Met deze update informeren wij je over de meest actuele issues inzake de situatie rond COVID-19: 

Bezoek aan verpleeghuizen en kwetsbare mensen

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Dit betekent dat mensen niet op bezoek moeten gaan in verpleeghuizen of op andere plekken waar kwetsbare mensen zich bevinden, als zij of neusverkouden zijn of keelpijn hebben of hoesten en eventueel daarbij koorts hebben. Dit betreft niet alleen ouderen, maar kan ook gaan om mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Ook wordt ten stelligste afgeraden kinderen onder de leeftijd van 5 jaar, die vaak neusverkouden zijn, in aanraking te laten komen met deze kwetsbare groep.

Voor Noord-Brabant gelden aanvullend de volgende voorlopige adviezen:

 • bij situaties waar al sprake is van besmetting, is bezoek absoluut ongewenst. Tenzij bij hoge uitzondering en als afgesproken met de locatie.
 • waar géén sprake is van besmetting maximaal 1 bezoeker per persoon per dag. Met het dringende verzoek niet door het verpleeghuis te dwalen en linea recta van ingang, naar kamer, naar uitgang te gaan.
 • dagbehandeling en dagbesteding worden geminimaliseerd afhankelijk van de lokale omstandigheden. Zo mogelijk worden alternatieven voor in de eigen woonsituatie gezocht. 

Adviezen voor zorgmedewerkers

Het advies voor de inzet van zorgmedewerkers dat al van kracht is voor zorgmedewerkers in Noord-Brabant, geldt nu ook voor de rest van het land:

 • Wanneer moeten zorgmedewerkers (met direct of indirect cliëntencontact) thuisblijven?
  • Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (is >38 graden): thuisblijven, in overleg met werkgever.
  • Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven.
 • Wanneer kunnen zorgmedewerkers weer aan het werk?
  • Mensen met bovengenoemde klachten moeten thuisblijven tot ze één dag niet meer hoesten en geen koorts hebben.
  • Als familieleden van zorgmedewerkers nog wel klachten hebben, mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet meer hoest en geen koorts heeft. 
 • Reis niet naar het buitenland
  • Het landelijke advies voor zorgmedewerkers is om zoveel als mogelijk niet naar het buitenland af te reizen en geen evenementen te bezoeken (ook als daar minder dan 100 mensen bij aanwezig zijn). 

Persoonlijke beschermingsmiddelen: ROAZ

De instellingen die zelf de persoonlijke beschermingsmiddelen niet op voorraad hebben en deze voor een incidentele besmetting nodig hebben, benaderen hiervoor coördinatoren die per ROAZ zijn aangesteld.

De ROAZ structuur wordt gebruikt om de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen (Ffp1, 2 en 3 maskers, schorten, handschoenen, beschermingsbrillen, desinfectantia en diagnostische testen) zo goed mogelijk te faciliteren zodat de partijen die dit het hardst nodig hebben hier beschikking over krijgen.

Aansluiting, bij voorkeur via collega-aanbieders, bij één van de 11 ROAZ-regio’s is van belang. Per regio zijn enkele VVT-aanbieders aangesloten, zij coördineren en communiceren verder aan overige zorgaanbieders binnen de regio. In Noord-Brabant is deze structuur inmiddels geborgd. Een actueel overzicht van contactpersonen per regio volgt zo snel mogelijk. 

Nieuw behandeladvies voor specialist ouderengeneeskunde binnen zorginstellingen

Op korte termijn volgt een specifiek nieuw behandeladvies voor Covid-19, opgesteld door beroepsvereniging Verenso. De specialisten ouderengeneeskunde worden door Verenso geïnformeerd. 

Kosten

Zorgorganisaties maken mogelijk extra kosten in het kader van de voorzieningen die zij moeten treffen door de uitbraak van Covid-19 (coronavirus). Deze kosten zijn onvoorspelbaar, onvoorzien en zijn dus uiteraard een bespreekpunt met uw zorgkantoor en/ of zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars staan open voor dergelijke gesprekken en bevestigen dat extra kosten geen reden zijn om passende maatregelen niet te nemen.

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten