Corona Update: CIZ gevolgen tijdelijke WLZ-registratie / advies factureren van niet geleverde zorg in PGB / FAQ voor budgethouders PGB / Meer hulp voor verpleeghuizen in bestrijding Corona / Landelijke hulplijn voor zorgprofessionals geopend / Bezoekregeling aangescherpt tot en met 28 april 2020 

Actuele issues inzake COVID-19 voor de Zorg
De brancheverenigingen in de kleinschalige zorg houden elkaar op de hoogte en delen op deze wijze de laatste stand van zaken. 
CIZ gevolgen coronavirus: geen huisbezoeken en tijdelijke Wlz-registraties

Het kabinet en het RIVM hebben vergaande maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Gevolg hiervan is onder andere dat het CIZ een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) hanteert. Met ingang van vrijdag 3 april wordt het daardoor mogelijk gemaakt om ouderen acuut op te nemen.
CIZ: Noodmaatregel Wlz-registraties voor zorgaanbieders

ADVIES: Factureren van de niet geleverde PGB zorg

Na afstemming met het ministerie van VWS en de Sociale Verzekeringsbank, adviseert KenniZ en BVKZ haar leden als volgt t.a.v. de facturering van zorg over de maand maart:

  • Vermeld duidelijk, voor zover van toepassing, dat er op de factuur (deels) zorg in rekening wordt gebracht die in verband met corona niet is geleverd, maar waarvoor betaling wel verschuldigd is
  • Neem op dezelfde factuur zowel de geleverde als de niet geleverde zorg op
  • Specificeer welk deel van de gefactureerde zorg feitelijk is geleverd, en welk deel van de gefactureerde zorg vanwege corona niet is geleverd
  • Vermeld corona specifiek als reden dat de zorg niet is geleverd!
Gratis Behandelpaspoorten voor zorgverleners

Geweldig nieuws! Het ministerie van VWS stelt 10.000 Behandelpaspoorten gratis ter beschikking voor zorgverleners. Zodat deze nu een handvat hebben om patiënten te helpen nadenken en praten over hun behandelwensen. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, geriaters, ouderenadviseurs en andere zorgverleners zijn van harte welkom om een bestelling te doen, en de paspoorten te verstrekken aan oudere en/of kwetsbare mensen die daar behoefte aan hebben. Onze eigen ervaring is dat mensen met het Behandelpaspoort (en het bijgevoegde informatieboekje) zelf al een heel eind komen en beter voorbereid het gesprek over behandelwensen aan gaan. Vaak is dat gesprek ook niet per se meer nodig, omdat de informatie goed begrepen is en het paspoort duidelijk is ingevuld. Hopelijk kunnen we met het Behandelpaspoort veel collega’s en clienten ondersteunen! 
Bestel hier gratis behandelpaspoorten

SVB: FAQ voor budgethouders PGB: Corona & PGB 

Het Ministerie van VWS introduceert een tijdelijk pakket aan maatregelen voor budgethouders en hun zorgverleners, ook voor de Wet Langdurige Zorg. 

Voor mensen met een FGB heeft de coronacrisis veel impact en zij uiten hun bezorgdheid over continuïteit van zorg, de regeldruk en de noodzaak tot improviseren. Het belangrijkste doel van het pakket aan maatregelen is dat de zorg voor budgethouders ondanks de coronacrisis moet door kunnen gaan. Op de site van de SVB staan de maatregelen pgb VWS en een FAQ wat dit betekent voor u als budgethouder. Zo kunt je ook familie en vertegenwoordigers doorsturen naar deze website en kunnen ze antwoord krijgen op velen vragen. 

FAQ voor budgethouders PGB
Meer hulp voor verpleeghuizen in de bestrijding van COVID-19

Sinds half maart verzamelt GeriMedica gegevens over het aantal COVID-19 besmettingen in de verpleeghuizen die Ysis gebruiken. Met behulp van Ysis Inzicht kunnen zorginstellingen zelf het verloop van de besmettingen in beeld krijgen. De verzamelde gegevens zijn door Verenso, de vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde, ingezet om aandacht te vragen voor betere ondersteuning voor verpleeghuizen in de bestrijding van het Corona virus.

Lees het artikel en kijk NOS aflevering terug

Landelijke hulplijn voor zorgprofessionals geopend

Zorgprofessionals die in deze emotioneel zwaar belastende tijd hun hart willen luchten, kunnen terecht bij een landelijke hulplijn van het Instituut voor Psychotrauma. Collega’s die door de coronacrisis psychosociale ondersteuning nodig hebben, worden hier zeven dagen per week te woord gestaan door gespecialiseerde psychologen. V&VN had hier samen met de vakbonden en andere partijen op aangedrongen bij het ministerie van VWS.

De psychologen achter de hulplijn (ARQ IVP) hebben jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen en organisaties die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises. Zij bieden een luisterend oor en psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals. Ook kunnen leidinggevenden er terecht voor advies over hoe ze hun medewerkers het beste kunnen helpen. De hulplijn is zeven dagen per week bereikbaar tussen 08.30 - 21.30 uur op het volgende nummer: 088 – 330 55 00.

Q&A bezoekersregeling verpleeghuiszorg geactualiseerd

Eerder deze week is het besluit gecommuniceerd over verlenging van de bezoekersregeling verpleeghuiszorg tot en met 28 april aanstaande. Vanwege de impact roept dat veel nieuwe vragen op die inmiddels zijn verwerkt in de Q&A. Het betreft onder andere vragen en antwoorden over gebouwen waar zowel intramurale zorg wordt geboden als waar mensen zelfstandig wonen, alsmede de interpretatie van uitzonderingsopties rond sterven. 

Q&A bezoekregeling aangescherpt tot en met 28 april 2020
Jouw ervaringen met Corona - Deel ze met KenniZ & Leden

KenniZ heeft dagelijks contact met leden over diverse vragen: Extra personeel inzet door ziekte van eigen personeel, extra hulpmiddelen maar ook leden die nu te kampen hebben met een Corona uitbraak. Hoe ga jij hier mee om? Heb jij nu nuttige tips voor de KenniZ leden? Deel ze met ons: mail ze naar secretariaat@kenniz.nl en wij nemen dit mee in onze nieuwsbrieven.

 Samen staan we sterk! Samen gaan we het redden!
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten