Inventarisatie van KenniZ bij haar leden van de behoefte aan belangrijkste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen coronavirus

Er is een landelijk inkoopbureau ingericht dat verantwoordelijk is voor de inkoop van verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort is. Voor de persoonlijke beschermingsmiddelen geldt dat de aanvoer wordt samengebracht in een landelijke opslagruimte. De GGD-GHOR, in samenwerking met ROAZ-regio’s, is vervolgens verantwoordelijk voor de verdeling over de verschillende ROAZ-regio’s. Voor de juiste verdeling over de verschillende regio’s is het noodzakelijk dat zij inzicht hebben in bestaande voorraden en behoeften van zorginstellingen. Daartoe is een webapplicatie ontwikkeld waar op korte termijn ook de verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, gehandicaptenzorgorganisaties en ggz-instellingen op kunnen aansluiten. Omdat nu nog niet precies bekend is wanneer de webapplicatie opengaat voor zorgorganisaties in de langdurige zorg en thuiszorg, neemt KenniZ het initiatief om alvast de behoefte van uw organisatie te inventariseren. Het valt niet uit te sluiten dat u op een later moment alsnog deze gegevens in de webapplicatie moet invullen.

KenniZ inventariseert op dit moment bij haar leden wat de behoefte is aan beschermingsmiddelen met bijgevoegd format. Samen met branchevereniging BVKZ verzamelen wij deze informatie (krachten bundelen) en leveren die gezamenlijk aan bij de ROAZ-coördinatoren zodat zij de informatie mee kunnen nemen bij bepaling van de behoefte en verspreiding. Op deze manier worden de kleinschalige zorgaanbieders gezamenlijk onder de aandacht gebracht en meegenomen in de verdeling en distributie.

Omdat de distributie snel op gang gaat komen, verzoeken wij u dringend per omgaande het format in te vullen en dit uiterlijk dinsdag 24 maart voor 12.00 uur bij secretariaat@kenniz.nl aan te leveren.

Met het aanleveren van uw gegevens via het format geeft u ons toestemming om deze gegevens incl. de gegevens van de contactpersonen in het kader van alle maatregelen rondom het Coronavirus te verspreiden naar de noodzakelijke partijen.

Invullen format

Bijgevoegd treft u het format aan met het verzoek dit volledig in te vullen. Voor het bepalen van de GGD-regio hebben we een overzicht met gemeenten toegevoegd waarachter de betreffende GGD-regio staat. Hieronder treft u ook een landkaart met de GGD regio’s aan. U kunt meerdere GGD-regio’s invullen in het format.

Bij de uitvraag vragen wij u een schatting te geven van het aantal benodigde beschermingsmiddelen dat u per week nodig heeft. Zoals eerder genoemd, zal dit door ROAZ ook nog uitgevraagd worden c.q. frequent geactualiseerd worden.

Zorgaanbieders die te maken krijgen met een mogelijk besmette patiënt en dringend tekort hebben aan beschermingsmiddelen kunnen contact opnemen met de regionale ROAZ-coördinator aan de hand van de contactpersonenlijst die verspreid is.

https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2020/03/Contactgegevens-ROAZ-PBM-coördinatoren-zorginstellingen-21maart.pdf.

Mocht u vragen hebben over dit verzoek of het format dan kunt u contact opnemen met KenniZ op 085-800 0039 of direct te mailen met secretariaat@kenniz.nl.

Download hier het schema, vul in en stuur direct op naar secretariaat@kenniz.nl

Totaal_Inventarisatie_Kenniz_leden_PBM.xlsx

Overzicht gemeenten GGD 

 

Schermafbeelding 2020 03 23 om 15.01.25

 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten