Corona Update: Maatregelen verlengd tot en met 28 april / Nieuwe structuur voor uw regio / Extra plaatsen via Corona Units / Laatste stand van zaken hulpmiddelen / Testbeleid verruimd / Ervaringen KenniZ leden Corona / Webinar Brabant

Actuele issues inzake COVID-19 voor de Zorg
De brancheverenigingen in de kleinschalige zorg houden elkaar op de hoogte en delen op deze wijze de laatste stand van zaken. 

Maatregelen nu verlengd tot en met 28 april

Alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken die nu gelden tot 6 april aanstaande, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft premier Rutte zojuist gezegd tijdens een persconferentie na het crisisberaad tussen de meest betrokken ministers. Sinds vrijdag 20 maart geldt de aanwijzing van het kabinet waardoor geen bezoek meer mogelijk is in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Deze maatregelen zijn ondanks de enorme impact voor bewoners en medewerkers langer nodig om de verspreiding van het virus te kunnen controleren en zo kwetsbare bewoners en zorgverleners te blijven beschermen. In de persconferentie is benadrukt dat verlenging na 28 april zeker niet is uitgesloten. Kijk voor de veel gestelde vragen en aanvullende informatie ook hier.

Nieuwe structuur van werken in de regio voor de duur van de crisis

De DPG wordt coördinerend. Het is van belang om je kenbaar te maken bij de DPG van de GGD/Ghor in je eigen regio. Alleen op deze wijze kunnen we optimaal samenwerkgen tijdens de Coronacrisis. Lees aanvullende brief over wat de verantwoordelijkheid van de veiligheidrisico's in Nederland. 

'De toenemende druk op de ziekenhuiszorg als gevolg van COVID-19 en het waarborgen van een veilige en efficiënte zorgverlening aan kwetsbare patiënten vraagt om een regionale, domein overstijgende aanpak. Deze aanpak is beschreven in de bijlage bij mijn brief aan de directeuren Publieke Gezondheid van de GGD-regio's, waarin ik hen vraag, gedurende de COVID-19 pandemie, hun rol stevig op te pakken en samen met de partijen in de regio de samenwerking die nodig is tot stand te brengen (zie bijlage).

De aanpak betreft elementen van advanced care planning en vroegsignalering; het realiseren van "corona-units" binnen zorginstellingen en tijdelijke zorglocaties ("Coronacentra") voor het bieden van cohortverpleging; en een coördinatiepunt voor toeleiding van kwetsbare patiënten naar de juiste zorg op de juiste plek. Het organiseren van de informatie-uitwisseling binnen de regio en bovenregionaal/ landelijk over de beschikbare capaciteit aan niet-ziekenhuisbedden in de regio maakt ook deel uit van de aanpak.

Ik realiseer mij dat regionale samenwerking in een aantal regio's al voor de COVID-19 uitbraak gemeengoed was, waarmee al een solide basis bestaat voor opschaling van deze structuren vanwege deze crisis. Tegelijk zijn er ook regio's waar deze samenwerking nog minder vanzelfsprekend is. Vanwege de urgentie van de COVID-19 pandemie is het van belang dat op korte termijn in alle regio's een goede en effectieve samenwerking plaatsvindt, aldus Hugo de Jonge (minister VWS)'
Brief van Hugo de Jonge: Nieuwe structuur voor de regio
Regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten i.v.m. COVID-19

Extra plaatsen: ‘Corona-units en Coronacentra’

De afgelopen dagen is er volop dynamiek rond extra verblijfs- en zorgcapaciteit vanwege de veelheid aan mensen die niet in het ziekenhuis en (tijdelijk) niet thuis kunnen zijn. Het gaat daarbij zowel om extra capaciteit die u realiseert (al dan niet met collega-organisaties), als om grootschalige extra capaciteit in de vorm van tijdelijke zorghotels en evenementhallen. Het ministerie van VWS is momenteel samen met betrokken partijen druk bezig om de coördinatie van die ontwikkelingen te verbeteren. Het beleid zal gericht zijn op regionale samenwerking (over domeinen heen) onder regie van ROAZ en GGD GHOR.

Als u bezig bent met of betrokken bent bij dergelijke initiatieven, richt u zich dan in elk geval alvast tot het afstemmingsoverleg/de VVT-contactpersoon in uw ROAZ- en Veiligheidsregio (GGD GHOR). En zoekt u vooraf contact met uw zorgverzekeraar of Zorgkantoor. Alle initiatieven vragen immers deskundige medewerkers, inzet van huisartsen/ specialisten ouderengeneeskunde en de initiatieven moeten ook betaald worden.

Hulpmiddelen

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) bestaat nu een week en werkt aan de inkoop en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg. Middels een nieuwsbrief informeren zij over de stand van zaken van hun werkzaamheden. In de nieuwsbrief is aangegeven dat de afgelopen dagen de eerste leveringen binnen zijn gekomen. De tekorten zijn daarmee nog lang niet opgelost, maar de distributie begint wel op gang te komen. Om zo veel mogelijke persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste plekken te krijgen, is het van belang dat de bestaande routes worden gevolgd: aanvragen via uw ROAZ coördinator of contactpersoon in de regio, aanbiedingen van leveranciers naar het LCH

Een belangrijk nieuw tekort betreft zuurstof voor gebruik thuis en in de verpleeghuizen. Ook hier wordt hard gewerkt om te zorgen dat iedereen die zuurstof nodig heeft, die ook kan krijgen. Als uw organisatie een tekort aan zuurstof verwacht òf al hebt, of aan daartoe noodzakelijke apparatuur, meld dat zo spoedig mogelijk bij de coördinator van uw ROAZ, als u dat al niet hebt gedaan.

Landelijk Consortium Hulpmiddelen nieuwsbrief
 

Testbeleid verruimd

In de persconferentie eerder vanavond is tevens aangekondigd dat het testbeleid voor medewerkers in de zorg vanaf volgende week maandag 6 april fors verruimd zal worden om de inzetbaarheid en de veiligheid te vergroten. Die verruiming zal geleidelijk verlopen op basis van de beschikbaarheid van testcapaciteit. RIVM en GGD GHOR bereiden deze verruiming nu voor en wij informeren u nader zodra daarover aanvullende informatie voor handen is.

Twee stroomschema’s voor testbeleid gepubliceerd door RIVM

Afgelopen vrijdag heeft ActiZ u geïnformeerd over twee stroomschema’s rondom de richtlijn van het testbeleid voor medewerkers in de zorg thuis en medewerkers in de verpleeghuiszorg. Inmiddels heeft het RIVM deze ook op haar eigen website gepubliceerd.

Jouw ervaringen met Corona - Deel ze met KenniZ & Leden

KenniZ heeft dagelijks contact met leden over diverse vragen: Extra personeel inzet door ziekte van eigen personeel, extra hulpmiddelen maar ook leden die nu te kampen hebben met een Corona uitbraak. Hoe ga jij hier mee om? Heb jij nu nuttige tips voor de KenniZ leden? Deel ze met ons: mail ze naar secretariaat@kenniz.nl en wij nemen dit mee in onze nieuwsbrieven.

 Samen staan we sterk! Samen gaan we het redden!

Kijk hier het webinar terug van afgelopen vrijdag -
Lessonslearned uit Brabant!

Wanneer kies je voor een cohort (isolatie van een groep bewoners) in een zorginstelling met coronapatiënten? Deze vraag kwam aan de orde in de webinar 'Covid-19: lessons learned uit Brabant' van ActiZ. In de webinar delen Jacqueline Joppe (Zorggroep Elde Maasduinen) en Mireille de Wee (De Riethorst Stromenland) hun ervaringen met het coronavirus.

 
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten