Vanuit KenniZ hebben wij de IGJ proactief gevraagd wat het beleid is de komende periode t.a.v. de inspectiebezoeken. De inspectie kwam vandaag met het bericht en diverse nieuwsberichten (zie hieronder), ook voor de kleinschalige woonzorgvoorzieningen. 

“De inspectie is terughoudend bij het afleggen van inspectiebezoeken, om zorginstellingen en zorgverleners niet onnodige last te bezorgen. Tegelijkertijd moet de inspectie wel zicht hebben op de continuïteit en de veiligheid van de zorg.

Als inspecteurs een bezoek aan een instelling brengen, kondigen zij dat een dag tevoren aan. De instelling kan het dan aangeven als het bezoek door het coronavirus echt niet uitkomt. “

Hierbij de diverse nieuwsberichten vanuit de inspectie op een rij: 

1. Coronavirus: extra maatregelen voor heel Nederland - 16 maart 2020 

Het kabinet heeft zondag 15 maart aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Nederlanders wordt gevraagd om het sociale verkeer zoveel mogelijk te beperken en voor zover mogelijk thuis te blijven. Eerder al riep het kabinet iedereen op in huis te blijven die symptomen heeft van het coronavirus. Het gaat daarbij om verkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts. Ook is het in die situatie onverstandig om bezoek te ontvangen.

Afwijkend advies voor medewerkers in de zorg

De zorg moet doorgaan en heeft haar medewerkers hard nodig. Daarom is er voor zorgmedewerkers in heel Nederland een afwijkend advies: zij moeten alleen thuis blijven als zij naast hoesten/verkoudheid/keelpijn óók koorts (vanaf 38 graden) hebben. Het gaat dus om de combinatie. Verder roept het kabinet zorgpersoneel op om niet naar het buitenland te gaan.

Alle maatregelen gelden tot in ieder geval 6 april 2020.  

Inspectiebezoeken

De inspectie is terughoudend bij het afleggen van inspectiebezoeken, om zorginstellingen en zorgverleners niet onnodige last te bezorgen. Tegelijkertijd moet de inspectie wel zicht hebben op de continuïteit en de veiligheid van de zorg.

Als inspecteurs een bezoek aan een instelling brengen, kondigen zij dat een dag tevoren aan. De instelling kan het dan aangeven als het bezoek door het coronavirus echt niet uitkomt.

Meer informatie

Op rijksoverheid.nl/coronavirus wordt alle informatie gebundeld. Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +312 0205 1351 .

2. Coronavirus: Instellingen hebben ruimte om ondersteunende medewerkers in te zetten - 16 maart 2020 

Nu de reguliere zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgsectoren onder druk komt te staan (of dat dreigt), bekijken veel instellingen de mogelijkheid om bijvoorbeeld studenten geneeskunde, leerling-verpleegkundigen en gepensioneerde zorgverleners (BIG-geregistreerd, of niet meer) in te zetten ter ondersteuning van zorgverleners.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) benadrukt dat zorgverleners in deze unieke situatie de ruimte hebben om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, als dit nodig is om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Daarbij verwijst de inspectie naar het advies van de KNMG over dit onderwerp, dat de IGJ onderschrijft.

De bestuurder is en blijft eindverantwoordelijk voor het leveren van goede en veilige zorg. Dat betekent dat de bestuurder op de hoogte is van de wijze waarop de ondersteunende inzet is georganiseerd. Het is niet nodig om de inspectie vooraf te informeren of om toestemming te vragen voor de ondersteunende inzet. De inspectie is uiteraard beschikbaar om hierover met bestuurders van gedachten te wisselen. Instellingen kunnen daarvoor contact opnemen met het Meldpunt van IGJ, telefoon 088-120 50 00.

3. Coronavirus: wat bij een tekort aan medische hulpmiddelen - 11 maart 2020 

Door de uitbraak van het coronavirus bestaat de mogelijkheid dat de reguliere medische hulpmiddelen niet meer voorhanden zijn door tekorten. Dan kan het noodzakelijk zijn af te wijken van de richtlijnen, om toch te voldoen aan de verplichting om zorg te verlenen.

Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om in dat geval zelf of binnen de beroepsgroep een zorgvuldige en verantwoorde afweging te maken tussen de verschillende risico’s die het gebruik van een alternatief hulpmiddel met zich meebrengt, en de verantwoordelijkheid om zorg te verlenen.

Medische hulpmiddelen met een CE-markering beschikken over de juiste kwaliteitswaarborgen voor de beoogde toepassing. Bij producten zonder CE-markering of voor een andere toepassing is dit niet beoordeeld.

Afwegingen vastleggen

De IGJ vindt het belangrijk dat zorgaanbieders in deze complexe situatie de ruimte hebben om de zorg zo optimaal mogelijk in te richten. Om zich achteraf te kunnen verantwoorden, leggen zij hun overwegingen en beslissingen wel navolgbaar vast.

Rol IGJ

De IGJ ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg, waaronder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz heeft als uitgangspunt dat zorgaanbieders en zorgverleners verantwoordelijk zijn voor het leveren van goede zorg. Daarnaast beoordeelt de IGJ de werkwijze van zorgaanbieders aan de hand van veldnormen en richtlijnen. Deze zijn door de beroepsgroepen zelf opgesteld.

Bron: IGJ

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten