & Stimuleringsregeling Wonen & Zorg 

Anno Pomp (strategisch coordinator VWS) neemt ons mee in het strategisch beleid rondom de impulsen vanuit VWS om de zorgondernemer te ondersteunen bij de opstart/doorstart en borgen van kwaliteit binnen de kleinschalige woonzorginitiatieven foto04 copy

Tijdens deze workshop gaan we samen aan de slag met bovenstaande thema's en wil VWS graag met de zorgondernemer van gedachten wisselen. 

Workshop: Passie delen met personeel: “werken vanuit de bedoeling”

Marly Dekkers en Bartel Debbaut (adviseurs vanuit Kleemans) nemen nu mee in de volgende ondernemingsvaardigheden

foto5.2

U bent ondernemer geworden in de zorg vanuit een passie. Passie voor mensen, persoonlijke aandacht, kwaliteit, service, wat zijn uw drijfveren? Misschien bent u ooit begonnen in loondienst en werd uw passie beperkt door regels en systemen. Vol goede moed bent u het avontuur aangegaan en heeft u vorm gegeven aan uw eigen missie en visie. Inmiddels is uw organisatie groeiende en merkt u dat het een uitdaging is om uw passie te verspreiden. Medewerkers met hun eigen passie, wensen en privé-situatie. Hoe brengt u alles samen zodat de zorg met eenzelfde passie wordt uitgedragen? Herkent u zich hierin? Wilt u geïnspireerd worden om uw passie te delen binnen uw organisatie. Wilt u hierover van gedachten wisselen? U bent van harte welkom tijdens onze workshop!

foto6.2

Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

* Passie vertalen naar concrete uitgangspunten

* Leiderschap, cultuur en betrokkenheid

* Ondernemen en kwaliteitsmanagement vanuit de bedoeling van uw organisatie

Workshop: Fiscale- & juridische actualiteiten binnen de kleinschalige zorg 

André Loesink (expert - Westerveld en Vossers) neemt u mee in een boeiend verhaal vol kennis en kunde over de laatste fiscale- & juridische actualiteiten in de zorg.foto7.2

De volgende thema's komen aan bod tijdens zijn interactieve presentatie: 

  • Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (subsidie) 
  • Tips t.a.v. loonbelasting & omzetbelasting
  • Nieuwe bekostigings PGB 2.0 en kwaliteitsgelden in 2020 
  • Nieuwe wet – en regelgeving met betrekking in de zorg

Workshop: Wet Zorg en Dwang, van Veiligheid naar Vrijheid

Peter Hoeksta (veroorzaker bij De samentafel - voorheen Hictoloog), neemt u mee in de nieuwe Wet Zorg en Dwang en helpt u bij het vormen van een strategische visie op deze wet 

foto8.2

Mogelijk zal in 2020 de wet Zorg en Dwang haar intrede doen. Zullen organisaties de wet gaan 'implementeren'? Of is deze wet het moment om de visie van de organisatie steviger neer te zetten, zodat vanuit daar ook verantwoording kan worden afgelegd.

Peter Hoekstra, veroorzaker bij De samentafel (voorheen de De Hictoloog) en Expert bij Kenniz, neemt u tijdens een interactieve workshop mee naar de wet, en naar hoe vanuit een weloverwogen visie op vrijheid, veiligheid georganiseerd kan worden.

Workshop : Passievol ondernemen begint bij een veilige werkplek voor u en uw medewerkers

Barbara de Kort en Stefan de Bijl (adviseurs vanuit Kleemans) nemen u mee in uw verplichting om te zorgen voor een veilige & gezonde werkomgeving voor uw medewerkersSchermafbeelding 2019 05 06 om 11.31.17 copy copy

De Arbowet reikt ons daarin een aantal hulpmiddelen aan. Eén van de basisinstrumenten die ingezet wordt is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Een RI&Egaat over het inventariseren van risico’s op de werkvloer, deze beschrijven, evalueren en zoeken naar de best werkbare oplossing(en). In een RI&E leg je vast hoe groot de kans is dat het misgaat, en hoe groot de gevolgen zijn als dat gebeurt. Speciaal voor de branche zorg & welzijn is de Zorg RI&E in het leven geroepen. 

foto10.2

Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

* Wettelijke verplichtingen risico-inventarisatie en evaluatie (Zorg RI&E)

* Inzicht waarom de uitvoering van de Zorg RI&E kan bijdragen aan een veilige werkomgeving voor u en uw organisatie

* Tips & handvatten om de Zorg RI&E toe te passen in uw eigen zorgorganisatie 

Workshop: Van eigen kookboek naar smakelijk eten met uw bewoners 

Carien, José en Arjan (Wonen bij September) vertellen vanuit de praktijk hun ervaringen over 'smakelijk eten' en hoe u bewoners en medewerkers hierbij kunt betrekken  foto11.2

Eten is een van de pijlers waar bewoners veel waarde aan hechten. Elke bewoner heeft zijn eigen wens en mening over het eten, hoe gaat u hier mee om in de praktijk? 

Tijdens deze workshop deelt woonhuis Twello van Wonen bij September de ervaringen uit de praktijk: 

* Het samenstellen van een eigen kookboek en hoe dat ondersteunt bij 'smakelijk' eten 

* Hoe neemt u uw medewerkers mee in het bereiden van 'smakelijke' maaltijden?  

* Tips voor het samenstellen van het menu, aankleding en sfeer rondom creëren rondom de eet-momenten met bewoners 

Workshop: Brandveiligheidsmanagement inrichten binnen uw zorgorganisatie! 

Iwan van Oijen (expert vanuit Brafon - Tesmo en Obex) zal ons alles vertellen over strategisch & kosteneffectief brandveiligheidbeleid 

Bent u verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid binnen uw zorgorganisatie? En wilt u meer informatie over een goed beleidsplan brandveiligheid dat u zo in uw organisatie kunt implementeren? Neem dan deel aan de workshop Brandveiligheidsmanagement inrichten binnen uw zorgorganisatie! 
Omdat brandveiligheidsmanagement voor ons dagelijks werk is, kunnen wij u veel interessante en leerzame zaken meegeven.  Alle opgedane informatie kunt u daarna zelf in uw organisatie toepassen. 

foto12.2

Tijdens de workshop wordt stilgestaan bij verschillende thema’s:

·         Bouwstenen voor opzetten van brandveiligheidsmanagement

·         Brandveiligheid integreren binnen uw totale organisatie(model)

·         Hoe brandveiligheid financieel voorspelbaar maken en kosteneffectief in te richten

·         Verantwoordelijkheden brandveiligheid voor overheid, brandweer, eigenaar, huurder, verhuurder en gebruiker

·         BHV en integrale (brand)veiligheid

Workshop: Gezonde balans tussen maatschappelijk als financieel rendement uit Sociaal Ondernemen

Marleen Kosterink(iniatiefnemer van Een Idee) neemt ons mee in de volgende ambitie: Een duurzame toekomst waarbinnen eigen unieke ideeën op zorg centraal staan!

Uw organisatie wil de beste zorg bieden die er mogelijk is! Een lastige en uitdagende opgave waar je iedere dag weer mee geconfronteerd wordt. Het vinden van de juiste balans tussen de financiële en maatschappelijke belangen is een complexe puzzel. Als zorgorganisatie wordt u ook nog overspoeld door regels, procedures en andere systemen. Dit slokt enorm veel tijd op en leidt af van de dingen die eigenlijk bovenaan de agenda zouden moeten staan. Wat is uw plan voor de komende jaren? Wat maakt u uniek?foto13.2

Tijd om even stil te staan en uw organisatie een paar uur per week te gunnen om ‘DIE’ zaken samen uit te denken, te plannen en te gaan doen. Zaken waar u eigenlijk al veels te lang alleen maar over na heeft nagedacht. Waar dromen u en uw collega’s van als het om de toekomst gaat van uw organisatie? Wanneer hebben jullie daar voor het laatst bij stilgestaan. U kunt zich vast een aantal ideeën/zaken voor de geest halen, die u graag tijd en aandacht zou willen geven?

Tijdens dit uur krijgt u een hand-out uitgereikt waarop alle vragen staan die u zelf gaat beantwoorden met hulp van mij als procesbegeleider. Geen inspiratiesessie, maar echt een workshop waar u gaat doen! De vragen geven u als het goed is inzicht in uw ideeën over uw organisatie, de sterkten en uitdagingen, de kansen die u ziet en graag zou willen aanpakken. Door dit inzicht creëert u inzicht en uitzicht. Aan het einde van het uur heeft u een beter beeld van wat u te doen staan en....

Workshop: LinkedIn gebruiken om nieuwe medewerkers te werven op basis van slimme techniek (ook als LinkedIn nieuw voor je is)!

Willem-Jan Hahn (expert Marketing & Communicatie - strategischgroeien.nl) neemt ons mee in de wereld van werving en hoe je dat gemakkelijk inzet via LinkedIn.

Het werven van de juiste (zorg)medewerker die past in je team en waar de bewoners gelijk mee weglopen, dat is een hele opgave. Thans via de reguliere vacaturekanalen. foto14.2

Maar dit hoeft dus niet zo moeilijk te zijn. We leven in een tijd waar de social mediabedrijven meer over ons weten dan we beseffen. De zogeheten digitale voetprint die iedereen achterlaat. Ik ga jullie tijdens onze workshop op een simpele en leuke wijze leren zien hoe je vrij gebruik kan maken van deze voetprint en hoe je dit in kan zetten om zo de perfecte kandidaat op basis van een profielschets kan vinden.

Het leuke is dat dit volledig geautomatiseerd gaat en dat je nagenoeg geen technische kennis hoeft te hebben om dit te kunnen. 

Naast het vinden van de juiste kandidaat is het belangrijk dat zowel de kandidaat als de werkgever (jij dus) een goed beeld schetsen van het bedrijf en als persoon. Samen met onze vaste fotograaf Rens Harzing zorgen wij die dag voor een gratis professionele LinkedInfoto die je naast LinkedIn ook op andere vlakken in kan zetten voor professioneel gebruik! Daarbij geven we je een whitepaper hoe je het beste je LinkedIn profiel kan opzetten en inzetten. Simpel te gebruiken en stap voor stap te volgen om zo in een keer succesvol als voor de dag te komen

Workshop: Het succes van een online leren in je zorgorganisatie!

De KenniZ Academy combineert e-learnings i.c.m. geaccrediteerde klassikale trainingen, cursussen en opleidingen.fofo17.2

Een compleet scholingsprogramma, dat niet alleen de wettelijke trainingen/opleidingen borgt, maar tevens oog heeft voor uw  persoonlijke wensen. Wij hebben de ambitie om samen met inhoudelijke partners uit het veld diverse trainingen (zowel e-learning als klassikale) voor de kleinschalig georganiseerde zorg te ontwikkelen. U vindt bij ons diverse thema's terug: zoals

- Voorbehouden- & risicovolle handelingen voor uw zorgpersoneel 

- BHV

- Medicatieveiligheid

- Overige trainingen op basis van 21st Century Skills: persoonlijke ontwikkeling, communicatie, samenwerken, taal en time management.

In samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) hebben wij de leerlijn ‘Medicatieveiligheid’ ontwikkeld. Graag vertellen Bas Tjiptawardana,(KennIZ) Lotte Evers (SkillsTown) en Monique Dirven (IVM) u hier meer over tijdens deze workshop.

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is de enige neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft.foto16.2

Het IVM heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland. 

Al 25 jaar verspreidt het IVM kennis om de farmaceutische zorg, het voorschrijfgedrag en de medicatieveiligheid te verbeteren. Het IVM is dé specialist op het gebied van medicatieveiligheid en komt met praktijkgerichte adviezen en oplossingen.

Vandaar de slogan: IVM maakt je beter. In samenwerking met KenniZ gaan wij ons samen inzetten voor de kleinschalige zorg en het borgen van veilig medicijngebruik. foto15.2

 

 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy